Zapomněl(-a) jste heslo?

360°

Co je WORKtest® 360? (WT 360°) – Je to účinná psychodiagnostická „metoda“

WT 360° je efektivní metoda, která poskytuje komplexní informace o kompetencích hodnoceného zaměstnance. Tím, že hodnotiteli jsou nadřízení, podřízení i kolegové, dochází k minimální míře zkreslení. Hodnocený má tak šanci porovnat hodnocení sebe sama s tím, jak ho vidí ostatní. Taková zpětná vazba má pro zaměstnance vysokou vypovídací hodnotu, jelikož hodnocení z více zdrojů bývá zaměstnanci vnímáno daleko objektivněji než hodnocení jednoho člověka, obvykle nadřízeného. WT 360° hodnotí konkrétní kompetence, které jsou klíčové pro výkon na dané pracovní pozici. Pomáhá odhalit konkrétní silné stránky zaměstnance, na kterých se dá stavět, ale také oblasti, ve kterých je žádoucí zlepšení. Použití WT 360° má výrazný dopad na efektivitu práce, firemní kulturu, motivaci a rozvoj zaměstnanců. Právem ji můžeme nazývat jednou ze zásadních metod hodnocení a rozvoje zaměstnanců i organizací.

 

V čem je jiná než dostupné dotazníkové metody stažené z internetu?

 1. Nepracujete s dotazníky, vzory, ani šablonami, ale s konkrétními výstupy psychometriky WORKtest®,
 2. Zjistí autentické klima ve firmě na základě tvrdých dat diagnostiky.
 3. Nezaměřuje se na hodnocení dotazovaných vět, ale kompetencí.
 4. Zaměřuje se na objektivní měření.
 5. Sleduje integritu, firemní hodnoty a mnohem více.

K čemu slouží WT 360°? – Je „cestou“ vedoucí k cíli

 • Mapuje spokojenost a sounáležitost s firemní kulturou.
 • Hodnotí výkonové kompetence.
 • Slouží ke zpětným vazbám pro zaměstnance s důrazem na sebereflexi.
 • Motivuje, pomáhá se angažovat a rozvíjet integritu.
 • Rozvíjí a posiluje agilitu (schopnost implementovat věci do praxe).

Co získá klient používáním WT 360°? – Užitek

 • Výstupy z tzv. tvrdých dat (objektivně měřených skutečností).
 • Zvýšení spokojenosti a produktivity zaměstnanců.
 • Jednotné standardy hodnocení výkonu.
 • Úsporu času při hodnocení.
 • Online aplikace je součást psychodiagnostiky.

Jaký má význam WT 360° pro klienta? – „Je efektivní“

 • Zlepšuje etiku diagnostiky a citlivý přístup k zaměstnancům.
 • Úspora nákladů na hodnoticí pohovory.
 • Úspora nákladů na vzdělávání a rozvoj.
 • Úspora časových nákladů na řízení a vedení.
 • Podporuje otevřenou komunikaci a sdílení.
 • Zpětná vazba se zaměstnanci, věcná a konstruktivní diskuse výsledků.
 • Podpora zaměstnanců k loajalitě.
 • Efektivní nástroj pro rozvoj zaměstnanců.
 • Vše na jednom místě online, 365 dní v roce, sedm dní v týdnu se zabezpečenými daty.
 • Uvolňuje potenciál zaměstnanců a buduje vztahy.

Dokumenty ke stažení

Firemní hodnoty 360°
zpět