Zapomněl(-a) jste heslo?

Assessment Centra / Development Centra

Assessment Centrum

Assessment Centrum (AC) je jedna z metod, která slouží k výběru nejvhodnějšího uchazeče obzvláště v případě, kdy je ve výběrovém řízení více kandidátů srovnatelné kvality. V jeho průběhu účastníci prochází řadou individuálních a skupinových situací (modelové situace, role play, psychometrika apod.), které umožňují náhled na více kandidátů a pomůžou rozpoznat jejich kvality.  

Proč jsou naše Assessment Centra tak účinná?

Protože Assessment Centra WORKtest® (AC WT) pracují na principech nemožnosti připravit se na standardní situace. Zaměřujeme se na tvorbu modelových situací na podvědomé úrovni; pro uchazeče je velmi těžké se do připravených rolí stylizovat. Naše Assessment Centra neumožňují uchazečům vhled do předem připravených situací (není tak možné zkreslení jejich přirozeného chování), a proto jsou tak vysoce objektivní. Při hodnocení kvality uchazečů se zaměřujeme na komplexnost, jednotlivé kompetence a na měření vhodnosti uchazeče na konkrétní pracovní pozici klienta, jeho potřeby a očekávání. 

Jak vypadá AC WT (Assesment metodou WORKtest®)?

Měříme 3 klíčové pohledy osobnosti: KMP + KMV + KMR  (KMP – kompetenční model pozice; KMV – kompetenční model výkonu o rozsahu podle pozice od 30-75 kritérií měření; KMR – kompetenční model rizikového chování se zaměřením na výkon pracovní pozice). Výsledkem je spolehlivost a vysoká objektivita výběru na základě tří pilířů bezpečnosti. Námi připravené a realizované AC je past pro kandidáty, kteří se neumí se do našich modelových situací stylizovat. Proto se projevují takoví, jací doopravdy jsou.    


Development Centrum

Development Centrum (DC) je rovněž spolehlivá metoda, která slouží ke zmapování potenciálu zaměstnanců na základě měřených schopností, dovedností a způsobilostí a k nastavení plánů jejich dalšího rozvoje na základě měřených limitů – slabších stránek a rozvojových potřeb.

Na jakých principech funguje Development Centrum WORKtest®?(DCWT)

 • Program je sestaven tak, aby odpovídal kompetencím potřebným pro úspěch na pozici ve firmě.
 • Pracujeme s popisem pracovních pozic, hodnotami firmy a očekáváním od zaměstnance i zaměstnavatele. 
 • Naši klienti využívají Development WORKtest®, jako efektivní nástroj měřitelné hodnoty. Nejčastěji se používá při vytváření individuálních rozvojových plánů, při identifikaci talentů společnosti a k podpoře jejich dalšího rozvoje a k rozvoji manažerských dovedností vedoucích zaměstnanců.

Jak vypadá DCWT?  

 • Opět se zaměřujeme na sílu stability a tří pohledů měření osobnosti – KMV + KMR+ KMR (KMP – kompetenční model pozice; KMV – kompetenční model výkonu o rozsahu podle pozice od 30-75 kritérií měření; KMR – kompetenční model rizikového chování se zaměřením na výkon pracovní pozice) + metody vzdělávání a rozvoje, které jsou pro podvědomí nejvíce účinné.
 • Námi připravené, či realizované DCWT znamená pro firmy stabilitu klíčových a nadaných lidí a vysoké úspory při nahrazování novými zaměstnanci.

Základem je metrika WORKtest®

 • Kompetenční modely
 • SWOT analýza  pro vedení –  přinese informace o silných, slabších a rizikových stránkách, potenciálu, agilitě rozvoje, angažovanosti a vztahu k firemním hodnotám dříve, než  je zjistíte po zkušební době či adaptačním procesu.
 • Benchmarking – poskytuje srovnání kvality účastníků mezi sebou, jejich vhodnost nebo naopak rizikovost na pracovní pozici, důvěryhodnost, loajalitu a jejich perspektivu pro firmu z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.

Jaké AC a DC programy nabízíme?

 • Individuální DC / skupinové DC
 • Jednodenní DC/ vícedenní DC

Co je typické pro náš přístup?

"5 P" Jednotlivé modely AC/DC vždy „děláme na míru“ společnosti. Využíváme metody, které mapují dané kompetence, kopírují pracovní činnosti, sledují potřeby a cíle firmy.

 • Pečlivá analýza potřeb zadavatele: před každou realizací AC zodpovědně zkoumáme cíle a smysl projektu, všechny okolnosti realizace, kompetence potřebné pro vykonávání dané pozice v dané firmě, představu zadavatele o vhodném designu AC apod.
 • Profesionalita – při realizacích AC/DC WORKtest® využíváme týmy zkušených a profesionálních hodnotitelů, psychologů a zejména psychodiagnostiků.
 • Preciznost a komplexnost – věnujeme se celému procesu, pomáháme klientům definovat sledované kompetence, připravujeme vhodnou formu interní komunikace, navrhujeme design a realizujeme AC/DC včetně závěrečných zpráv a individuálních zpětných vazeb účastníkům.
 • Poměřování dat – pracujeme s reálně měřitelnými daty a benchmarkingem, kdy klientovi připravíme správy a studie vývoje jeho týmu.
 • Peníze – poskytujeme služby na základě skutečných nákladů. Vyvíjíme pro klienta nástroje šetřící jeho prostředky. Toolkit klientovi umožní změřit a ukázat úspory v nákladech na efektivní rozvoj a výběru zaměstnanců.
 1. Jak vám AC/DC WORKtest® pomůže ve fázi výběrového řízení a adaptačního procesu?
 2. AC/DC WORKtest vás posune od 70% přesnosti k 95% na základě naší metodiky pracující na podvědomé úrovni. 
 3. Věřte, že AC a DC WORKtest® je zaměstnanci vnímáno jako férová a spolehlivá metoda výběru a rozvoje zaměstnanců v osobnosti.

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás:

 • telefonicky: 777 022 543 | e-mailem: ed@worktest.cz | pomocí kontaktního formuláře:
zpět