Česky

Zapomněl(-a) jste heslo?

Audit psychické stability a zátěže

Oblast psychické odolnosti a stability, stress managementu, energetického potenciálu, temperamentu, sebenáhledu, sebeřízení, wellbeingu, temperamentu, flexibility a další.

 1. Ambivert - mezi typ introverze/extroverze
 2. Extrovert- Extroverze
 3. Dominance/submise
 4. Energie Emočně – psychická
 5. Energie Fyzická
 6. Energie Mentální
 7. Flexibilita
 8. Frustrace
 9. Introvert – Introverze
 10. Nezávislost
 11. Pozitivní přístup
 12. Práce pod stresem, tlakem a zátěží
 13. Práce v měnícím se prostředí, překonávání překážek
 14. Přizpůsobivost a tolerance
 15. Psychická a emoční stabilita
 16. Psychická odolnost  
 17. Sebedůvěra
 18. Sebejistota
 19. Sebekontrola a sebeřízení
 20. Sebenáhled
 21. Schopnost práce se změnou
 22. Sociální zralost
 23. Stres – Distres
 24. Stres – Eustres
 25. Temperament Flegmatik
 26. Temperament Cholerik
 27. Temperament Melancholik
 28. Temperament Sangvinik
 29. Trpělivost
 30. Spokojenost - Well-being
 31. Zvládání nepříznivých situací
2.420,00 vč. DPH / 2.000,00 Kč bez DPH
zpět