Česky

Zapomněl(-a) jste heslo?

Audit rizikového a podvodného jednání a limity výkonu

Limity a rizikové chování, rizikovost jedince, týmu, či firmy.

 1. Bagatelizování a zastírání nedostatků – limit výkonu
 2. Bossing – rizikový faktor
 3. Dispozice k drobným krádežím –  rizikový faktor
 4. Dual sitting (lavírování) – rizikový faktor
 5. Harassment – limit výkonu
 6. *Hostilita – limit výkonu
 7. Chronická zvědavost - slídění na pracovišti –  limit výkonu
 8. Chybovost a nepřesnost při práci – limit výkonu
 9. Chybovost v komunikaci – limit výkonu
 10. Indiskrétnost – limit výkonu
 11. Konfliktnost – limit výkonu
 12. Klientelismus – rizikový faktor
 13. Manipulace, nátlakové chování – limit výkonu
 14. Manipulativní prospěchářství –  limit i rizikový faktor
 15. Mobbing – rizikový faktor
 16. Mobbing na Bosse – limit i rizikový faktor
 17. Náladovost, vztahovačnost, urážlivost, nedůtklivost, rigidita,
 18. laxnost – limit výkonu
 19. Nesoustředěnost – limit výkonu
 20. Nedotahování věcí do konce – limit výkonu
 21. Negativismus (obecně) – limit výkonu
 22. Neochota akceptovat názory druhých – limit výkonu
 23. Nevyzpytatelnost – limit i rizikový faktor
 24. Odmítání autorit – limit výkonu jedince
 25. Ovlivnitelnost okolím, labilita – limit výkonu
 26. Pasivita, pasivní zaměstnanec – limit výkonu
 27. Ponechávání věcem tzv. volný průběh – limit výkonu
 28. Prokrastinace – limit výkonu i rizikový faktor
 29. *Úzkostné stavy – limit výkonu
 30. Sklon k zneužívání návykových, omamných a psychotropních
 31. látek – rizikový faktor
 32. Sarkasmus (jízlivost) – limit výkonu
 33. Spekulace – rizikový faktor
 34. Syndrom manažerského (mentálního) stresu – rizikový faktor i limit
 35. Syndrom vyhoření (Burn-Out) – rizikový faktor i limit
 36. Špionáž – rizikový faktor
 37. Úplatkářství, korupce (podplácení, nabízení) – rizikový faktor
 38. Úplatkářství, korupce (vyžadování, braní) – rizikový faktor
 39. Vyhýbání se odpovědnosti – limit výkonu
 40. Vyhýbání se povinnostem – limit výkonu
 41. Zapomínání, zapomnětlivost – limit výkonu
 42. Zkreslování výsledků – rizikový faktor i limit
 43. Zpronevěra – finanční – rizikový faktor
 44. Zpronevěra – informační – rizikový faktor
 45. Zpronevěra – know-how – rizikový faktor
7.260,00 vč. DPH / 6.000,00 Kč bez DPH
zpět