Česky

Zapomněl(-a) jste heslo?

Audit spolehlivosti a korupční odolnosti

Spolehlivost a korupční odolnost jednotlivců, týmu, či firmy. Na základě měření vydáváme osvědčení o spolehlivosti.

Bezpečnost, kontraproduktivní, korupční chování

 • Úplatkářství (podplácení, nabízení)
 • Úplatkářství (vyžadování, přijetí úplatků)
 • Zpronevěra – finanční
 • Zpronevěra – informační
 • Zpronevěra – know-how
 • Falšování a pozměňování dokumentů
 • Korupční jednání
 • Klientelismus
 • Zvýhodňování – protekce
 • Spekulace
 • Ovlivnitelnost okolím, labilita
 • Manipulace a nátlakové chování
 • Manipulativní prospěchářství
 • Nevyzpytatelnost

Morální stabilita

 • Morální stabilita a zralost
 • Vyrovnanost, loajalita, důvěryhodnost
 • Etika
 • Loajalita ke společnosti (firmě)
 • Dodržování sjednaných dohod a úmluv
 • Dodržování firemních pravidel a zákonných předpisů
 • Kolegialita, nestrannost, ohleduplnost
 • PSYCHICKÁ STABILITA
 • Psychická a emoční stabilita
 • Psychická odolnost
 • Psychická zralost
 • Emoční zralost
 • Sebekontrola a sebeřízení
 • Sociální zralost
 • Zvládání nepříznivých situací

Psychycká stabilita

 • Psychická a emoční stabilita
 • Psychická odolnost
 • Psychická zralost
 • Emoční zralost
 • Sebekontrola a sebeřízení
 • Sociální zralost
 • Zvládání nepříznivých situací

Motivace a ostatní volní vlastnosti

 • Materiální odměny
 • Moc a vliv rozhodovat
 • Moc pro dosahování vytyčených cílů
 • Sebeprosazení a sebeuplatnění
 • Získání vlivu a disponování s ním
 • Diplomatické schopnosti
 • Iniciativa, cílevědomost, aktivita a odhodlání
 • Orientace na cíl
 • Motivace na výsledek
 • Ambice
7.260,00 vč. DPH / 6.000,00 Kč bez DPH
zpět