Zapomněl(-a) jste heslo?

Fraud management

Pomocí naší, léty a praxi prověřené metodiky od roku 2002 zjistíme, kteří lidé se mohou chovat rizikově (i tam, kde by došlo k takovým projevům až v krizové situaci). Samozřejmostí naší práce je maximální diskrétnost, profesionalita a v neposlední řadě i osvědčení spolehlivosti v podobě certifikátu - Osvědčení spolehlivosti.

Jsme jediná firma na trhu, která se reálně dlouhodobě zaměřuje na odhalování rizikového chování jednotlivců i organizovaných skupin z hlediska podstaty lidského chování, motivace, mentálních a duševních předpokladů.

  • Nespoléhejte na důvěryhodnost doporučení, zaměřte se na měřitelná fakta
  • Pomůže vám identifikovat spolehlivost a loajalitu vašich zaměstnanců, obchodních a investičních partnerů

Naše řešení

  • Nabízíme účinnou a praxí prověřenou prevenci proti firemním podvodům 
  • Psychodiagnostika WORKtest® disponuje speciálními znaky pro detekci podvodného, nestandardního, rizikového a korupčního jednání
  • Testovaný není schopen rozpoznat a identifikovat speciální znaky ani při sebemenší snaze 
  • Výsledné zprávy (reporty) jsou sestaveny na základě zkušeností a praxe.

Detekujeme a zaměřujeme se na:

  • identifikaci podvodného jednání u zaměstnanců firmy, zejména pak v manažersko-rozhodujících pozicích,
  • uchazeče o zaměstnání ve výběrových řízeních,
  • u partnerů společnosti, kteří jsou neprověření dlouholetou praxi,
  • u jednatelů, členů představenstev a prokuristů, kteří jsou dosazování do pozic zahraničních firem,
  • zpětné zjišťování a rozklíčování již proběhlých fraudů včetně pohnutek, které jim předcházely.

Našimi klienty jsou firmy a korporace, které:

  • mají (nebo tuto možnost připouští) s touto oblastí lidského chování uvnitř firmy problémy. Ty pak mohou vyústit ve vážné poškození firmy jako celku často i s fatálními důsledky;
  • které dbají na etiku a transparentnost podnikání a obchodních vztahů a pouze se chtějí ujistit, že je vše v pořádku.
  • firmám i jednotlivcům poskytujeme Osvědčení spolehlivosti na základě provedeného šetření, které je v konkurenčním boji výhodou.

Samotné řízení jakýchkoli rizik s sebou obvykle nese nemalé náklady. Čím více podvodů  chceme identifikovat běžně nabízenými postupy, tím budou takové náklady vyšší. Původcem podvodu je vždy člověk, nikoliv proces ve firmě. Doporučujeme zaměřit pozornost na zaměstnance s rozhodujícími pravomocemi, disponujícími finančním budgetem, kompetencemi k rozhodování o nákupech, výběru dodavatele a podobně.

Zajímá Vás, jaká jsou nejčastější rizika zaměstnanců? Podívejte se na 500 obchodních manažerů a nákupčích zde v reálných číslech. Poslední graf pak naznačuje o kolik procent skupina manažerů přesahuje normu: 

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás:

  • telefonicky: 777 022 543 | e-mailem: ed@worktest.cz | pomocí kontaktního formuláře:
zpět