Zapomněl(-a) jste heslo?

ICV - Institut certifikovaného vzdělávání, výkonná ředitelka

Psychodiagnostický systém WORKtest je zajímavý, věcný a velmi rychlý. Výstupy jsou objektivní a srozumitelné i našim klientům. Uvítali jsme zejména doplněnou službu Benchmarking, kde jedna z nabízených služeb generuje plány vzdělávání, rozvoje koučinku a tak můžeme podle skutečných potřeb sestavit optimální vzdělávací a rozvojové skupiny a porovnávat výsledky vzdělávání v čase. Se společností WORKtest, s.r.o. máme partnerskou spolupráci v oblasti vzdělávání, assesment centra a development centra pro naše klienty. Psychodiagnostický systém doporučuji. Psychodiagnostiku WORKtest využíváme i do projektů EU.

Spolupráce se společností a systémem WORKtest se nám dlouhodobě osvědčila v mnoha směrech, neboť systém má velmi široké použití, a to je při práci s potenciálem jedince, tak i při samotném rozvoji v rámci development centra důležité. Vzdělávání je systémem WORKtest více účinné, neboť pracuje v maximální šíři s jednotlivci i týmy a přesně diagnostikuje potřeby a okruhy rozvoje. Uvítali jsme zejména službu Benchmarkingu, Assesment a Cross Development, kde jedna z nabízených služeb generuje plány vzdělávání, rozvoje koučinku, a tak můžeme podle skutečných potřeb sestavit optimální vzdělávací a rozvojové skupiny a porovnávat výsledky vzdělávání v čase. Jako první jsme na doporučení WORKtestu zavedli měřitelnost vzdělávání.  Se společností WORKtest máme partnerskou spolupráci v oblasti vzdělávání a tento systém doporučujeme jako velmi efektivní. Všem firmám WORKtest doporučujeme, nejen jako scaning vzdělávacích potřeb, ale jako hlavní prověrku zaměstnanců. Pomáhá nám vědět, s kým pracujeme, jakou má kvalitu, co nám může způsobit a jaká rizika nám hrozí. Moje osobní zkušenost mně varovala před zásadními riziky, které jsem ani netušila, a které se jednoznačně potvrdili. Děkuji, že WORKtest máme.

zpět