Zapomněl(-a) jste heslo?

Job description mangement

Co je Job Description aneb jak optimalizovat a snižovat fluktuaci?

Job Description znamená popis pracovního místa a je to jedna z nejdůležitějších oblastí v HR. Řada firem však nemá potřebnou kapacitu pro zpracování popisů pracovních pozic, z toho důvodu řada zaměstnanců neví, jaké má pravomoce a kompetence na zastávané pozici. Proto je tu Job Description Management (JDM). Je nástrojem pro tvorbu pracovních pozic na základě dlouholetých odzkoušených standardů. 

 1. Každý ví, co má dělat, ví jaké má pravomoce a kompetence.
 2. Účinný nástroj pro výběrová řízení, talent management, zastupitelnost pozic a interní assessment centra. 
 3. Měří vhodnost kandidáta nebo zaměstnance na konkrétní pracovní pozici (jako jediný systém).

Job Description

 • Vymezuje klíčové požadavky, pravomoce a kompetence na pracovní místo.
 • Popisuje jasné požadavky na výkon pracovní činnosti a odpovědnost. 
 • Zajišťuje nenahraditelný doklad pro organizaci v případě sporů.

Co je Job Description Management? 

 • Řídí, eliminuje a snižuje fluktuaci zaměstnanců.
 • Je jednoduchý pro manažery, jasný pro pracovníky a výkonný pro HR.
 • Specifikuje pracovní pozice, zahrnuje očekávání a požadavky firmy na zaměstnance.
 • Je podkladem pro tvorbu kompetenčních modelů výkonu na konkrétní pracovní pozice.
 • Porovnává, poměřuje a sestavuje vhodnost kandidátů na pracovní pozice v rámci náboru a výběrových řízení.
 • Je nástrojem pro řízení talentů, nástupnictví a zastupitelnosti pozic ve firemní struktuře.
 • Zajišťuje jednotnost, autenticitu a standardizaci popisů pracovních pozic.

Jaké vám nabízíme řešení s Job Description Management?

Máte vyšší míru fluktuace a chcete s tím něco dělat? 

Víte, jaká je zdravá míra setrvání zaměstnance na pracovní pozici? 

Zdravá míra fluktuace ve firmě je mezi 7–12 % podle oboru činností, velikosti firmy a počtu zaměstnanců. Udržitelná míra fluktuace je do 15 %. Pokud je míra fluktuace ve vaší společnosti vyšší než uvedená procenta, rádi vám představíme naše prověřené a funkční řešení. WORKtest® jako jediný systém na trhu umožňuje měření vhodnosti jedince na pracovní pozici buď z katalogu nebo konkrétní pozice klienta. Řešení obsahuje katalogy zpracovaných pracovních pozic (KPP) a zahrnuje 3.000 pracovních pozic. Systém nabízí synchronizaci, implementaci a integraci popisů pracovních činností do HR. WORKtest® obsahuje definované pracovní pozice – budete vědět a znát, zda jedinec splní očekávání firmy a nároky na pracovní výkon a zda bude ztotožněn s firemními cíly a hodnotami firmy.

Jak řídit fluktuaci?

 • Softwarové řešení pro Job Description Management je cestou, jak řídit a snižovat fluktuaci.

 • Analýza je klíčovou stránkou pro budování Job Description Managementu ve firemním prostředí.

Díky více než dvacetileté praxi ve výběrových řízení a diagnostice jsme specifikovali vhodnost jedince na pracovní pozice 

Vhodnost pod 50 % znamená
nevhodný

Jedinec nemá potřebnou profesní orientaci a nebude podávat efektivní výkon. Na pozici vydrží zpravidla jen několik měsíců, maximálně půl roku. Jedinec není typ kompatibilního, angažovaného zaměstnance, preferuje své zásady a hodnoty, není nakloněn dodržovat firemní řád.
Vhodnost na 55 %  
znamená přijatelný
Jedinec může splňovat nároky na pracovní výkon, pokud jsou jeho způsobilosti v dostatečné míře rozvinuté. Tato hodnota není zárukou dlouhodobého setrvání jedince na pracovní pozici, podle zkušenosti z praxe přibližně do jednoho roku. Doporučujeme zaměřit pozornost na rozvojové potřeby. Jedinec je typ uspokojivého zaměstnance, preferuje své zásady a hodnoty, není příliš nakloněn dodržovat firemní řád.
Vhodnost na 65 % 
znamená vhodný
Jedinec má otevřený potenciál a schopnost vypracovat se. Tato hodnota předpokládá setrvání jedince na pracovní pozici podle praxe jeden až dva roky, pokud budou oboustranně splněna očekávání. Doporučujeme zaměřit pozornost na rozvojové potřeby, profesní růst, motivaci, efektivní vedení a řízení. Jedinec je typ schopného, výkonného zaměstnance.
Vhodnost na 75 %  
znamená 
spolehlivý
Jedinec má ucelený rámec způsobilostí, dovedností a kompetencí. Tato hodnota předpokládá podle praxe setrvání jedince na pracovní pozici dva až tři i více let, pokud budou oboustranně plněná očekávání. Doporučujeme zaměřit pozornost na rozvojové potřeby, profesní růst, motivaci, efektivní vedení a řízení. Jedinec je typ schopného, výkonného manažera.
Vhodnost na 85 % 
znamená 
kvalitní
Jedinec má předpoklady budovat společnost, plnit firemní i strategické cíle. Do práce vnáší elán, entuziasmus, práce se stává „jeho koníčkem“. Tato hodnota předpokládá podle praxe setrvání jedince na pracovní pozici tři až sedm i více let, pokud budou oboustranně plněná očekávání. Doporučujeme zaměřit pozornost na rozvojové potřeby, efektivní vedení a řízení, osobní cíle a motivaci. Jedinec je budovatelský typ.
Vhodnost na 95 % 
znamená budovatel
Jedná se o ojedinělou až výjimečnou shodu schopnosti jedince naplňování vizí a cílů společnosti. Chování jedince vykazuje angažovanost, integritu a sounáležitost s firemními cíli. Práce se stává součástí života jedince. Jedinec je budovatelský typ a „srdcař“. 

Katalog pracovních pozic (KPP) je nepostradatelné řešení pro

 • recruitment, 
 • řízení talentů, nástupnictví a při kumulaci pracovních činností,
 • interní i externí assessment centra,
 • strategický management a zastupitelnosti pozic.

Dokumenty ke stažení

Fluktuace versus prosperita firmy
zpět