Česky

Zapomněl(-a) jste heslo?

Kebek, s.r.o. - obchodní ředitel, obchodní strojírenská společnost

Jsme obchodní strojírenskou společností. Systém diagnostiky WORKtest jsme využívali pro výběr zaměstnanců, který jsme realizovali vlastní cestou. Zde nám diagnostika výrazně pomohla zejména v testování a identifikaci obchodních a prodejních dovedností našeho týmu. Dále jsme výsledky diagnostiky využívali pro hodnocení zaměstnanců, hodnotící pohovory, řízení talentů, týmové role a kompetenční modely řízení. Přínos diagnostiky WORKtest byl zejména v sebereflexi a reflexi týmu - odhalení vlastních rezerv a potenciálu, zlepšení osobního pohledu na sebe sama. Z pohledu společnosti byl přínos v odhalení potenciálu růstu u zaměstnanců a rizik plynoucí z pracovní pozice. Dále byl přínos jako motivační nástroj. Odhalení lidí a jejích rezerv se stala zároveň určitou formou motivace pro naše zaměstnance a vztahy mezi námi. Za třetí to byl pomocník výběru. Podařilo se nám velmi efektivně a v celku i velmi rychle najít vhodné kandidáty na požadované pracovní pozice. I po delším časovém odstupu se potvrdilo jejich prvotní hodnocení a cesta s WORKtestem se ukázala jako správná. Systém WORKtest je velmi jednoduchý a intuitivní, výsledky mám velmi rychle k dispozici. Jsou srozumitelné i pro neprofesionály v dané oblasti. Jsou věcně koncipovány a dobře uchopitelné. Firma je velmi pozitivně hodnocená i ze strany uživatelů, respektive respondentů, kde byla oceněna rychlost, přehlednost a přesnost. Diagnostika WORKtest minimálně zatěžuje všechny strany. WORKtest mi poskytuje jasné a věcné výsledky. Vím, zda je zaměstnanec perspektivní, vhodný pro danou oblast a pozici, či nikoliv, zda je obchodník, prodejce, manažer a podobně. Diagnostiku WORKtest jednoznačně doporučuji, vyzkoušel jsem toho hodně a mohu srovnávat.

  • Jan Pohl, obchodní ředitel Kebek, jako nezávislý externí konzultant a poradce, v současné době jako výrobní ředitel společnosti
    Diagnostiku WORKtest využívám ve své práci mnoho let (dříve v Kebeku), vlastně od jejího vzniku v počítačové podobě od roku 2004 a tak mohu srovnat její kvalitu s jinými diagnostikami, které jsem měl možnost vyzkoušet. WORKtest mi přináší jasné a objektivně měřené výsledky, které mohu porovnávat v čase. Prozatím jsem se nespletl! Měl jsem možnost využít všechny funkce a je to velký pomocník při řízení lidí ve firmě prakticky ve všech oborech činností. Zpětné vazby si řadu let provádím sám, byl jsem týmem WORKtest odborně zaškolen. Vždy se překvapím, jak jsou výsledky provázány a jak spolu korelují nejen kritéria mezi sebou, ale i v čase, jak se člověk mění. Pokud chci výsledky pro vedení v jiné mutaci než čeština, jednoduše se přepnu na jinou mutaci. Jako vrcholový manažer se zaměřuji zejména na morální hodnoty, loajalitu, důvěryhodnost, perspektivu, rizikové chování, angažovanost, integritu, únavu a její dopady, což WORKtest diagnostikuje a měří. Rozhodně se vyplatí detekovat a sledovat rizikové chování. Není snad rizikové chování, které by mně s touto diagnostikou překvapilo a vždy se to potvrdilo!
zpět