Zapomněl(-a) jste heslo?

Kompetenční modely (KM)

Kompetenční modely slouží pro měření všech osobnostních a zátěžových kriterií, včetně spolehlivost, loajality a rizikových faktorů, které si může uživatel sestavovat či editovat dle potřeby na svém administrátorském kontě, popřípadě může využít naši nabídku 30,55 a 75 kriterií. Celkem je v nabídce 300 nejrůznějších hodnoticích kritérií.

zpět