🔥 Nejprodávanější psychodiagnostika nově i pro veřejnost

Online psychotesty pro kouče a lektory

Motivujte, objevujte potenciál a zvyšujte výkon svých klientů

Jste kouči či lektoři? Záleží vám na prestiži a dobře odvedené práci?  

Nabízíme vám detailně propracovaný systém on-line psychodiagnostiky, kterou nelze stylizovat. S diagnostikou budete umět snadno pracovat. Budete znát identifikaci rozvojových potřeb dříve, než si sestavíte rozvojové plány, ty za vás udělá tato psychodiagnostika.

dna firmy
recruitment
assessment

Jak pomáhá naše psychodiagnostika koučům a lektorům

Vaše práce bude mnohem efektivnější s výraznou úsporou energie obou aktérů. Diagnostika je zaměřená na nejrůznější oblasti od osobního nastavení přes motivaci, spokojenost, výkon, energetický potenciál, zátěžový index či limitující faktory. Výstupy vám usnadní náročné koučovací rozhovory a práci s potenciálem klienta.

Všechny výstupy WORKtestu na jednom místě

Co s výsledky testu?

    1. Diagnostika poskytuje vysoce kompaktní výstupy, kdy se vše se generuje z jednoho testu, čímž je zaručena vysoká míra přesnosti, objektivity a spolehlivosti výsledků.
    2. Benchmarking umožní porovnat výsledky jedinců podle kvality, výkonu, rizikových faktorů či vhodnosti na pracovní pozici. Pracuje s potenciálem jedince  v čase, respektuje jeho zátěžový index a motivaci.
    3. Diagnostika poskytuje metody vzdělávání rozvoje. Investice do vzdělávání jsou efektivní a reflektují vnitřní motivaci jedince, jeho chuť se vzdělávat, touhu růst či schopnost uplatnit nabyté informace do praxe. Tou je Agilita, důležitá dovednost pro uplatnění získaných informací do praxe. 

#1 Nejoblíbenější výstup mezi kouči a lektory
LIFE- balance chce každý

WORKtest mě okamžitě zaujal. Do té doby jsem se setkala pouze s dotazníkovou formou psychologické diagnostiky, která pro mě byla zdlouhavá. Worktest mi najednou nabídl diagnostiku, která je rychlá a efektivní. Jde nejen do mého vědomí, ale i podvědomí. 

Výstupem jsem získala celkový pohled na sebe, jako osobnost. Získala jsem přehled o tom, jak nakládám s energií, jaké jsou mé silné stránky, co mohu rozvíjet a jakým způsobem je to pro mě nejefektivnější. 

Výsledky jsou velmi lehce čitelné. Jsou v grafické i popisné formě. Zároveň jsem využila i možnost interpretace od Evy Urbanové. Její přístup byl velmi otevřený. Upozornila mě na možné využití mých silných stránek a také kde si stojím v cestě. 

Worktest splnil moje očekávání v rychlosti testu, ve výsledcích, v možnostech využití v životě, ve studiu – díky metodám rozvoje, které jsou součástí výstupu. 

Worktest doporučuji svým klientům.  

Je to rychlá a pravdivá metoda, jak o sobě zjistit to, co už vím, to, co nevím a to, co bych mohla vědět. Také lze výsledky výstupu velmi rychle uplatnit v životě a po čase si testem srovnat jakého výsledku jsem dosáhla, co se mi povedlo změnit, jak pracovat s dynamikou a nevyhořet.

Ing. Helena Seifertová, kouč ACC;  e-mail: seifertovahelena2@gmail.com

Jak pomáhá naše psychodiagnostika klientům kouče:

Mgr. Blanka Trávničková

“WORKtest jsem si udělala v rámci seberozvoje a koučinku.”

Proč jste se rozhodla využít psychodiagnostiku WORKtest?

Na základě doporučení. Vstupní hodnoty jsou pro mě ukazateli, na čem můžu pracovat a jak se zlepšit.

Kdo vám WORKtest doporučil?

Doporučila mi jí Helena Seifertová :-), je to můj kouč.

Co jste výstupem získala?

Soubor nejrůznějších hodnotících kritérií pro efektivní práci na mém osobním rozvoji. Zajímá mě můj potenciál i slabší stránky, na čem bych mohla zapracovat a co vylepšit.

Jak rozumíte výsledkům z diagnostiky?

Výsledky jsou rozsáhlé, věcné a dobře srozumitelné. Výborná je i grafická část a doporučení, jak pracovat s výsledky.

Splnila diagnostika vaše očekávání?

Je až neuvěřitelné, co všechno test dokáže odhalit.

Doporučil(a) byste ji dál, a proč?

Určitě, vnímám to jako perfektní nástroj k rozvoji a nejenom k rozvoji, ale poznání sebe sama. Uvědomíte si to, co vás ani nenapadne, co vám ukáže cestu a směr kam a jak dál kráčet.

Pavla Doležalová, reality

Jak můžete psychodiagnostiku využít, co všechno zjistíte?

Proč si vybrat online psychodiagnostiku pro kouče?

Worktest se nezaměřuje pouze na diagnostikování jedince či týmu, je určen pro další práci s výsledky testu.  Práce s diagnostikou kouči umožní vhled do nitra i potenciálu jedince. 

Koučování se tak stává interaktivní hrou.

WORKtest pracuje na podvědomé úrovni, pracuje s 95 % mysli, proto jedince vidí takové jací jsou, nikoliv jak chtějí být viděni či jak se chtějí prezentovat.

Šetří čas při práci i peníze

WORKtest poskytuje vysoce kompaktní výstupy, kdy se vše se generuje z jednoho komplexního testu. Oproti dotazníkovým šetřením má uživatel vše na jednom místě, vše vzájemně propojené, čímž je zaručena vysoká míra přesnosti, objektivity a spolehlivosti. WORKtest poskytuje vysoce kompaktní výstupy, kdy se vše se generuje z jednoho komplexního testu. Oproti dotazníkovým šetřením má uživatel vše na jednom místě, vše vzájemně propojené, čímž je zaručena vysoká míra přesnosti, objektivity a spolehlivosti.

Výsledky do 25 minut

Test klienta časově nezatěžuje, trvá maximálně do 25 minut, pracuje na podvědomé úrovni a tím je zaručena jeho vysoká míra koncentrace pozornosti bez možnosti stylizace. Výsledky jsou ihned po ukončení testu včetně možnosti porovnávání výsledných dat benchmarkingem.

Odhalí potenciál jedince

Jeho způsoby chování, výkon, motivaci, zátěž, schopnosti a dovednosti včetně kontraproduktivní chování, metody vzdělávání a rozvoje. Diagnostika umožňuje měření hodnot v čase a odhalit případná rizika dříve, než se začnou projevovat.

Inovativní HR nástroj

Psychodiagnostika WORKtest umožní měřit 300 nejrůznějších kritérií, sestavovat a editovat vlastní kompetenční modely (výstupy) či pracovní pozice, pracovat s benchmarkem dat na základní i pokročilé úrovni. Porovnávání dat je klíčovou složkou při práci s lidmi na všech úrovních.

Inovativní HR nástroj 21.století

PSYCHODIAGNOSTIKA WORKtest je silnou zbraní

Upravit obsah

Vhodné pro větší a velké firmy, které aktivně řídí a vzdělávají lidi ve firmě, optimalizují fluktuaci, řídí talenty a nástupnictví do klíčových pozic, aktivně využívají procesy náboru a výběru zaměstnanců a chtějí strategicky pracovat s výstupními daty. 

Paušální platba za užívání systému množstevní slevy a bonusy

Upravit obsah

Vhodné pro malé, menší a střední firmy, které se zaměřují na potenciál lidí ve firmě, optimalizují fluktuaci, vzdělávají talenty, vybírají klíčové pozice či své obchodní partnery. Poskytujeme i jednotlivé diagnostiky, bez balíčků.

Platba na jednotlivé reporty a služby, množstevní slevy a bonusy. Staňte se naším partnerem a získejte jeho výhody.

Česká verze

English version

Русская версия