Zapomněl(-a) jste heslo?

Panorama Hotel Prague, HR Manager

WORKtest® nás zaujal svou spolehlivostí, přesností a nemožností se stylizovat. V rámci reorganizace společnosti jsme přijímali mnoho nových zaměstnanců a právě tento systém nám pomohl vybrat ty správné a v rámci testování stávajících zaměstnanců identifikovat nové vedoucí zaměstnance.

Vzhledem k tomu, že WORKtest® umí měřit přínos vzdělávání, jsme přesně věděli, v čem zaměstnance vzdělávat a jak jsou schopni nově nabytých znalostí a schopnosti využívat v praxi. Dalším tématem byla tendence ke korupčnímu a rizikovému jednání, která nás zajímala převážně u obchodníků. WORKtest® je jediný systém který dokáže měřit rizikové faktory, a to spolehlivě!

Také byl pro nás důležitý fakt, že zaměstnanci, kteří obdrželi zpětnou vazbu, byli většinou mile překvapeni, jak výsledky sedí a k WORKtestu® se stavěli pozitivně. Už to, že získali validní, spolehlivé informace o sobě, je posunulo dále a sami na sobě začali pracovat.

zpět