Zapomněl(-a) jste heslo?

Psychotesty pro řidiče

Psychotesty pro řidiče - cena

 • Cena pro řidiče se zákazem řízení - 1800 Kč
 • Cena pro vybodované řidiče - 1800 Kč
 • Cena pro řidiče profesionály - 1800 Kč
 • Cena pro řidiče seniory - 1600 Kč
 • Cena pro mladistvé - 1200 Kč
 • Objednat se můžete na 777022543.

Co si musíte přinést s sebou:

 • Občanský průkaz (všichni)
 • Výpis z evidenční karty řidiče (všichni) toto získáte na obecním úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa obvyklého bydliště osoby na území ČR – obvykle na magistrátu.
 • Posudek o zdravotní způsobilosti k ŘMV nesmí být starší 30 dnů (přinese navíc řidič, který žádá o vrácení ŘO)
 • Rozhodnutí o zadržení/odebrání řidičského průkazu (přinese navíc řidič, který žádá o vrácení ŘO z důvodu uloženého trestu či sankce)
 • Brýle na blízko (pokud je řidič nosí)
 • Dobrou náladu a pohodu, je vhodné být v dobré koncidi a odpočatí.

Psychotesty pro vybodované řidiče a řidiče se zákazem řízení

Byl vám odebrán řidičský průkaz kvůli vybodování nebo z jiného důvodu? Pokud máte po uplynutí zákazu, jednou z podmínek pro získání ŘP zpět je absolvování dopravně psychologického vyšetření na akreditovaném pracovišti. Tyto psychotesty můžete vykonat na našem pracovišti. Zabere to přibližně 2 hodiny a výsledky máte ihned po testech.

Vrácení ŘP

Psychotesty řidičů z povolání

Testování psychické způsobilosti řidičů z povolání, které je v souladu s platným zákonem dle § 87a zákona č. 361/ 2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Psychologické vyšetření způsobilosti řidiče profesionála je povinné pro řidiče autobusů a nákladních automobilů nad 7,5t, kteří vykonávají tuto činnost jako profesi. Jde o skupiny řidičského oprávnění C, C+E, C1+E, D, D+E, D1 a D1+E.

Psychotesty je potřeba absolvovat před zahájením činnosti, pak před dovršením 50 let věku a potom každých pět let.

Více o našich testech

Zkráceně: Dopravní psychotesty jsou určeny pro

 • pro řidiče profesionály nebo řidiče připravující se na profesi řidič profesionál,
 • pro vybodované řidiče a řidiče s uloženým zákazem řízení,
 • pro řidiče referentských vozidel, jako účinná prevence nehodovosti.

Výhody testování řidičské způsobilosti v našem akreditovaném pracovišti:

 • Flexibilní termíny, dle dohody i o víkendu ( zde je potřeba počítat s příplatkem 500 Kč k ceně za testování)
 • Nečekáte na výsledky – časová flexibilita našich psychologů 
 • Díky automatizované metodice je zajištěna maximální objektivita zpracování výsledků
 • Vybavené pracoviště – testy probíhají pod dohledem psychologů (včetně vyhodnocení a zpětné vazby s řidičem)
 • Testy pro řidiče z povolání doporučujeme i pro řidiče referentských vozidel ve firmách. Ochráníte tak své investice a zjistíte, jak vaši zaměstnanci jezdí s vašimi auty, zda bezpečně, či nikoliv.

Objednat se na test

Dopravní psycholog

Akreditace od Ministerstva dopravy

 • Od prosince 2012 Ministerstvo dopravy, odbor dopravně správní v souladu s ustanovením §87a odst. 5 zákona o silničním provozu udělilo pro naše pracoviště akreditaci PhDr. Janu Weinbergerovi pod č.j.: 295/2012-160-OST/4 k provádění dopravně psychologického vyšetření " vybodovaných řidičů a řidičů s uloženým zákazem řízení "podle §87a odst. 4 zákona č.: 361/2000 sb.. Akreditace udělena pro pracoviště Štěrboholská 102a Praha. Testování řidičů se provádí na tomto pracovišti, popřípadě dojedeme za Vámi, pokud bude objednán počet řidičů více jak 5.
 • Nabízíme dopravně psychologické vyšetření pro řidiče, které je v souladu s platným zákonem dle § 87a zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Psychotesty pro řidiče - cena

 • Cena pro řidiče se zákazem řízení - 1800 Kč
 • Cena pro vybodované řidiče - 1800 Kč
 • Cena pro řidiče profesionály - 1800 Kč
 • Cena pro řidiče seniory - 1600 Kč
 • Cena pro mladistvé - 1200 Kč

Objednat se na test

zpět