Zapomněl(-a) jste heslo?

RUG CZ, jednatelka společnosti

Naše firma RUG CZ převzala v polovině roku 2012 kompletní výrobu revizních dvířek z původní lokality v Německu. Od té doby prošla firma zásadními změnami v oblasti personálu. Začínali jsme se 100 % agenturních pracovníků a postupně jsme přecházeli na pracovníky kmenové. Nejdříve se obměnili pracovníci na klíčových pozicích, jako jsou mistři a kvalifikovaná obsluha strojů, později jsme do kmenu nabírali i řadové zaměstnance, které jsme zaučovali na různých pozicích.

Během těchto 5ti let se tedy obměnilo ca. 90 % osazenstva firmy, některé pozice se obsazovaly vícekrát, protože ne vždy pracovník zapadl do kultury firmy a bylo nutno pozici přeobsadit. K analýze DNA naší firmy ve spolupráci s mgr. Evou Urbanovou jsme přistoupili v době, kdy bylo nutno vytvořený tým stabilizovat.

Testování pomocí programu Worktest se zúčastnila více než polovina pracovníků firmy, což nám poskytlo hodně přesnou informaci o tom, kde se firma nachází, jaké jsou její silné a slabé stránky, jaké má firma hodnoty, vitalitu a dynamiku včetně oblastí rizikových míst. Na základě těchto výsledků se můžeme cíleně soustředit na motivaci zaměstnanců, zvolit tu správnou formu, podle jejich osobních preferencí.

Také můžeme správně zvolit metodu vzdělávání zaměstnanců,  která bude mít právě u našich zaměstnanců nejlepší výsledky a bude nejlépe přijímána konkrétními pracovníky.

Cílem těchto programů má být zvýšení pocitu sounáležitosti s firmou u jednotlivých pracovníků, to aby se firmě cítili dobře a tím odváděli lepší výkony. Spokojení zaměstnanci pak budou velkým přínosem v nynějším období rozvoje firmy a potřeby „táhnout za jeden provaz“.

Zpětnou vazbu mohli ocenit i samotní zaměstnanci, kteří si pro sebe utřídí vlastní zájmy a preference a mohou se tak lépe zapojit do firemních procesů. Důležitým výstupem programu je taky poznatek, „koho ve firmě máme“ a možnost odhalení talentů. Celkově byl test DNA velkým přínosem pro vedení firmy i pro samotné zaměstnance.

Určitě bych test DNA doporučila firmám, které řeší problémy fluktuace, nízké motivace zaměstnanců, rychlý rozvoj firmy nebo potřebu identifikace talentů z vlastních zdrojů. Test není možné ovlivnit a tak podává firmám velmi objektivní data a výsledky.

Ing. Blanka Ondraschek, jednatelka společnosti

zpět