Česky

Přihlášení

Zapomněl(-a) jste heslo?

Specialisté a poradci

Náš tým tvoří psychologové se zaměřením na psychomertiku a validizační studie, psychlogové a poradci se zaměřením na lidské zdroje, poradci s dlouholetou praxi v oboru, poradci v oblasti statistiky, odborní poradci a psychologové z oblasti dopravní psychologie. Součástí našeho týmu jsou certifikovaní kouči se zaměřením na pracovní i partnerské vztahy, rovněž pro oblast školní populace a sportovní kouči a poradci.

Vývoj psychodiagnostiky - metodika, benchmarkingové studie, projekty, partnerská sekce

Mgr. Eva Urbanová

Mgr. Eva Urbanová, autor

Má přes dvacet let praxe v oboru inženýringu lidských zdrojů (ILZ) a je autorkou unikátního on-line psychodiagnostického softwarového programu WORKtest. Tento program efektivně spojuje pracovní psychodiagnostiku a komplexní služby v HR v oblasti měření potenciálu osobnosti pro firemní praxi a management lidských zdrojů. Na začátku, v roce 1996 jsem si položila 5 základních otázek, na které jsem hledala odpověď.

  1. Jak najít nejvhodnější kandidáty do firem?
  2. Jak je udržet ve firmě?
  3. Jak snížit fluktuaci na minimum a jaké faktory chování ji ovlivňují?
  4. Jak vše propojit v jedno řešení?
  5. Jak dosáhnout komplexity, přehlednosti, jednoduchosti a přesnosti?

"V té době se začínaly používat dotazníkové formy i pro pracovní oblast, avšak chyběl ucelený nástroj, který by poskytovat jakékoliv ucelené nástroje. Tím pádem vzniklo řešení jít vývojem takové psychometriky, která by to umožňovala a zároveň poskytovala nemožnost stylizace. Takovým řešením byl vývoj projektivní metody do softwarového nástroje, který na trhu nebyl. Tímto milníkem se začala psát éra vývoje aplikace WORKtest."

Odborný poradce pro psychometriku WORKtest - výzkum, statistiku a validizační studie

Doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.

Doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.

Působí na fakultě sociálních věd a zdravotnictví Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, jako ředitel ústavu aplikované psychologie. Dlouho se věnuje otázkám kvality psychodiagnostických nástrojů, jejich validity, reliability a norem s využitím Klasické teorie testů (Classical Test Theory) a Teorie odpovědi na položku (Item Response Theory). Výzkumně se věnuje psychodiagnostickým nástrojům různých typů: projektivní testy, sebeposuzovací nástroje, posuzovací škály, výkonové testy. Publikačně i prakticky se věnuje otázkám kvality psychodiagnostických nástrojů v různých oblastech: v pracovní i organizační psychologii, poradenské psychologii, psychologii osobnosti a psychologii zdraví.

"V praxi má skúsenosti s výberom zamestnancov pri používaní online psychodiagnostiky prevažne v oblasti hodnotenia a rozvoja osobnosti, motivácie a schopností uchádzačov, ako aj s aplikovaní Rogersovho Prístupu zameraného na človeka v aplikácii pre pracovné vzťahy." 

Odborný psycholog, psychometrika - výzkum, statistika, validizační studie, projekty evaluace

Viktor PasnichenkoMgr. Viktor Pasnichenko. 

Vystudoval jednooborovou psychologii na Lomonosově univerzitě v Moskvě a dopravní psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Psychologii se věnuje přes 30 let, 20 let oblasti vzdělávání a koučinku. Kromě příruček pro učitele psychologie je autorem více než 50 věděckých publikací. Jeho specializací jsou projektivní metody, vícerozměrné metody psychometriky, zabývá se také psychologickým poradenstvím a psychoterapií.

"V mé práci jako psycholog a učitel psychologie, při psaní článků jsem se velmi často rozhodl řešit problémy, kterým se nikdo nevěnoval, byla to pro mě vždy výzva. To mi umožnilo používat nové metody a přístupy v praktické práci, výuce a ve studiích." 

Dopravní psychologie, psychotesty pro řidiče z povolání, řidiče se zákazem řízení a vybodované řidiče

PhDr. Jan Weinberger – specialista na dopravní psychologii, člen asociace dopravních psychologů, tel.: 775 170 134, md@assessment-test.cz  (NJ, ČJ, AJ).

zpět