Zapomněl(-a) jste heslo?

Specialisté a poradci

Náš tým tvoří psychologové se zaměřením na psychomertiku a validizační studie, psychlogové a poradci se zaměřením na lidské zdroje, poradci s dlouholetou praxi v oboru, poradci v oblasti statistiky, odborní poradci a psychologové z oblasti dopravní psychologie. Součástí našeho týmu jsou certifikovaní kouči se zaměřením na pracovní i partnerské vztahy, rovněž pro oblast školní populace a sportovní kouči a poradci.

Vývoj psychodiagnostiky - metodika, benchmarkingové studie, projekty, partnerská sekce

Viktor PasnichenkoMgr. Eva Urbanová, autor (ČJ, AJ)

Má přes dvacet let praxe v oboru inženýringu lidských zdrojů (ILZ) a je autorkou unikátního online psychodiagnostického softwarového programu WORKtest. Tento program efektivně spojuje pracovní psychodiagnostiku a komplexní služby v HR v oblasti měření potenciálu osobnosti pro firemní praxi a management lidských zdrojů. Na začátku, v roce 1996 jsem si položila 5 základních otázek, na které jsem hledala odpověď.

  1. Jak najít nejvhodnější kandidáty do firem?
  2. Jak je udržet ve firmě?
  3. Jak snížit fluktuaci na minimum a jaké faktory chování ji ovlivňují?
  4. Jak vše propojit v jedno řešení?
  5. Jak dosáhnout komplexity, přehlednosti, jednoduchosti a přesnosti?

"V té době se začínaly používat dotazníkové formy i pro pracovní oblast, avšak chyběl ucelený nástroj, který by poskytovat jakékoliv ucelené nástroje. Tím pádem vzniklo řešení jít vývojem takové psychometriky, která by to umožňovala a zároveň poskytovala nemožnost stylizace. Takovým řešením byl vývoj projektivní metody do softwarového nástroje, který na trhu nebyl. Tímto milníkem se začala psát éra vývoje aplikace WORKtest."

Odborný psycholog, psychometrika - výzkum, statistika, validizační studie, projekty evaluace

Viktor PasnichenkoMgr. Viktor Pasnichenko (RJ, ČJ)

Vystudoval jednooborovou psychologii na Lomonosově univerzitě v Moskvě a dopravní psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Psychologii se věnuje přes 30 let, 20 let oblasti vzdělávání a koučinku. Kromě příruček pro učitele psychologie je autorem více než 50 věděckých publikací. Jeho specializací jsou projektivní metody, vícerozměrné metody psychometriky, zabývá se také psychologickým poradenstvím a psychoterapií.

"V mé práci jako psycholog a učitel psychologie, při psaní článků jsem se velmi často rozhodl řešit problémy, kterým se nikdo nevěnoval, byla to pro mě vždy výzva. To mi umožnilo používat nové metody a přístupy v praktické práci, výuce a ve studiích." 

 

Business development manager

Petr Kořínek (ČJ)

Vyzkoušel jsem práci na všech pozicích od technika, obchodníka přes ředitele až po majitele firmy. Mezi mé základní kompetence patří obchod, práce s lidskými zdroji i management. Specializací je krizový management a řízení rozvoje jak firem, tak i jednotlivců. Využívám zkušenosti získané na všech stupních řízení – manager, leader a kouč a jednotlivé postupy umím vhodně využívat pro efektivní řízení jednotlivců i týmů. 
Rád pracuji s vysoce objektivní výsledky a srozumitelnými výstupy, což mi umožňuje psychodiagnostika WORKtest.

"Odhalovat jedinečnost člověka a naplňovat jeho potenciál." 

Dopravní psychologie, psychotesty pro řidiče z povolání, řidiče se zákazem řízení a vybodované řidiče

PhDr. Jan Weinberger – specialista na dopravní psychologii, člen asociace dopravních psychologů. Akreditovaný dopravní psycholog (NJ, ČJ, AJ).

zpět