Zapomněl(-a) jste heslo?

Vliv načasování

(autor: Jooble)

Při získávání té správné pracovní příležitosti není časování všechno, nicméně jeho vliv není zanedbatelný. V tomto článku se vám pokusím vysvětlit, jaký vliv má načasovaní na hledaní práce a kdy nejlépe hledat budoucí zaměstnání.

Existují cykly většího a menšího zájmu zaměstnavatelů o nové zaměstnance - a vystihnout tu správnou dobu Vám může pomoci.

Zde je přehled 4 ročních období rozdělených podle touhy zaměstnavatelů po nových zaměstnancích: První čtvrtletí: Vlna nového roku Podle statistik právě v lednu dochází k vyššímu náboru. Proč? Na nový rok si firmy zpravidla berou předsevzetí o rozšíření segmentů jejich činnosti a k tomu samozřejmě potřebují novou krev. Někteří zaměstnavatelů se dopouští té chyby, že přijímají nevhodné zaměstnance nebo moc zaměstnanců, případně obojí. Přesto nelze toto období ani náhodou považovat za spolehlivé, ani jako dostačující předpoklad k přijetí. Většina zaměstnavatelů si je vědoma toho, že rozhodnutí o přijetí či nepřijetí musí být učiněno při pracovním pohovoru, ne na základě potřeby okamžitě najmout zaměstnance.

Druhé čtvrtletí: příprava na léto. Ti zaměstnavatelé, jejichž činnost závisí na počasí, nabírají v tuto dobu 2x více zaměstnanců, než na podzim.

Třetí čtvrtletí: personální pracovníci odpočívají. Nábor se především během července pohybuje na nízkých hodnotách. I když je toto období relativně nepříznivé pro shánění zaměstnání, může být nadějné pro jedince s netradičním zaměřením / s netradičními schopnostmi. Právě protože personální pracovníci mají více času, mohou se takovými nabídkami zabývat, zatímco ve stresových měsících by to možné nebylo.

Čtvrté čtvrtletí: velmi nestálé I když je čtvrté čtvrtletí procentuálně nadprůměrné, není možné ho považovat za příznivé, neboť je dosti proměnlivé. Zatímco po letních dovolených je zaznamenávána vyšší aktivita personalistů, v listopadu je už zase nejnižší za celý rok.

Avšak vždy najdete čerstvé pracovní pozice na internet. K tomu existuje cela řada pracovních portálu, personálních agentur, online časopisu atd.

Pokud stále hledáte, můžete vyzkoušet portal Jooble.

Hodně úspěchů ve Vašem novém podnikání.

zpět