Česky

Zapomněl(-a) jste heslo?

Výběrové řízení II.

Jaký obchodník přináší byznys?

  • Naučíte se na základě projektivních metod hodnotit jednotlivé kompetence výkonu, chování kandidátů, sestavovat popisy pracovních pozic a vyhodnocovat jejich kompetence na popis pracovní činnosti. Důraz je kladen na soubor vybraných kompetencí, které pracovník náboru a výběru během procesu pohovoru s kandidátem řeší.
  • Kvalifikaci obchodníků: obchodník podnikatel, obchodník technik, obchodník prodejce, obchodník nákupčí, obchodník dynamik, rizikový faktor chování – manipulace.
zpět