Česky

Zapomněl(-a) jste heslo?

Vývojové poruchy a omezení výkonu dítěte

Vývojové poruchy a omezení výkonu dítěte

(Výstup je vhodný pro předškoláky a žáky základních škol, výchovně poradce)

Vývojové poruchy zobrazují určitý druh omezení, která se vztahují k poruchám vývoje jedince (dítěte) a jsou v mnoha případech dočasná, proto jim věnujeme náležitou pozornost. Příčin vzniku poruch může být více. Může se jednat o dědičnost, nepříznivý nitroděložní vývoj, porodní a poporodní komplikace, nepříznivý vývoj dítěte do jednoho roku, nedostatek potřebných podnětů pro včasný vývoj řeči a dovedností a podobně.

Zakoupením testu získáte komplexní informaci o:

  • Zjistíte dispozice jedince k vývojovým poruchám
  • Poruchy *dys* (dysforie, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie)
  • Porucha sourozenecké rivality, sebepoškozování
  • Inklinace k závislostem, únavě, lhaní, náladovosti, konfliktnosti a další viz. Výstup
250,00 vč. DPH / 207,00 Kč bez DPH

Proč tento výstup doporučujeme?

Výstupem rodiče či výchovný poradce získá pohled na faktory vývojových poruch a faktory omezující kvalitu života dítěte. Vývojové poruchy a návaznosti se posuzují v celé šíři. Nelze je brát striktně (jako dogma), ale musí se vyhodnotit v širším kontextu. Včasným rozpoznáním inklinace k poruchám, lze velmi účinně předejít pozdějším problémům. S naším testem budete rovnou vědět čemu věnovat pozornost včas. Test vám nabízí psychodiagnostiku osobnosti na základě, které lze dále s dítětem pracovat. Vyplnění testu vám zabere do 15 minut a vaše výsledky máte k dispozici okamžitě. Projektivní test je postaven na odborných psychologických metodách a neumožňuje stylizaci a vylepšování se (dotazníkové testy, ano). Test vám ukáže věci takové, jaké jsou, a právě v tom se odlišujeme. Výstup se zaměřuje na ty nejpodstatnější faktory vývojových poruch, včetně okolních projevů chování. S výstupem budete vědět, jak nadále s dítětem pracovat.

Co dělat s výsledky testu?

  • Kompletní výstup si můžete vygenerovat po absolvování testu ve Vašem uživatelském rozhraní do PDF nebo si jej prohlížet
  • Výstup obsahuje dvě části – grafickou a popisovou. Prvně se dávejte na grafickou část, kde vás k snadnému pochopení výsledku navádí barevná škála (šedá-žlutá), podle intenzity jednotlivých kriterií
  • Celkové skóre ukazuje míru k populační normě.
  • Vhodným doplňkem je výstup motivace dítěte a dorostu, kterým zjistíte, co studenta motivuje k výkonu či aktivitám
  • Doporučujeme konzultaci s naším poradcem/psychologem

Komplexní výstup pro klienta obsahuje dvě části hodnoticích kritérií - grafickou a popisovou. Z důvodu ochrany dat prezentujeme pouze ukázku grafické části. Kompletní výstup si vygenerujete po absolvování testu ve Vašem uživatelském rozhraní včetně možnosti exportu do formátu PDF.

Ukázka grafické části výstupu testu v PDF

Vývojové poruchy chování
zpět