Česky

Přihlášení

Zapomněl(-a) jste heslo?

Vývojové poruchy a omezení výkonu dítěte

Vývojové poruchy a omezení výkonu dítěte

Ukázka grafické části výstupu testu v PDF

Vývojové poruchy zobrazují určitý druh omezení, která se vztahují k poruchám vývoje jedince (dítěte) a jsou v mnoha případech dočasná, proto jim věnujeme náležitou pozornost.

Výstupem získáte komplexní pohled na tyto faktory. Omezení výkonu se posuzují v celé šíři. Nelze je brát striktně (jako dogma), ale musí se vyhodnotit v širším kontextu.

Vhodná je zpětná vazba s naším poradcem/psychologem v rozsahu 15 minut za příplatek 300 Kč včetně DPH.

990,00 vč. DPH / 818,00 Kč bez DPH

Komplexní výstup pro klienta obsahuje dvě části hodnoticích kritérií - grafickou a popisovou. Z důvodu ochrany dat prezentujeme pouze ukázku grafické části. Kompletní výstup si vygenerujete po absolvování testu ve Vašem uživatelském rozhraní včetně možnosti exportu do formátu PDF.

Ukázka grafické části výstupu testu v PDF

Vývojové poruchy chování
zpět