Česky

Zapomněl(-a) jste heslo?

Zbrojní průkazy

Psychologické testování nezbytné k udělení zbrojního průkazu všech skupin

Na našem pracovišti provádíme psychotesty pro získání zbrojního průkazu, které jsou zpravidla vyžadovány praktickým lékařem. Současná legislativa (Vyhláška č. 254/2007 Sb.) vyžaduje lékařský posudek, zda je respondent způsobilý či nezpůsobilý k vydání zbrojního průkazu. Psychologické vyšetření se provádí pouze na vyžádání praktického lékaře, který na něm ve většině případů trvá, popřípadě na vlastní žádost žadatele.  

Objednat test - zbrojní průkaz

Dle zákona č. 119/2002 Sb. ze dne 8. března 2002 o střelných zbraních a střelivu se zbrojní průkazy v současné době dělí do následujících skupin:

A – ke sběratelským účelům,
B – ke sportovním účelům,
C – k loveckým účelům,
D – k výkonu zaměstnání nebo povolání,
E – k ochraně života, zdraví nebo majetku, nebo
F – k provádění pyrotechnického průzkumu.

§ 16
Zbrojní průkazy a jejich skupiny

Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení nebo k provádění pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro skupinu F zbrojního průkazu.
Doba platnosti zbrojního průkazu je 5 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 5 let.

§ 20
Zdravotní způsobilost pro vydání zbrojního průkazu

Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření. Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je žadatel o vydání zbrojního průkazu nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D je posuzujícím lékařem lékař zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči.

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás:

  • telefonicky: 777 022 543 | e-mailem: ed@worktest.cz | pomocí kontaktního formuláře:
zpět