Zapomněl(-a) jste heslo?

Zbrojní průkazy

Psychologické testování nezbytné k udělení zbrojního průkazu všech skupin

Na našem pracovišti provádíme psychotesty pro získání zbrojního průkazu, které jsou zpravidla vyžadovány praktickým lékařem. Současná legislativa (Vyhláška č. 254/2007 Sb.) vyžaduje lékařský posudek, zda je respondent způsobilý či nezpůsobilý k vydání zbrojního průkazu. Psychologické vyšetření se provádí pouze na vyžádání praktického lékaře, který na něm ve většině případů trvá, popřípadě na vlastní žádost žadatele.  

Cena za komplexní psychologické vyšetření pro zbrojní průkazy je 2000 včetně DPH.

Objednat se můžete: telefonicky: 777 022 543 | e-mailem: ed@worktest.cz | nebo pomocí kontaktního formuláře na konci stránky:

Dle zákona č. 119/2002 Sb. ze dne 8. března 2002 o střelných zbraních a střelivu se zbrojní průkazy v současné době dělí do následujících skupin:

A – ke sběratelským účelům,
B – ke sportovním účelům,
C – k loveckým účelům,
D – k výkonu zaměstnání nebo povolání,
E – k ochraně života, zdraví nebo majetku, nebo
F – k provádění pyrotechnického průzkumu.

§ 16
Zbrojní průkazy a jejich skupiny

Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení nebo k provádění pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro skupinu F zbrojního průkazu.
Doba platnosti zbrojního průkazu je 5 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 5 let.

§ 20
Zdravotní způsobilost pro vydání zbrojního průkazu

Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření. Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je žadatel o vydání zbrojního průkazu nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D je posuzujícím lékařem lékař zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči.

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás:

  • telefonicky: 777 022 543 | e-mailem: ed@worktest.cz | pomocí kontaktního formuláře:
zpět