🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

AXA Česká republika, vzdělávání a rozvoj

recruitment
kouč a assessment

Výbornou pomůckou je porovnat vhodnost člověka na pracovní pozici na základě výsledků diagnostiky, možnost vytvářet si vlastní kompetenční modely a vidět tak člověka v komplexitě včetně limitů výkonu, které máme každý z nás.

Diagnostiku WORKtest jsme začali používat prioritně pro lepší identifikaci rozvojových potřeb našich zaměstnanců a manažerů a zároveň jako podklad pro koučing. Pomocí této diagnostiky jsme byli schopni odhalit nejen klíčové oblasti vhodné pro další rozvoj, ale potenciál angažovanosti člověka v konkrétních oblastech a jeho případná omezení. Velkým plusem je i možnost vidět komplexní motivační faktory a preferovanou týmovou roli u jednotlivých lidí, hlavně v případě vytváření nových týmů. Systém využíváme v administraci, takže si vše můžeme porovnávat a vše si sami spravovat včetně zpětných vazeb. Systém WORKtest je přehledný a intuitivní na ovládání. 

Oceňuji možnost tvorby reportů SWOT nebo přehledů v případě většího počtu testovaných zaměstnanců a taktéž možnost individuálních výstupů (poskytují, co je pro zaměstnance prioritní a co je důležité pro jeho rozvoj). Neocenitelnou pomůckou bylo pro mne rovněž diagnostikovat metody a styly rozvoje každého jedince zvlášť a pak i celého týmu. Zaměřovala jsem se i na únavu a vyhořelost, která má podstatný vliv na výkon, motivaci a spokojenost našich zaměstnanců. 

Byla jsem vždy spokojená s rychlou a vstřícnou komunikací s paní Mgr. Urbanovou. Pokud jsem potřebovala jakoukoliv konzultaci k systému, či pomoc se zpětnou vazbou, byla její reakce vždy rychlá, profesionální, i co se týče zpětných vazeb testovaných, pokud o to projevili zájem. 

Česká verze

English version

Русская версия