Zapomněl(-a) jste heslo?

Reference

Vážení klienti, připravili jsme pro vás řadu referencí našich klientů, kteří systém WORKtest® využili či dlouhodobě využívají, a to i v případě změny pozice nebo jiné firmy. Není možné zveřejnit všechny reference, nicméně se budeme snažit je pro vás neustále doplňovat .

Naši klienti

Naši zákazníci jsou nejrůznější společnosti a instituce, ziskové i neziskové organizace. Vzhledem k různorodosti společností a širokému portfoliu využití psychodiagnostického systému WORKtest® jsme pro reference vybrali jen některé z nich. Některé společnosti jsou i našimi partnerskými klienty.

 • Právní společnosti
 • Personální agentury
 • Poradenské společnosti
 • Strojírenské společnosti
 • Stavební společnosti
 • Příspěvkové organizace
 • Banky
 • Developerské společnosti

Děkujeme všem našim klientům, kteří se rádi a otevřeně podělili o zkušenosti s psychodiagnostikou WORKtest® nejen s námi, ale i s vámi, kdo hledáte komplexní řešení a vynikajícího pomocníka v oblasti psychodiagnostiky, na kterou se dlouhodobě specializujeme. WORKtest® není jen diagnostika, je mnohem víc, ale o tom se musíte přesvědčit jen vy sami.

Všechny reference jsou podloženy referenčními listy.

Klienti z naší komplexní nabídky psychodiagnostického softwarového nástroje nejvíce využívají

 • nábor a výběr zaměstnanců, selekce a před-selekce,
 • komplexní výkonové a osobnostní audity v oblastech: morální a etické hodnoty, motivační, styly myšlení, interpersonální, obchodní, výkonové, zátěžové, audity rizikového chování a speciální audity pro řidiče z povolání a vybodované,
 • pracovní pozice – popisy pracovních pozic,
 • kompetenční modely výkonu – nejrůznější dle potřeby klienta,
 • kompetenční modely pozice – měření vhodnosti na pracovní pozice dle popisů pracovních činností,
 • kompetenční modely safety – rizikového a kontraproduktivního chování,
 • hodnocení zaměstnanců,
 • outplacement,
 • motivace zaměstnanců,
 • měření angažovanosti,
 • assessment a development centra,
 • měření efektivity vzdělávání a rozvoje,
 • benchmarking,
 • nástupnictví a zastupitelnost pozic,
 • talent management,
 • fraud management a korupční odolnost,
 • 360/180/90,
 • zpětné vazby a dotazníky spokojenosti,
 • audity korupční odolnosti,
 • etický kodex a porušování pravidel,
 • firemní hodnoty.

Vážíme si všech názorů a připomínek k systému WORKtest®, neboť jen tak ho můžeme co nejvíce přiblížit a přizpůsobit vašim požadavkům.

V poskytnutých referencích se klienti zaměřili na pět významných okruhů:

 1. co klienti nejvíce využívají
 2. jaký přínos získali používáním diagnostiky WORKtest®
 3. v čem je diagnostika WORKtest® jiná než dotazníkové testy, které měli možnost vyzkoušet
 4. jak jim pomohla při snižování fluktuace
 5. proč by diagnostiku WORKtest® doporučili dalším klientům.

Naši klienti

zpět