🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Co je DNA firem?

hodnota, angažovanost, motivace, spokojenost lidí ve firmě

Konkurenceschopnost firmy rozhoduje o jejím životě. DNA firmy je unikátní řešení mapující potenciál firmy, sleduje reálné hodnoty, skutečný potenciál zaměstnanců, kam firma směřuje, jak je schopna naplňovat vize a cíle.

DNA firmy předurčuje její konkurenceschopnost na trhu. Klíčovou informací DNA je benchmarking dat založený na reálně měřených hodnotách bez možnosti stylizace.

DNA firmy zlepšuje řízení lidí, motivaci, spokojenost, integritu, angažovanost a vylaďuje firemní klima, zaměřuje se na well-being.

dna firmy
recruitment
kouč a assessment
konkurenceschopnost worktest dna firmy

Porovnáme skutečný stav firmy vůči jejímu optimálnímu stavu. Získáte studii „DNA firmy“ se závěrečným doporučením na základě benchmarkingu ostrých (reálných) dat v čase.

Díky výsledným, graficky zpracovaným hodnotám se majitelé, manažeři firem dozví, jaký je status jejich společnosti. 

Zda je firma zdravá a  konkurenceschopná, či:

DNA firmy se zaměřuje na klíčové hodnoty

Ukázky certifikátů

DNA HODNOTOVÝ INDEX FIRMY
Agilní firma
Firmy zaměřené na implementaci know how do firemního prostředí. Firmy, které se specializují na poskytování řešení, či služby mezi ně můžou patřit i poradenské společnosti, výroba, průmysl, cestovní ruch, hotelnictví a podobně. Firmy jsou svou povahou a zaměřením vysoce konkurenceschopné...
Dynamická firma
Firmy zaměřené primárně na výsledky a cíle. Jedná se o obchodní společnosti, banky, retail, firmy zaměřující se na služby zákazníkům s cílem prodeje koncovému zákazníkovi. Mohou zde patřit telekomunikační společnosti a firmy s vysokým obratem a počtem zaměstnanců...
Rozvíjející se firma
Firmy uvádějící nové produkty na trh tzv. start-upové společnosti a podobně. Firmy jsou svou povahou konkurence schopné. Často jim ale chybí jasně definovaná firemní kultura, která by udávala směr a vizi, podporovala angažované a integrované zaměstnance...
Stagnující firma
Firmy zaměřené na víceoborové portfolio, výrobu či služby, malého, středního a většího počtu zaměstnanců, které nemají jasnou vizi, jsou tzv. přenákladované, nemají momentální potenciál růstu, neinvestují do lidí, inovací a technologii. Prostředky mají vesměs jen na provoz...

DNA firmy vám přinese:

DNA firmy zkoumá potenciál firmy

Zjistěte konkurenceschopnost vaší firmy:

worktest-360
Test absolvovala celá má firma. Výsledkem bylo spousta zajímavých výstupů, které korelovaly s chováním a motivací mých zaměstnanců. Výstupy mi také posloužili k jejich dalšímu profesnímu posunu, ale také k vyhodnocení celkové kultury a DNA firmy. Test nám ukázal, že firma má potenciál zdravého růst, což se potvrdilo a za dalších osm měsíců vyrostla o dalších osm lidí při stálém doručování kvalitních výsledků u klientů. Doporučuji!

Martin Král
Managing Director & Partner Instinct Agency

Doprovodné články - DNA

Benchmark B2B - 2016

Cesta do hlubin podvědomí

Znáte DNA vaší firmy?

Zpravodaj Hospodářské komory - 3/2018.

MÁTE ZÁJEM VYZKOUŠET NÁŠ SOFTWARE PSYCHODIAGNOSTIKY?

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

Assessment WORKtest je silnou zbraní velkých firem

Česká verze

English version

Русская версия