DNA firem - Agilita

hodnota, angažovanost, motivace, spokojenost lidí ve firmě

DNA firmy je unikátní řešení mapující potenciál firmy, sleduje reálné hodnoty, skutečný potenciál zaměstnanců, kam firma směřuje, jak je schopna naplňovat vize a cíle. DNA firmy předurčuje její konkurenceschopnost na trhu. Klíčovou informací DNA je benchmarking dat založený na reálně měřených hodnotách bez možnosti stylizace.

DNA firmy zlepšuje řízení lidí, motivaci, spokojenost, integritu, angažovanost a vylaďuje firemní klima, zaměřuje se na well-being.

dna firmy
recruitment
assessment
dna firmy

Měřením DNA frimy zjistí porovnání skutečného a optimálního stavu firmy. Firma získává studii „DNA firmy“ se závěrečným doporučením na základě benchmarkingu ostrých (reálných) dat v čase. Díky výsledným, graficky zpracovaným hodnotám se majitelé, manažeři firem dozví, jaký je status jejich společnosti. 

Zda je firma zdravá a  konkurenceschopná, či:

DNA firmy se zaměřuje na 5 klíčových hodnot

DNA firmy odpoví na otázky:

DNA firmy vám přinese:

DNA firmy zkoumá potenciál firmy

Zjistěte konkurenceschopnost vaší firmy:

Test absolvovala celá má firma. Výsledkem bylo spousta zajímavých výstupů, které korelovaly s chováním a motivací mých zaměstnanců. Výstupy mi také posloužili k jejich dalšímu profesnímu posunu, ale také k vyhodnocení celkové kultury a DNA firmy. Test nám ukázal, že firma má potenciál zdravého růst, což se potvrdilo a za dalších osm měsíců vyrostla o dalších osm lidí při stálém doručování kvalitních výsledků u klientů. Doporučuji!

Martin Král
Managing Director & Partner Instinct Agency

Doprovodné články - DNA

Benchmark B2B - 2016

Cesta do hlubin podvědomí

Znáte DNA vaší firmy?

Zpravodaj Hospodářské komory - 3/2018.

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

Assessment WORKtest je silnou zbraní velkých firem

Česká verze

English version

Русская версия