🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Online psychotesty pro firmy, manažery a HR

Agilní Psychodiagnostika - klíč k efektivnímu řízení týmu

Bez stylizace a kompromisů, s jasnými výsledky pro vaše rozhodnutí. Dosahujte lepších výsledků díky komplexní psychodiagnostice, která nepodléhá zkreslení. Jen tak si udržíte kvalitní lidi ve firmě.

WORKtest není dotazník, ale test na podvědomé úrovni. Své zaměstnance uvidíte „v negližé“ ne jak chtějí být oni viděni, ale jací doopravdy jsou – bez stylizace.

To je klíčem k úspěchu ve vašem týmu, ať jste HR profesionál nebo majitel firmy.

dna firmy
recruitment
kouč a assessment

Měříme efekt vzdělávání

Pomůžeme vám zdokonalit dovednosti vašich zaměstnanců, posílit konkurenceschopnost vaší firmy a proměnit vzdělávání ve vaší firmě v motivující proces s konkrétními výsledky. Měřit vzdělávání je cestou k její efektivitě.

Proč využívat WORKtest?

Jedním testem hned odhalte až 300 kompetencí

Zaměřuje se na komplexní analýzu různých charakteristických rysů jedince, jeho morálních hodnot, perspektivu pro firmy i rizikové faktory. Disponuje mnohostrannou škálou interpersonálních dovedností.

Zaměřuje se na výkon jako takový v širokém spektru, adaptační proces, agilitu, angažovanost, vlastnosti, schopnosti, dovednosti, způsobilosti, motivaci, kvalifikace, rozvojové potřeby, energetický potenciál, změnový a krizový management, interpersonální a manažerské dovednosti, koncentraci pozornosti a mnohem více.

Se zaměřuje na oblast obchodně prodejních schopností a dovedností v maximálním rozsahu. Identifikuje, kdo je obchodník a kdo je prodejce, jak efektivně funguje obchodní tým, v čem má slabiny a v čem je naopak jeho síla a integrita.

Se zaměřuje na oblast různorodých myšlenkových procesů jedince, koncentraci pozornosti, kritické či chybové myšlení, kreativitu, inovaci postupů, strategické či manažerské myšlení, myšlení pod tlakem, myšlení v krizových situacích apod.

Se zaměřuje na motivační vzorce jedince, vnitřní motivátory – pobídky a vnější motivační stimuly.

Se zaměřuje na interpersonální schopnosti a dovednosti. Zaměřuje se jak na komunikaci, adaptabilitu, manažerské schopnosti a dovednosti, pragmatismus, management priorit a další.

Zaměřuje se na oblast nejrůznějších zátěžových faktorů, stresory, práci pod tlakem a v měnících se podmínkách, psychickou odolnost a stabilitu, toleranci, energetický potenciál, sebe-náhled, flexibilitu, well-being, zvládání nepříznivých situací a mnohem více.

Se zaměřuje na limity a kontraproduktivní chování jedince v pracovním prostředí v širokém spektru s důsledky, sleduje korupční chování,  klientelismus, zpronevěru, indiskrétnost a dalších 50 kritérií.​

Variabilita výstupů WORKtestu

Přesnost bez kompromisů =  WORKtest

Nabízí širokou variabilitu výstupů pro potřeby klienta. Výsledky, které jsou nejen precizní, ale i komplexní. Naše pokročilá online diagnostika se liší od tradičních dotazníků tím, že poskytuje vzájemně propojené a korelované výsledky z jediného testu, což zaručuje jejich vysokou přesnost, objektivitu a spolehlivost. Worktest má jednoho autora, čímž je zaručena autenticita, korelace mezi kritérii a návaznosti všech výstupů.

S WORKtestem obdržíte analýzy bez zbytečných složitostí. Přesná diagnostika, jasná interpretace a pokročilá metrika.

Psychodiagnostika ve firmách - přínosy a využití

Komplexní diagnostika pro každou pracovní pozici

Worktest přináší revoluční přístup v hodnocení talentů a výkonu zaměstnanců. Systém diagnostiky nabízí přes 300 hodnotících kritérií, uspořádaných do kompetenčních modelů a profilů osobnosti, což umožňuje detailní hodnocení pro více než 2000 specifických pracovních pozic.

Výstupy diagnostiky jsou přizpůsobeny pro potřeby HR profesionálů, manažerů a majitelů firem, poskytujíce jasné, pragmatické a přímo aplikovatelné informace.

Tento přístup zajišťuje efektivnější rozhodování v oblasti výběru, řízení a rozvoje lidských zdrojů, s důrazem na vhodnost a výkon na jednotlivých pracovních pozicích.

Klíčové důvody pro výběr online diagnostiky WORKtest pro HR

Maximalizujte výkon vaší firmy s psychotestem Worktest

  • Psychotest Worktest nejenže diagnostikuje potenciál vašich zaměstnanců, ale také nabízí inovativní benchmarking dat pro vytváření efektivní personální strategie.
  • S naším přístupem můžete pracovat na klíčových aspektech, jako jsou firemní hodnoty, integrita, angažovanost, korupční odolnost a mnoho dalšího.
  • Naše data jsou nástrojem pro zefektivnění všech procesů v oblasti lidských zdrojů – od selekce a náboru, přes adaptační procesy, rozvoj, vzdělávání, až po řízení talentů a plánování nástupnictví.
  • Naše metody vzdělávání a rozvoje jsou jedinečné v tom, že nabízíme specifické postupy, kouče a techniky pro maximálně efektivní vzdělávání zaměstnanců, přičemž zohledňujeme individuální vzdělavatelnost, motivaci a touhu po profesním růstu.
  • Worktest představuje komplexní řešení pro vaši firmu, které pomáhá otevírat nové možnosti pro růst a úspěch.

Praktické využití výsledků diagnostiky WORKtest

WORKtest nabízí výstupy, které kombinují důkladný detail s celkovou komplexitou.

Každá hodnoticí položka je pečlivě propojena a korelována, zajišťující tak přesnost, objektivitu a spolehlivost výsledků. Naše diagnostika přesahuje standardní hodnocení – zaměřujeme se na korupční odolnost, klientelismus, zpronevěru, úplatky, krádeže, nevyspytatelnost, bagatelizování,  ADHD u dospělé populace a související rizikové chování.

Výstupy WORKtestu jsou klíčové pro všechny HR procesy – od náboru a výběru, přes adaptační fáze, osobnostní rozvoj, řízení talentů, až po plánování zastupitelnosti a nástupnictví. Jsou ideální pro hodnocení nově nastupujících vedoucích pracovníků, jednatelů a prokuristů.

worktest online psychotesty
Online psychotesty
MÁTE ZÁJEM VYZKOUŠET NÁŠ SOFTWARE PSYCHODIAGNOSTIKY?

KONTAKTUJTE NÁS

Diagnostika WORKtest je silnou zbraní firem

workshop basic

Česká verze

English version

Русская версия