🔥 Nejprodávanější psychodiagnostika nově i pro veřejnost

Online psychotesty pro firmy, manažery a HR

Vybíráte a řídíte tým lidí? Pak používejte agilní psychodiagnostiku bez stylizace

Dosahujte lepších výsledků komplexní psychodiagnostikou, bez stylizace a zkreslení. Jen tak si udržíte kvalitní lidi ve firmě. 

WORKtest rozhodně není dotazník. Své zaměstnance uvidíte “v negližé” bez stylizace, ne jak chtějí být oni viděni, ale jací doopravdy jsou. 

dna firmy
recruitment
assessment

Šetří čas při práci i peníze

Výsledky do 25 minut

Maximálně odhalí potenciál jedince

Proč si Worktest koupit?

Co WORKtestem zjistíte?

Zaměřuje se na komplexní analýzu různých charakteristických rysů jedince, jeho morálních hodnot, perspektivu pro firmy i rizikové faktory. Disponuje mnohostrannou škálou interpersonálních dovedností.

Zaměřuje se na výkon jako takový v širokém spektru, adaptační proces, agilitu, angažovanost, vlastnosti, schopnosti, dovednosti, způsobilosti, motivaci, kvalifikace, rozvojové potřeby, energetický potenciál, změnový a krizový management, interpersonální a manažerské dovednosti, koncentraci pozornosti a mnohem více.

Se zaměřuje na oblast obchodně prodejních schopností a dovedností v maximálním rozsahu. Identifikuje, kdo je obchodník a kdo je prodejce, jak efektivně funguje obchodní tým, v čem má slabiny a v čem je naopak jeho síla a integrita.

Se zaměřuje na oblast různorodých myšlenkových procesů jedince, koncentraci pozornosti, kritické či chybové myšlení, kreativitu, inovaci postupů, strategické či manažerské myšlení, myšlení pod tlakem, myšlení v krizových situacích apod.

Se zaměřuje na motivační vzorce jedince, vnitřní motivátory – pobídky a vnější motivační stimuly.

Zaměřuje se na oblast nejrůznějších zátěžových faktorů, stresory, práci pod tlakem a v měnících se podmínkách, psychickou odolnost a stabilitu, toleranci, energetický potenciál, sebe-náhled, flexibilitu, well-being, zvládání nepříznivých situací a mnohem více.

Se zaměřuje na limity a kontraproduktivní chování jedince v pracovním prostředí v širokém spektru s důsledky, sleduje korupční chování,  klientelismus, zpronevěru, indiskrétnost a dalších 50 kritérií.​

Jak vypadá výstup WORKtestu?

WORKtest poskytuje vysoce kompaktní výstupy, kdy se vše se generuje z jednoho komplexního online testu testu, oproti dotazníkovým šetřením (více autorů) má uživatel všech y výstupy vzájemně propojené, korelované, čímž je zaručena vysoká míra přesnosti, objektivity a spolehlivosti výsledků.

Jak můžete psychodiagnostiku využít pro firemní praxi, a co vám diagnostika nabízí?

Diagnostika Worktest poskytuje vysoce kompaktní výstupy pro všechny pracovní pozice. Sytém diagnostiky disponuje 300 nejrůznějšími hodnotícími kritérií, seřazenými do auditů,  kompetencí a 2000 pracovních pozic seřazených ve 21 oborech.

Výstupy jsou věcné, pragmaticky sestavené s ohledem na uživatele HR,  manažery a majitele firem.

Proč si vybrat naši diagnostiku pro práci s lidskými zdroji firmy?

Psychotest Worktest se mimo diagnostikování potenciálu zaměstnanců zaměřuje na benchmarking dat – využití práce s daty pro personální strategii firmy, na firemní hodnoty, integritu, angažovanost, firemní kulturu, korupční odolnost a další. Výstupy dat lze použít pro všechny procesy HR, při práci s lidskými zdroji, od selekce kandidátů, náboru a výběru zaměstnanců, přes adaptační proces, rozvoj a vzdělávání, řízení talentů, zastupitelnost či nástupnictví.

Metody vzdělávání a rozvoje sehrávají nezastupitelnou roli, neb jako jediná diagnostika nabízí konkrétní metody, postupy a kouče, jak zaměstnance efektivně vzdělávat. Poskytují informaci o míře vzdělavatelnosti jedince, jeho chuť a touhu profesně růst.

Šetří čas při práci i peníze

WORKtest poskytuje vysoce variabilní a komplexní výstupy, kdy se vše se generuje z jednoho testu. Oproti dotazníkovým šetřením náš online test trvá krátkou dobu, čímž uživatel není zatížen množstvím dotazníků, které ho unavují a obírají o čas. Tím jsme dosáhly maximální přesnosti, objektivity a spolehlivosti.

Výsledky do 20-25 minut

Celý test klienta v žádné míře nezatěžuje, čas na zpracování testů pro oblast lidských zdrojů je do 25 minut, tím je zaručena vysoká míra koncentrace testovaného a nemožnost stylizace na vědomé úrovni. Výsledky jsou ihned po ukončení testu v administraci včetně možnosti porovnávání všech výsledných dat.

Odhalí potenciál jedince

Jeho způsoby chování, výkon a kontraproduktivní chování ještě dříve, než nastoupí do firmy. Systém umožňuje měření hodnot v čase, odhalí případná rizika dříve než v průběhu zkušební doby či adaptačním procesu. test pracuje na podvědomé úrovni a uživatel není schopen stylizace, jako u dotazníků.

Inovativní HR nástroj

WORKtest umožní sestavovat vlastní kompetenční modely či pracovní pozice, tvořit vlastní popisy pracovních pozic, pracovat s benchmarkem dat na základní i pokročilé úrovni. Z jednoto testu měří 300 unikátních kritérií pro firemní praxi, poskytuje SWOT analýzy, 360 stupňovou zpětnou vazbu na výsledky testu a mnohem více.

Co s výsledky testu v reálné praxi?

WORKtest poskytuje výstupy zaměřené na detail i komplexitu, jednotlivé hodnotící položky jsou vzájemně propojené, korelované, čímž je zaručena vysoká míra přesnosti, objektivity a spolehlivosti výsledků. Worktest se nezaměřuje pouze na diagnostikování, ale zejména je určen pro další práci s daty a výsledky.  Jako jediný systém se zaměřuje na diagnostiku korupční odolnosti, klientelismu, zpronevěry, úplatky a související rizikové chování. Výstupy lze použít pro všechny procesy při práci s lidskými zdroji, od náboru a výběru, přes adaptační proces, rozvoj osobnosti, řízení talentů, zastupitelnost, nástupnictví a další, zejména pak nastupující jednatele a prokuristy firem.

Online psychotesty
Online psychotesty
MÁTE ZÁJEM VYZKOUŠET NÁŠ SOFTWARE PSYCHODIAGNOSTIKY?

KONTAKTUJTE NÁS

Upravit obsah

Vhodné pro větší a velké firmy, které aktivně řídí a vzdělávají lidi ve firmě, optimalizují fluktuaci, řídí talenty a nástupnictví do klíčových pozic, aktivně využívají procesy náboru a výběru zaměstnanců a chtějí strategicky pracovat s výstupními daty. 

Paušální platba za užívání systému množstevní slevy a bonusy

Upravit obsah

Vhodné pro malé, menší a střední firmy, které se zaměřují na potenciál lidí ve firmě, optimalizují fluktuaci, vzdělávají talenty, vybírají klíčové pozice či své obchodní partnery. Poskytujeme i jednotlivé diagnostiky, bez balíčků.

Platba na jednotlivé reporty a služby, množstevní slevy a bonusy. Staňte se naším partnerem a získejte jeho výhody.

Diagnostika WORKtest je silnou zbraní firem

Česká verze

English version

Русская версия