🔥 Nejprodávanější psychodiagnostika nově i pro veřejnost

Online Psychotesty

Komplexní psychodiagnostika pro HR

Worktest je online psychodiagnostika pro HR, firmy, majitele, manažery, recruitment, nábory, výběry zaměstnanců, vzdělávání, rozvoj, koučink a mentoring, 360, řízení talentů a nástupnictví. 

Diagnostika je jednoduchá, efektivní, věcná, poskytuje navzájem korelované a provázané výstupy. Neumožňuje stylizaci a zkreslování výsledků, proto je objektivní, spolehlivá a přesná. Vytvořte si svůj vlastní kompetenční model na míru. Stáhněte si seznam měřených kritérií z testu

Testy pro efektivní výběr zaměstnanců, testy online, testy spolehlivosti a loajality, osobností testy, testy korupční odolnosti, testy výkonu a zátěže.

dna firmy
recruitment

Proč WORKtest funguje a dotazníky méně? Jednoduše proto, že:

WORKtest je postavený na podvědomí, což zastupuje 95 % naši mysli. Test vás vidí takové, jací doopravdy jste – klady i zápory bez zkreslení a stylizace; jedinec není schopen test prolomit, proto výsledky sedí.
Dotazníky a testy jsou postaveny na vědomí, což zastupuje 5 % naší mysli. Test vás vidí takové, jak vy chcete být viděni a vnímáni – do odpovědí dotazníku se snadno stylizujete a lehce pochopíte, jak test funguje, proto jsou výsledky ovlivněné a sedí jen z části. 

Rozhodujete se na základě 5 % nebo 95 %? Výběr je vždy vaše volba.

PROČ PRAVĚ WORKTEST?


Test eliminuje zkreslení výsledků až o 99 %

 WORKtestje jediný psychodiagnostický nástroj a software. Jedná se o komplexní řešení projektivní metody, testu, který neumožňuje stylizaci na vědomé úrovni. Diagnostika WORKtest přístupem a rozsahem předčila dotazníkové diagnostické metody a mnohé testy. Objektivita, spolehlivost, přesnost jsou argumenty naší diagnostiky.

Náš tým jsou odborníci na lidské zdroje se zaměřením na psychodiagnostiku a její vývoj, statistiku, validizační studie a benchmarking dat.

Mgr. Eva Urbanová, autor psychodiagnostiky

S 25 lety praxe v oboru lidských zdrojů jsem vytvořila revoluční nástroje pro dosažení maximálního úspěchu ve světě pracovního managementu. 

Moje cesta začala v roce 1996, kdy jsem se zaměřovala na poskytování poradenství a výběr zaměstnanců pro firmy. Postavila jsem si 5 základních otázek, na které jsem hledala odpovědi:

  1. Jak identifikovat nejlepšího kandidáta pro danou pozici?
  2. Jak zlepšit týmovou spolupráci a efektivitu?
  3. Jak dosáhnout maximálního potenciálu jednotlivců ve firemním prostředí a jak ho měřit?
  4. Jak eliminovat zjistit a eliminovat  rizikové faktory  a optimalizovat fluktuaci? 
  5. Jak pomoci lidem dosáhnout vyššího výkonu a životní spokojenosti?

Moje stěžejní produkty zahrnují:

WORKtest: komplexní diagnostické řešení spojuje pracovní psychodiagnostiku s vzděláváním, rozvojem lidí, náborem a výběrem lidí a benchmarkingem. WORKtest měří a porovnává potenciál jedinců ve firemním prostředí a poskytuje spolehlivé, validní a objektivní výsledky. Překonává tradiční dotazníky a testy, a proto je označován jako “CT lidských zdrojů.” Zaměřuje se na Firemní kulturu, Fraud management, DNA firmy a 360.

Energy Management: unikátní program zaměřený na eliminaci syndromu vyhoření a obnovu energie v těle transformačními technikami, které umožní dosáhnout vyššího výkonu a hlubší životní spokojenosti a harmonii.

Peopletest: komplexní diagnostika zaměřená na širokou veřejnost (studenty, dospělé, podnikatele i seniory) spojená se vzděláváním a rozvojem lidí.

Partners test: vztahová diagnostika, která pomáhá porozumět dynamice vztahů a činit lidi ve vztahu spokojenými na základě vzájemné kompatibility.

Tradiční dotazníky mi nestačily, a proto jsem vytvořila WORKtest, který se stal průlomovým psychodiagnostickým nástrojem v oblasti řízení lidských zdrojů, nahradil dotazníky a testy a spojil vše v jedno řešení komplexní diagnostiky na podvědomé úrovni, bez stylizace.

Jsem připravena vám pomoci dosáhnout vašich cílů v pracovním managementu a osobním rozvoji. 

Zmapovali jsme potenciál naší firmy a zvýšili tak schopnost konkurovat na trhu.

DNA sledujte reálné hodnoty, potenciál zaměstnanců, kam firma směřuje, jak je schopna naplňovat vize a cíle.

Firma Evy Urbanové nám srovnala optimální a skutečný stav naší  firmy. Získali jsme  studii se závěrečným doporučením na základě benchmarkingu reálných dat v čase. Dozvěděli jsme se, jaký je status naší společnosti. 

Benchmarkingovou studii od společnosti Assessment Technology, s.r.o., jsme zjistili zda je firma zdravá a konkurence schopná, stagnující, rozvojová, agilní, dynamická nebo dravá. To bylo pro nás zásadní sdělení, jak dál naši firmu strategicky rozvíjet.

Analýza DNA je skvělá především v tom, že jasně v pěti kategoriích naměří veličiny ohledně energie, vitality, well-being, angažovanosti, agility a rizikových faktorů.  Analýza DNA dává managementu do ruky skvělý nástroj, jak firmu posunout dál.

Automatizovali jsme výběr, selekci a hodnocení kandidátů

Rozlučte se s externími personálními agenturami. A řiďte si výběrové řízení sami! 

Zjednodušte celý proces na maximum a pracujte efektivně s viditelnými výsledky. Čas, který jste věnovali náročné administraci výběrových řízení zkrátíte na minumum. Vše je automatizované a máte úplný přehled o výsledcích na jednom místě.

WORKtest® se postupem času stal běžnou součástí náborového procesu u vytypovaných pozic, kde nám záleží na hlubším poznání morálních a rizikových tendencí našich kandidátů, které i běžně realizovaným assessment centrem nejsme schopni odhalit.

Identifikovali jsme spolehlivost a loajalitu kandidátů již ve výběrovém procesu

Detekujte včas díky našemu systému podvodné, nestandardní, rizikovéhé a korupční jednání

Nespoléhejte na důvěryhodnost doporučení a své pocity, zaměřte se na měřitelná fakta. Jsme firma, která se dlouhodobě zaměřuje na odhalování rizikového chování již v procesu selekce kandidátů, náboru sa výběru, což považujeme za stěžení činnost pro naše klienty. Poskytujeme jim maximální garance bezpečného výběru z hlediska podstaty lidského chování, motivace, mentálních a duševních předpokladů.

Při vyhledávání specialistů do vedoucích pozic jsme využívali  kromě osobních pohovorů také diagnostické metody, např. Assessment Centre.  Nejvíce se nám osvědčila diagnostika WORKtest, protože umí nabídnout vysokou  uživatelskou variabilitu výstupů a možnost sestavení vlastních reportů,  zejména benchmarking nejvhodnějších kandidátů již ve fázi selekce a náboru. Další osvědčenou metodou v rozvoji  stávajících zaměstnanců využíváme  Development centre. Vyplatilo se nám DC doplnit o metody vzdělávání a rozvoje psychodiagnostikou WORKtest. Rozhodně tuto kombinaci doporučujeme.

Máte uchazeče srovnatelné kvality? Vyberte toho pravého.

Změřte 3 klíčové pohledy osobnosti,  kompetenční model pozice, kompetenční model výkonu a kompetenční model rizikového chování se zaměřením na výkon.

Jednotlivé modely AC/DC vždy „děláme na míru“ společnosti. Využíváme metody, které mapují dané kompetence, kopírují pracovní činnosti, sledují potřeby a cíle firmy, ale diagnostika WT, nám vždy ukáže vhled a víme, koho před sebou máme.

Systém WORKtest využíváme dlouhodobě primárně pro činnost náboru a výběru zaměstnanců od řadových až po ty klíčové. Diagnostika nám umožňuje lépe poznat kandidáty na dané pozice. Na základě WORKtestu jsme byli schopni vybrat ty nejlepší kandidáty a snížili jsme výrazně fluktuaci a stabilizovali odborníky.

WORKTEST JE SILNOU ZBRANÍ FIREM

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

Česká verze

English version

Русская версия

Česká verze

English version

Русская версия