🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Komplexní psychodiagnostika pro HR a firmy

Nástroj pro agilní HR, založený na relevantních datech, již od roku 2004.

 • Snadný – jednoduchý proces náboru, adaptace a rozvoje zaměstnanců
 • Efektivní – řízení týmů a talentů
 • Validovaný přesnost nad 90%
 • Jednoduchý – intuitivní, rychlý, věcný 
 • Přesný –  data, analýzy, benchmark, normy
 • Objektivníbez kompromisů a stylizace
 • Inovativní – zaměření na klienta a jeho potřeby HR
 • Vše na jednom místě – recruitment, development, 360°, benchmark
 • Cenově bezkonkurenční – variabilita, kvalita, funkce, komplexnost

         

         Průvodce WORKtestu                  Seznam měřených kritérií z testu

online psychodiagnostika

Flexibilní řešení

Proč si vybrat WORKtest? 

WORKtest urychlí a zefektivní vaši práci na maximum, vybuduje a zapojí týmy, ušetří peníze. Naše vybrané reference od spokojených klientů hovoří samy za sebe. Naše validizační studie prokázaly, že Worktest dosahuje přesnosti nad 90 %. Pracuje na podvědomé úrovni a neumožňuje stylizaci a nahradil dotazníkové testy. Vše máte na jednom místě. WORKtest  poskytuje  vysokou úroveň komplexnosti, což z něj činí moderní  softwarový nástroj  pro potřeby HR. WORKtest je vaším partnerem v budování efektivní a úspěšné firmy.

Jednoduchost, efektivita, spolehlivost, věcnost

WORKtest se vyznačuje jednoduchým, ale přitom efektivním přístupem. Jeho metodologie eliminuje možnost stylizace a zkreslení, což zajišťuje vysokou míru objektivity a spolehlivosti.  WORKtest je synonymem pro rychlost a přesnost. Výstupy testu jsou v přehledných grafech včetně norem populace.

Benchmarking s BPA - řízení a hodnocení výkonu

BenchmarkPersonalAudit (BPA) poskytuje detailní analýzu a srovnání, které jsou nezbytné pro podporu firemních cílů a personální strategie. S jasnými reporty a grafy, BPA je neocenitelným nástrojem pro moderní HR. WORKtest poskytuje Benchmark pro Recruitment, Development a Cross + SWOT analýzu.

Worktest pro lepší firemní kulturu, 360° a prevenci korupce

Proč WORKtest funguje a dotazníky méně? Jednoduše proto, že:

WORKtest je postavený na podvědomí, což zastupuje 95 % naši mysli. Test vás vidí takové, jací doopravdy jste – klady i zápory bez zkreslení a stylizace; jedinec není schopen test prolomit, proto výsledky sedí.
Dotazníky a testy jsou postaveny na vědomí, což zastupuje 5 % naší mysli. Test vás vidí takové, jak vy chcete být viděni a vnímáni – do odpovědí dotazníku se snadno stylizujete a lehce pochopíte, jak test funguje, proto jsou výsledky ovlivněné a sedí jen z části. 

Rozhodujete se na základě 5 % nebo 95 %? Výběr je vždy vaše volba.

PROČ PRAVĚ WORKTEST?


Test eliminuje zkreslení výsledků až o 99 %

 WORKtest je jediný psychodiagnostický software. Jedná se o komplexní řešení projektivní metody, testu, který neumožňuje stylizaci na vědomé úrovni. Diagnostika WORKtest přístupem a rozsahem předčila dotazníky a mnohé testy. Objektivita, spolehlivost, přesnost jsou argumenty naší diagnostiky.

Náš tým jsou odborníci na lidské zdroje se zaměřením na psychodiagnostiku a její vývoj, statistiku, validizační studie a benchmarking dat.

Tradiční dotazníky mi nestačily, a proto jsem vytvořila WORKtest, který se stal průlomovým psychodiagnostickým nástrojem v oblasti řízení lidských zdrojů. Nahradil dotazníky a testy a spojil vše v jedno komplexní řešení diagnostiky, bez stylizace.

Jsem připravena vám pomoci dosáhnout vašich cílů v pracovním managementu a osobním rozvoji. 

Mgr. Eva Urbanová, autor psychodiagnostiky

S 25 lety praxe v oboru lidských zdrojů jsem vytvořila revoluční nástroje pro dosažení maximálního úspěchu ve světě pracovního managementu. 

Moje cesta začala v roce 1996, kdy jsem se zaměřovala na poskytování poradenství a výběr zaměstnanců pro firmy. Postavila jsem si 5 základních otázek, na které jsem hledala odpovědi:

 1. Jak identifikovat nejlepšího kandidáta pro danou pozici?
 2. Jak zlepšit týmovou spolupráci a efektivitu?
 3. Jak dosáhnout maximálního potenciálu jednotlivců ve firemním prostředí a jak ho měřit?
 4. Jak eliminovat zjistit a eliminovat  rizikové faktory  a optimalizovat fluktuaci? 
 5. Jak pomoci lidem dosáhnout vyššího výkonu a životní spokojenosti?

Moje stěžejní produkty zahrnují:

WORKtest: komplexní diagnostické řešení spojuje pracovní psychodiagnostiku s vzděláváním, rozvojem lidí, náborem a výběrem lidí a benchmarkingem. WORKtest měří a porovnává potenciál jedinců ve firemním prostředí a poskytuje spolehlivé, validní a objektivní výsledky. Překonává tradiční dotazníky a testy, a proto je označován jako “CT lidských zdrojů.” Zaměřuje se na Firemní kulturu, Fraud management, DNA firmy a 360.

Firemní zdraví: unikátní Vitality program zaměřený na eliminaci chronického stresu vedoucího k syndromu vyhoření a obnovu energie v těle transformačními technikami, které umožní dosáhnout vyššího výkonu a hlubší životní spokojenosti a harmonii.

Peopletest: komplexní diagnostika zaměřená na širokou veřejnost (studenty, dospělé, podnikatele i seniory) spojená se vzděláváním a rozvojem lidí.

Partnerstest: vztahová diagnostika, která pomáhá porozumět dynamice vztahů a činit lidi ve vztahu spokojenými na základě vzájemné kompatibility.

Analýza DNA je skvělá především v tom, že jasně měří naše firemní ukazatele. Analýza DNA dává managementu do ruky skvělý nástroj, jak firmu posunout dál. Kateřina Harink, CEO.

DNA sledujte reálné hodnoty, potenciál zaměstnanců, kam firma směřuje, jak je schopna naplňovat vize a cíle.

Díky spolupráci s firmou Evy Urbanové a společnosti Assessment Technology, s.r.o. jsme podstoupili transformaci naší společnosti. Specialisté firmy provedli pečlivou analýzu a srovnali optimální stav naší firmy s jejím aktuálním stavem. Výsledkem této spolupráce byla komplexní studie s důkladným benchmarkingem reálných dat v průběhu času, která nám poskytla nepřehlédnutelný obraz o stavu naší společnosti.

Tato studie nám  poskytla tvrdá, objektivní data,   konkrétní doporučení a  strategický plán. Bylo pro nás klíčoví  dozvědět se, jaký je skutečný status naší společnosti a co je potřeba udělat pro dosažení našich ambiciózních cílů.

Sledování DNA naší firmy zahrnuje reálné hodnoty, potenciál zaměstnanců a směr, kterým firma směřuje. Je to náš klíčový prvek pro naplňování našich vizi a cílů.

Díky partnerství s firmou Evy Urbanové jsme se stali výrazně konkurenceschopnějšími a efektivnějšími.

Jsme přesvědčeni, že naše rozhodnutí investovat do této spolupráce bylo nejlepší, co jsme mohli udělat pro budoucnost naší firmy.

Pokud hledáte cestu k úspěšné transformaci vaší společnosti a chcete sledovat vaši firemní DNA, doporučujeme vám se spojit s touto firmou.”

Jednoduše data umí a mají skvělý vhled do lidí. Víme, jak dál naši firmu strategicky rozvíjet.

Automatizovali jsme výběr, selekci a hodnocení kandidátů

Rozlučte se s externími personálními agenturami. A řiďte si výběrové řízení sami! 

Zjednodušte celý proces na maximum a pracujte efektivně s viditelnými výsledky. Čas, který jste věnovali náročné administraci výběrových řízení zkrátíte na minumum. Vše je automatizované a máte úplný přehled o výsledcích na jednom místě.

WORKtest® se postupem času stal běžnou součástí náborového procesu u vytypovaných pozic, kde nám záleží na hlubším poznání morálních a rizikových tendencí našich kandidátů, které i běžně realizovaným assessment centrem nejsme schopni odhalit.

Identifikovali jsme spolehlivost a loajalitu kandidátů již ve výběrovém procesu

Detekujte včas díky našemu systému podvodné, nestandardní, rizikovéhé a korupční jednání

Nespoléhejte na důvěryhodnost doporučení a své pocity, zaměřte se na měřitelná fakta. Jsme firma, která se dlouhodobě zaměřuje na odhalování rizikového chování již v procesu selekce kandidátů, náboru sa výběru, což považujeme za stěžení činnost pro naše klienty. Poskytujeme jim maximální garance bezpečného výběru z hlediska podstaty lidského chování, motivace, mentálních a duševních předpokladů.

Při vyhledávání specialistů do vedoucích pozic jsme využívali  kromě osobních pohovorů také diagnostické metody, např. Assessment Centre.  Nejvíce se nám osvědčila diagnostika WORKtest, protože umí nabídnout vysokou  uživatelskou variabilitu výstupů a možnost sestavení vlastních reportů,  zejména benchmarking nejvhodnějších kandidátů již ve fázi selekce a náboru. Další osvědčenou metodou v rozvoji  stávajících zaměstnanců využíváme  Development centre. Vyplatilo se nám DC doplnit o metody vzdělávání a rozvoje psychodiagnostikou WORKtest. Rozhodně tuto kombinaci doporučujeme.

Máte uchazeče srovnatelné kvality? Vyberte toho pravého.

Změřte 3 klíčové pohledy osobnosti,  kompetenční model pozice, kompetenční model výkonu a kompetenční model rizikového chování se zaměřením na výkon.

Jednotlivé modely AC/DC vždy „děláme na míru“ společnosti. Využíváme metody, které mapují dané kompetence, kopírují pracovní činnosti, sledují potřeby a cíle firmy, ale diagnostika WT, nám vždy ukáže vhled a víme, koho před sebou máme.

Systém WORKtest využíváme dlouhodobě primárně pro činnost náboru a výběru zaměstnanců od řadových až po ty klíčové. Diagnostika nám umožňuje lépe poznat kandidáty na dané pozice. Na základě WORKtestu jsme byli schopni vybrat ty nejlepší kandidáty a snížili jsme výrazně fluktuaci a stabilizovali odborníky.

WORKTEST JE SILNOU ZBRANÍ FIREM

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

Test založený na relevantních datech, bez možnosti stylizace

Mgr. Eva Urbanová, autor psychodiagnostiky

Česká verze

English version

Русская версия

Česká verze

English version

Русская версия