WORKtest - komplexní psychodiagnostika

Česky

Přihlášení

Zapomněl(-a) jste heslo?

Pro firmy a organizace

Pro firmy a organizace

WORKtest® Vám umožní a ukáže jak naplno využít, uplatnit, rozvíjet a řídit potenciál vašich zaměstnanců při

 • náboru, výběru (interní i externí), assessment centre
 • řízení talentů, development centre, nástupnictví, kumulace, či zastupitelnosti pozic
 • vytváření pracovních pozic, kompetenčních modelů, SWOT a procesních map
 • odhalování a detekce spolehlivosti, loajality, korupčního, rizikového a kontraproduktivního chování
 • zvyšování integrity – sounáležitost s firemními hodnotami a kulturou firmy
 • sledování angažovanosti, motivace a spokojenosti lidí ve firmě.

číst více

Pro jednotlivce

Pro jednotlivce

WORKtest® Vám umožní a ukáže, jak naplno využít, uplatnit, rozvíjet a řídit váš potenciál při

 • volbě školy, oboru a povolání, motivace, eliminaci prokrastinace a špatných učebních návyků
 • identifikaci učebního stylu, studiu jazyků – ukáže, jak se dá efektivně učit ve škole, jak studovat jazyky
 • hledání zaměstnání a uplatnění na trhu práce
 • odhalování a detekci brzdicích faktorů výkonu, rizikového chování či poruch učení 
 • testování řidičů z povolání, vybodovaných řidičů a řidičů se zákazem řízení
 • testování žadatelů zbrojních půkazů
 • testování sportovců na výkon a výsledky
 • eliminaci únavy a vyhořelosti.

číst více


Co je WORKtest?

Komplexní psychodiagnostický on-line software nové generace, který svou přesností, funkcemi, variabilitou a rozsahem předčil a plně nahradil dotazníkové nástroje. 

Co umí WORKtest?

Z jednoho testu získá až 300 nejrůznějších výkonových a osobnostních kritérií, sestavuje a porovnává data, měří progres, odhaluje a detekuje rizikové chování, loajalitu, spolehlivost, podvody a mnohem více.

Proč si vybrat WORKtest?

Je komplexní, přehledný a praktický, má validní navzájem provázané výstupy, které neumožňují stylizaci a zkreslování. Vše je na jednom místě, je efektivní, úsporný a účelný, časově nenáročný.

Novinky a zajímavosti

Novinky, zajímavé články a další informace najdete v sekci Novinky a zajímavosti


Co řekli naši uživatelé?

Další reference naleznete v sekci Naši zákazníci

Diagnostiku WORKtest využíváme řadu let v rámci výběrových řízení i na manažerské pozice. Získáváme komplexní informace o výkonu, schopnostech a dovednostech kandidáta včetně rizikového chování. Vytváříme tak dobrý tým...

ESA s.r.o., personální ředitelka

Sme globálna spoločnosť, ktorej kľúčovou hodnotou je integrita a etické princípy v podnikaní a chceme, mať tých najlepších zamestnancov bez ohľadu na pozíciu. WORKtest nám okrem podrobných kompetenčných modelov rôznych...

Harsco Metals Slovensko s.r.o., Manažér ľudských zdrojov

WORKtest® nás zaujal svou spolehlivostí, přesností a nemožností se stylizovat. V rámci reorganizace společnosti jsme přijímali mnoho nových zaměstnanců a právě tento systém nám pomohl vybrat ty správné a v rámci...

Panorama Hotel Prague, HR Manager


Studie a články

Přehled všech publikovaných textů je k dispozici v sekci Studie a články


Podporujeme

Celý vývoj pychodiagnostického softwaru WORKtest® byl od roku 1996 financován výhradně vlastními zdroji z podnikání a usilovné práce. Jít vlastní cestou, znamená mít vizi, odhodlání, cíle a především víru v to, co děláte a víru, že se na trhu prosadíte kvalitní prací a férovým přístupem ke klientům.

Víme, že podpora je velmi důležitá. Mimo jiné aktivity je naším cílem nadále podporovat projekt testy korupční odolnosti (TKO) prodejem samolepek, které eliminují nežádoucí chování, klientelismus a slouží jako prevence korupčního jednání. I když jsou naši zákonodárci zapálení pro boj s korupcí, jsou laxní k její prevenci. Testy spolehlivosti a loajality jsou implementovány na trhu jíž od roku 2008. Řada firem je využívá a věříme, že si jednou najdou cestu i k politikům a stanou se tak účinnou prevencí boje s korupcí. Odvaha něco změnit je cestou k úspěchu.

 • Z každé prodané samolepky investujeme 90 % do projektu podpory, který vybereme dle uvážení
 • Z každého prodaného kreditu investujeme 5 % do projektů podpory, který vybereme dle uvážení.
zpět