WORKtest - komplexní psychodiagnostika

Přihlášení

Zapomněl(-a) jste heslo?

Pro firmy a organizace

Pro firmy a organizace

WORKtest® Vám umožní a ukáže jak naplno využít, uplatnit, rozvíjet a řídit potenciál vašich zaměstnanců při

 • náboru, výběru (interní i externí), assessment centre
 • řízení talentů, development centre, nástupnictví, kumulace, či zastupitelnosti pozic
 • vytváření pracovních pozic, kompetenčních modelů, SWOT a procesních map
 • odhalování a detekce spolehlivosti, loajality, korupčního, rizikového a kontraproduktivního chování
 • zvyšování integrity – sounáležitost s firemními hodnotami a kulturou firmy
 • sledování angažovanosti, motivace a spokojenosti lidí ve firmě.

číst více

Pro jednotlivce

Pro jednotlivce

WORKtest® Vám umožní a ukáže, jak naplno využít, uplatnit, rozvíjet a řídit váš potenciál při

 • volbě školy, oboru a povolání, motivace, eliminaci prokrastinace a špatných učebních návyků
 • identifikaci učebního stylu, studiu jazyků – ukáže, jak se dá efektivně učit ve škole, jak studovat jazyky
 • hledání zaměstnání a uplatnění na trhu práce
 • odhalování a detekci brzdicích faktorů výkonu, rizikového chování či poruch učení 
 • testování řidičů z povolání, vybodovaných řidičů a řidičů se zákazem řízení
 • testování žadatelů zbrojních půkazů
 • testování sportovců na výkon a výsledky
 • eliminaci únavy a vyhořelosti.

číst více


Co je WORKtest?

Komplexní psychodiagnostický on-line software nové generace, který svou přesností, funkcemi, variabilitou a rozsahem předčil a plně nahradil dotazníkové nástroje. 

Co umí WORKtest?

Z jednoho testu získá až 300 nejrůznějších výkonových a osobnostních kritérií, sestavuje a porovnává data, měří progres, odhaluje a detekuje rizikové chování, loajalitu, spolehlivost, podvody a mnohem více.

Proč si vybrat WORKtest?

Je komplexní, přehledný a praktický, má validní navzájem provázané výstupy, které neumožňují stylizaci a zkreslování. Vše je na jednom místě, je efektivní, úsporný a účelný, časově nenáročný.

Co řekli naši uživatelé?

Další reference naleznete v sekci Naši zákazníci

Diagnostiku WORKtest jsme začali používat prioritně pro lepší identifikaci rozvojových potřeb našich zaměstnanců a manažerů a zároveň jako podklad pro koučing. Pomocí této...

AXA Česká republika, vzdělávání a rozvoj

Diagnostiku využíváme řadu let zejména při výběrových řízeních je neocenitelným pomocníkem. Na systému WORKtest nejvíce oceňujeme jeho přizpůsobivost našim podmínkám, kdy...

Plzeňská energetika a.s., personální ředitelka

Na systému WORKtest nejvíce oceňujeme jeho speciální metodiku hodnocení, která znemožňuje stylizaci hodnocených a odkrývá tak skutečné pracovní možnosti...

Asseco Solutions a.s., personální ředitelka, generální ředitel


Studie a články

Přehled všech publikovaných textů je k dispozici v sekci Studie a články


Podporujeme

Celý vývoj pychodiagnostického softwaru WORKtest® byl od roku 1996 financován výhradně vlastními zdroji z podnikání a usilovné práce. Jít vlastní cestou, znamená mít vizi, odhodlání, cíle a především víru v to, co děláte a víru, že se na trhu prosadíte kvalitní prací a férovým přístupem ke klientům.

Víme, že podpora je velmi důležitá. Mimo jiné aktivity je naším cílem nadále podporovat projekt testy korupční odolnosti (TKO) prodejem samolepek, které eliminují nežádoucí chování, klientelismus a slouží jako prevence korupčního jednání. I když jsou naši zákonodárci zapálení pro boj s korupcí, jsou laxní k její prevenci. Testy spolehlivosti a loajality jsou implementovány na trhu jíž od roku 2008. Řada firem je využívá a věříme, že si jednou najdou cestu i k politikům a stanou se tak účinnou prevencí boje s korupcí. Odvaha něco změnit je cestou k úspěchu.

 • Z každé prodané samolepky investujeme 90 % do projektu podpory, který vybereme dle uvážení
 • Z každého prodaného kreditu investujeme 5 % do projektů podpory, který vybereme dle uvážení.
zpět