🔥 Nejprodávanější psychodiagnostika nově i pro veřejnost

Akademie WORKtest

EDU – vzdělávací program WORKtest (dále jen EDU-WT) je určen všem uživatelům psychodiagnostiky WT, kteří budou oprávněni pracovat s výslednými daty diagnostiky. Program má dvě úrovně BASIC a PROFESIONAL.
dna firmy
recruitment
assessment

EDU-WT je zaměřen jak na teoretickou část 15 %, tak na 85 % bude zaměřeno na
praktické dovednosti implementace výsledků psychodiagnostiky a funkcionality
aplikace WT.

Tvorba kompetenčních modelů, jejich editace a benchmarking dat je klíčovou funkcí diagnostiky, která poskytuje porovnávání výsledků dat v čase pro jednotlivce, týmy či firmu jako celek. Benchmarking ukáže progres kompetencí, dovedností a risk faktorů.

Kouči, kteří absolvovali program Basic se mohou dál vzdělávat v pokročilejší formě EDU-PROFESIONAL, dalším vzděláváním a práci s diagnostikou mohou dotáhnout mistrovské úrovně cestou cílených tematických workshopů na určitá témata, zejména obchodní praktiky, námitky a argumenty či specifické oblasti v souvislostech a korelacích.

Program těchto speciálů bude vždy sestaven s ohledem na vaši potřebu a trendy v diagnostice. Dotazníkem budete vyzvání k vaší potřebám z praxe s diagnostikou. Workshopy budou interaktivní na základě již nabytých zkušeností.

Každého workshopu, či EDU – WT se bude účastnit host z koučů či HR z firmy, kteří bude přinášet podněty z praxe koučů, které nás všechny vzájemně obohatí.
Motivační program kouče si klade za cíl nikoliv jen dobře připravit kouče na interpretaci výsledků diagnostiky, ale poskytnout vám i širší rámec vzdělávání a motivační pobídky, které přispějí k budování komunity koučů pro firemní praxi.

Naši certifikovaní kouči:

Pro rozvoj kompetencí, dovedností a předpokladů se můžete podívat na naše certifikované kouče, kteří vás nebo vaše týmy dovedou k požadovanému cíli cestou jejich odbornosti. Každý kouč prošel naší diagnostikou a zde je jeho charakteristika.
Test absolvovala celá má firma. Výsledkem bylo spousta zajímavých výstupů, které korelovaly s chováním a motivací mých zaměstnanců. Výstupy mi také posloužili k jejich dalšímu profesnímu posunu, ale také k vyhodnocení celkové kultury a DNA firmy. Test nám ukázal, že firma má potenciál zdravého růst, což se potvrdilo a za dalších osm měsíců vyrostla o dalších osm lidí při stálém doručování kvalitních výsledků u klientů. Doporučuji!

Martin Král
Managing Director & Partner Instinct Agency

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

Assessment WORKtest je silnou zbraní velkých firem

Česká verze

English version

Русская версия