🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Cíle, mise, hodnoty

Jsme přední českou poradenskou společností s více než 25 lety zkušeností, která se specializuje na oblast lidských zdrojů a provádí psychodiagnostiku osobnosti a chování.

Naše psychodiagnostika je zaměřena na důležité aspekty firemní kultury, jako jsou hodnoty, integrita, loajalita, důvěryhodnost, angažovanost, výkon, fluktuace, motivace a spokojenost zaměstnanců. Zároveň se věnujeme i identifikaci rizikových a zátěžových faktorů chování, které odrážejí současné trendy a potřeby firem.

recruitment
assessment

Hodnoty:

Naším hlavním cílem je poskytovat vysoce kvalitní služby založené na maximálním stupni vzdělání a poznání v oblastech lidských zdrojů, psychodiagnostiky a benchmarkingu dat. Naše práce je pevně ukotvena ve třech základních hodnotách:

Naše poslání a Motto:

Odhalovat jedinečnost člověka a pomáhat naplnit jeho potenciál

Historie a filosofie

Assessment Technology, s.r.o. vznikla transformací z předchozích firem s více než dvacetiletou historií na českém trhu v oboru lidských zdrojů, které spojují psychodiagnostiku a komplexní HR služby pro rozvoj firem i jednotlivců.

S vizionářským vedením Mgr. Evy Urbanové začal vývoj softwarového programu WORKtest již v roce 2000, směřujícího k potřebám HR a pracovní psychodiagnostiky. Tato inovativní metoda se začala formovat již v roce 1994, původně v podobě tužka-papír testů.

Během dlouhého vývoje jsme prováděli rozsáhlé empirické studie, benchmarking a validace. V roce 2004 byl náš software úspěšně implementován do firemního prostředí, a tak jsme vytvořili první online psychodiagnostický software, jedinečný systém a nástroj určený především pro řízení lidských zdrojů.

WORKtest se postupem času stal běžnou součástí náborového procesu u vytypovaných pozic, kde nám záleží na hlubším poznání morálních a rizikových tendencí našich kandidátů, které i běžně realizovaným Assessment centrem nejsme schopni odhalit.

Informace z WORKtestu  nám pomáhají právě ve zmiňovaných AC se na tyto skutečnosti zaměřit a vhodnými otázkami si jejich přítomnost ověřit. Z hlediska dlouhodobé zkušenosti můžeme z výsledků naší praxe potvrdit, že to co identifikuje systém diagnostiky WORKtest se dříve či později potvrdí. Psychodiagnostický systém využíváme již několik let. Jsme spokojeni a chystáme se jeho další části dokupovat. Používáme ho od roku 2009 a do budoucna budeme v tom pokračovat. Rádi bychom využívali audit pracovních pozic a více zapracovali výstupy do rozvojových plánů a koučování. Naše firma expanduje do dalších zemí Evropy, a proto využíváme jazykové mutace AJ a RJ, které systém nabízí.

Tuto diagnostiku ráda doporučuji právě díky výše uvedeným výhodám, které nám systém přináší. Ještě bych zdůraznila fakt, že diagnostika WORKtest neklade přehnané nároky na psychologické vzdělání, je dobře uchopitelná a naše HR konzultantky se naučily se systémem pracovat rychle. Rychlost vyhodnocování kandidáta, přehlednost a komplexnost jsou pro naše náborářky důležitá kritéria, proto si systém velice oblíbily.

U firem a HR manažerů, které tuto diagnostiku neznají, může být v počáteční fázi nedůvěra a mohou si klást otázku: „Jak je možné z jednoduchého testu tolik věcí a informací o člověku zjistit?“ Tuto otázku jsme si kladli také, ale praxi se nám ukázalo, a hodnocení manažeři nám i potvrdili, že se výsledky shodují s realitou. Jedná se o systém projektivní metody. Společnost má zpracované nejrůznější studie a výzkumy, které dokazují její přesnost a objektivitu. Není systém diagnostiky  (a že jsme jich zkusili hodně), který by dokázal tolik, co WORKtest. Tento systém se nám nejvíce osvědčil, zejména při náborech, výběrech a vzdělávání, udržitelnosti talentů a hodnotící zaměstnanců.

  • HR tým manažerů společnosti AAA Auto.
  • Kontakt na vyžádání.

Česká verze

English version

Русская версия