🔥 Nejprodávanější psychodiagnostika nově i pro veřejnost

Cíle, mise, hodnoty

Jsme česká poradenská společnost, která má dlouhodobě vyvíjené a mnohaletou praxí implementované know-how. Již 25 let se primárně zaměřujeme na oblasti s lidskými zdroji, poskytujeme psychodiagnostiku osobnosti a diagnostikou lidského chování. Psychodiagnostika se zaměřuje na firemní hodnoty, integritu, loajalitu, důvěryhodnost, angažovanost, výkon, fluktuaci, motivaci, spokojenost a v neposlední řadě i rizikové a zátěžové faktory chování reflektující trendy současné doby.  

recruitment
assessment

Hodnoty:

Naším cílem je poskytovat kvalitní služby dosažené maximálním stupněm vzdělání a poznání v oblastech lidských zdrojů, psychodiagnostiky a benchmarku dat. Naše práce se opírá o tři základní hodnoty:

Naše poslání:

Odhalovat jedinečnost člověka a pomáhat naplnit jeho potenciál

Historie a filosofie

Společnost Assessment Technology, s.r.o. vznikla transformací z dřívějších firem, které na českém trhu působí od roku 2003 v oboru lidských zdrojů spojujících pracovní psychodiagnostiku a komplexní služby HR v oblasti rozvoje firem i jednotlivců. 

Pod vedením Mgr. Evy Urbanové, byl od roku 2000  vyvíjen softwarový program WORKtest pro potřeby HR a pracovní psychodiagnostiku. Samotný vývoj metody se datuje od roku 1994, v zpočátku metodou tužka-papír. 

Po celou dobu vývoje byly prováděny nejrůznější empirické, benchmarkingové a validizační studie a od roku 2004 byla spuštěna implementace softwaru do firemního prostředí. Vznikl tak první online psychodiagnostický software, systém a nástroj, primárně určený pro personální řízení lidských zdrojů.

WORKtest se postupem času stal běžnou součástí náborového procesu u vytypovaných pozic, kde nám záleží na hlubším poznání morálních a rizikových tendencí našich kandidátů, které i běžně realizovaným Assessment centrem nejsme schopni odhalit.

Informace z WORKtestu  nám pomáhají právě ve zmiňovaných AC se na tyto skutečnosti zaměřit a vhodnými otázkami si jejich přítomnost ověřit. Z hlediska dlouhodobé zkušenosti můžeme z výsledků naší praxe potvrdit, že to co identifikuje systém diagnostiky WORKtest se dříve či později potvrdí. Psychodiagnostický systém využíváme již několik let. Jsme spokojeni a chystáme se jeho další části dokupovat. Používáme ho od roku 2009 a do budoucna budeme v tom pokračovat. Rádi bychom využívali audit pracovních pozic a více zapracovali výstupy do rozvojových plánů a koučování. Naše firma expanduje do dalších zemí Evropy, a proto využíváme jazykové mutace AJ a RJ, které systém nabízí.

Tuto diagnostiku ráda doporučuji právě díky výše uvedeným výhodám, které nám systém přináší. Ještě bych zdůraznila fakt, že diagnostika WORKtest neklade přehnané nároky na psychologické vzdělání, je dobře uchopitelná a naše HR konzultantky se naučily se systémem pracovat rychle. Rychlost vyhodnocování kandidáta, přehlednost a komplexnost jsou pro naše náborářky důležitá kritéria, proto si systém velice oblíbily.

U firem a HR manažerů, které tuto diagnostiku neznají, může být v počáteční fázi nedůvěra a mohou si klást otázku: „Jak je možné z jednoduchého testu tolik věcí a informací o člověku zjistit?“ Tuto otázku jsme si kladli také, ale praxi se nám ukázalo, a hodnocení manažeři nám i potvrdili, že se výsledky shodují s realitou. Jedná se o systém projektivní metody. Společnost má zpracované nejrůznější studie a výzkumy, které dokazují její přesnost a objektivitu. Není systém diagnostiky, který by dokázal tolik, co WORKtest. Tento systém se nám nejvíce osvědčil.

  • HR tým manažerů společnosti AAA Auto.
  • Kontakt na vyžádání.

Česká verze

English version

Русская версия