I-Recruitment online

O čem je vlastně řeč? I-Recruitment je interaktivní, efektivní softwarový nástroj, který usnadní práci výběrových řízení, selekci, preselekci a výběr nejvhodnějších kandidátů. Zjistí a změří…

Outplacement – Kdo půjde z kola ven?

V době krize se musí mnoho společností potýkat s nutností reorganizace a s tím souvisejícím propouštěním zaměstnanců. Jedná se o velice choulostivou záležitost …

Syndrom vyhoření

V dnešní době to pocítil mnohý z nás. Únava, vyčerpání stres… zhroucení. Syndrom vyhoření je psychický stav, prožitek vyčerpání. Vyskytuje se zvláště u mnoha profesí, kde se pracuje s lidmi (nebo častém kontaktu…

Fluktuace zaměstnanců

Je fluktuace zaměstnanců cestou do slepé uličky nebo naopak cestou změny, která povede k růstu a prosperitě firmy? V praxi to funguje tak, že se většina zaměstnavatelů snaží co nejvíce snížit fluktuaci zaměstnanců. Je to…

Agilita. Jak prosté.

Agilita je „fenomén doby“. Pracujte s ní ve svých týmech, je cestou k výkonu i rozvoji jedince. Umíme ji měřit propracovanou metodou WORKtest. Nezdá se vám, že u nás v České republice lidé zvládají různá školení téměř…

Strach z testování? Žádný problém, je tu WORKtest

Ucházíte se o nové zaměstnání po rodičovské dovolené a domníváte se, že na pracovním trhu nemáte, co nabídnout? Pochybujete o svých schopnostech a dovednostech a v životopise raději spoustu věcí zatajíte, jelikož máte…

Příběh starého myšáka aneb jak na výběr zaměstnanců

V myší manufaktuře na výrobu rýžových kabátků vedle Sýrové ulice se dnes a denně starý myšák rozčiluje, jak tvrdohlaví jsou ti jeho myší zaměstnanci. Jeden chce stále zvýšit mzdu, druhý si trvá na svém postupu lepení…

Naše hádanka jako cesta k informovanosti

Zahrajme si hru. Ačkoli je svět podnikání naplněn vzrušujícími i naplňujícími chvílemi, jsou chvíle, kdy by se jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel nejraději schoval …