🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Diferenciální schopnosti WORKtestu a dotazníku TVP

Pro diagnostiku osobnostních charakteristik řidičů z povolání, vybodovaných řidičů či řidičů se zákazem řízení motorových vozidel existuje řada metod. To však není důvod k tomu, aby nebyly vytvářeny a ověřovány metody nové.

recruitment
kouč a assessment

V první řadě jde o metody, které by umožnily odstranit vědomý vliv testovaného na výsledky testů (stylizaci). Určitý potenciál v této oblasti mají projektivní techniky. Zároveň je známo, že klasický projektivní test „Hand test“ tato očekávání nenaplnil. Podle našeho názoru k tomu nezabránění stylizace u „Hand testu“ dochází z důvodu vazby mezi skrytým projevem agresivity při testování (výběru) a požadavkem na řidiče, aby nebyli na silnici agresivní. 

Toto spojení je sice implicitní, ale jak ukazuje naše praxe, i řidiči s průměrnou či podprůměrnou inteligencí uvedené spojení v tomto testu snadno odhalují. Vyloučení stylizace odpovědí na podněty v testu či otázky v dotazníku poskytuje z projektivních testů psychodiagnostika WORKtest.

Komplexní výstup testu ze systému psychodiagnostiky WORKtest umožňuje měřit vlastnosti chování jedince, které se vztahují i k rizikovým faktorům osobnosti a nežádoucímu patologickému chování. Tato kritéria jsou shromažďována ve výstupu Worktest pod názvem: Audit: “Způsobilost řidičů motorových a drážních vozidel“. Ten zahrnuje kombinaci takových hodnotících položek, které slouží ke zjištění stěžejních nároků kladených na pracovní pozici řidiče motorového a drážního vozidla, požadavky na jeho výkon a také hodnocení stěžejních ukazatelů pro hodnocení rizikových faktorů.

Speciální audit zaměřený na posouzení psychické způsobilosti řidičů z povolání a řidičů se zákazem řízení, který byl sestaven pro tyto účely v psychodiagnostice WORKtest a skládá ze 43 položek (hodnotících kritérií). 

 

Ty popisují vlastnosti jedince v následujících oblastech: 

Česká verze

English version

Русская версия