🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Důvěra v podnikání – Můj osobní příběh

recruitment
kouč a assessment

Podnikání je cesta plná nejistot, výzev a rozhodnutí, která vyžadují nejen odvahu, ale především důvěru. Mým příběhem je vývoj WORKtestu, nástroje, který jsem začala vyvíjet v roce 1996. Tento příběh ilustruje, jak hluboká důvěra ve vlastní vizi může ovlivnit nejen osobní úspěch, ale i přínos pro firmy, rodiče a veřejnost. Počátky mé cesty důvěry byly obtížné, plné výzev a bolesti.

 

Jak to celé začalo?

V roce 1996, kdy jsem začínala s vývojem WORKtestu, byly psychodiagnostické nástroje ve svém počátku a trh s nimi byl skeptický. Můj nápad vyvinout psychodiagnostický nástroj, který by pracoval na podvědomé úrovni a poskytoval by celostní pohled na osobnost, se setkal s pochybnostmi. Přesto jsem byla jediná, kdo v projekt plně věřila a také ho financovala. Důvěřovala jsem v potřebu inovace v oblasti HR a v přínos, který můj nástroj může nabídnout, ale bohužel jsem byla v té době nadčasová. Na trhu byly jen dotazníky, které neposkytovaly objektivní data, a tak jsem se rozhodla jít proti proudu za cenu rizik, bez možnosti vidiny cíle a úspěchu. Měla jsem jen vizi, vůli, důvěru a houževnatost a na vývoj jsem si musela tvrdě vydělat. Nikdo mi nepomohl, neboť nevěřil v úspěch.

 

Síla důvěry v sebe sama

Říká se, že důvěra přináší ovoce. Moje důvěra nebyla bez opodstatnění. Pracovala jsem neúnavně denně i 16 hodin na vývoji, testování a zdokonalování v té době jednoduché psychometriky, až se z ní stal komplexní nástroj, který dnes slouží nejenom firmám v B2B segmentu, ale i široké veřejnosti v B2C segmentu. Díky důvěře v můj produkt jsem byla schopna překonat počáteční skepticismus trhu a postavit WORKtest jako etalon v oblasti psychodiagnostiky na vysoce pokročilé úrovni s generováním vysoce objektivních dat.

Má důvěra v sebe či produkt nějaké přínosy? Tuto otázku jsem si často pokládala. Důvěra v podnikání a v produkt, který jsem vytvořila, mě naučila, že bez důvěry se opravdu podnikat nedá. Moje důvěra mi umožnila překročit hranice, překročit sama sebe navzdory skeptickým pohledům a odmítaní něčeho, co je nové. Odmítání nástroje, který ukazuje pravou tvář „bez masky“, nástroje, který se nespokojí se s průměrem, které trh s dotazníky a typologiemi nabízel. Důvěra v můj projekt mi také umožnila vybudovat silné vztahy s klienty, kteří věří v hodnotu a přínos WORKtestu pro jejich organizace.

Neměla jsem vždy dostatek prostředků na financování vývoje takového komplexního nástroje. Mnohokrát jsem to chtěla zabalit, ale vnitřní síla, přesvědčení a důvěra v sebe sama i produkt mě přiměly jít dál a jednoduše na to vydělat. Můj příběh s WORKtestem je svědectvím o síle důvěry v podnikání. Bez pevné víry v moji vizi a produkt by WORKtest nikdy nebyl tím, čím je dnes. Komplexním, nadčasovým a hodnotným nástrojem pro HR, podnikatele a veřejnost, který je v současné době jediným svého druhu. Můj příběh ilustruje, jak důvěra nejenže vede k úspěchu, ale také posiluje odhodlání, inovaci a vytváří základ pro dlouhodobé vztahy s klienty a partnery. Důvěra je klíčovým prvkem v podnikání, a můj příběh je toho živým důkazem.

 

Mgr. Eva Urbanová, autorka psychodiagnostiky WORKtest

Česká verze

English version

Русская версия