🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

ELENA IVANOVA, KANDIDÁT VĚD V OBORU PSYCHOLOGIE (RUSKO)

recruitment
kouč a assessment

WORKtest – odborná Rešerše – shrnutí (překlad)

Měla jsem možnost detailně seznámit se v výsledky WORktestu, kde jsem zkoumala 300 nejrůznějších kriterií. Není pochyb o významu psychodiagnostického testu on-line WORKtest testu, vzhledem k analýze a hodnocení kompetencí dospělých v krátké době. Jde o velmi velmi důležitý a zásadní úkol manažerů a ředitelů velkých i malých firem, kteří jsou součástí pracovního procesu a personální politiky. Profesionálové 21 století musí být schopny pracovat v podmínkách multitaskingu a často v extrémních podmínkách, proto majitelům firem, či vrcholovým manažerům tento test pomůže efektivně zařazovat pracovníky na pracovní pozice a řídit jejich výkon, či motivaci.

Moderní manažer či specialista může mít mnoho „specifických schopností“, které může odhalit použitím testu Evy Urbanové. Použití takové metodiky, jako je WORKtest umožní v mnoha případech nahradit práci Assessment centra a tím ušetřit čas a finanční prostředky, které jsou vysoké. Rovněž umožní pracovníkům v HR a personalistům vidět motivaci při rozvoji a vzdělávání zaměstnanců a přesně vybírat metody vzdělávání a rozvoje. S pomocí mnoha kriterií, které WORKtest hodnotí eliminuje rizika manažerů při náboru pracovníků při výběrovém řízení, jejichž úkolem či povinností bude zachovávat obchodní tajemství, mlčenlivost nebo pracovat se zbraní. Tímto systémem se zabrání přijetí nových zaměstnanců, kteří mohou vykazovat rizikové, či asociální chování nebo mít různé závislosti či jiné nežádoucí projevy chování.

Je nutné vyzdvihnout přínos a zásluhy autorky testu Evy Urbanové při procesu tvoření testu a metodiky, neboť rozšířila algoritmy zpracování testu výběrem 9-ti tvarů z 51 geometrických tvarů s popisem asociace. Značný výběr tvarů a standardizace metody umožňuje WORKtest zařadit k multifaktoriálním psychometrickým technikám.

Test má verbální a grafickou část výsledků, což umožňuje uživateli (specialista, odborník, manažer) kombinovat různá kritéria hodnocení z několika oblastí, které jsou důležité či významné pro kvalitní profesionální práci, životní úspěch, spokojenost zaměstnanců a zároveň ukázat potřeby pro osobní rozvoj. Je možné nejen porovnávat výsledky všemi způsoby s „normou populace“, ale také vědět, co můžete rozvíjet, co podporovat a co trénovat.

V závěru je vhodné zmínit, že jsou zde oblasti dalšího rozvoje, které umožní pokračovat ve výzkumu a dál prohloubit tuto metodu a výsledky využít ve větším rozsahu zejména v oblastech rodinného poradenství a v oblasti zdravotnictví a prevence civilizačních nemocí apod.

Velkou předností metody je časová náročnost na zpracování testu, okamžitá dosažitelnost výsledků a s možností širokého použití, jak v individuální tak i týmovou práci.

Ivanova Elena Nikolajevna,
kandidát věd v oboru psychologie, pedagog-psycholog, metodoložka doplňkového profesního vzdělávání. Vzdělávací a metodologické centrum města Reutov v Moskevské oblasti.

Česká verze

English version

Русская версия