🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

HARSCO METALS SLOVENSKO S.R.O., MANAŽÉR ĽUDSKÝCH ZDROJOV

recruitment
kouč a assessment

Sme globálna spoločnosť, ktorej kľúčovou hodnotou je integrita a etické princípy v podnikaní a chceme, mať tých najlepších zamestnancov bez ohľadu na pozíciu.

WORKtest nám okrem podrobných kompetenčných modelov rôznych pozícií ponúkol aj veľmi zaujímavý produkt – tzv. hard security test. Ide o veľmi objektívne zhodnotenie predispozici! Kandidáta pre spreneveru, skresľovanie informácií , podvody, korupciu alebo krádeže. Test vám pomôže rýchlo, objektívne a spoľahlivo vylúčiť rizikových kandidátov, ktorí by vám v budúcnosti mohli spôsobiť problém práve kvôli týmto nedostatkom.

Česká verze

English version

Русская версия