🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Korupční odolnost manažerů – jak je na tom tato cílová skupina?

recruitment
kouč a assessment

V korupčním boji se intenzivně řeší systém, procesy, transakce, transparence a další faktory. Tím hlavním činitelem však vždy byl, je a bude člověk, jenž se na korupci podílí a také je za ni přímo zodpovědný. Je tedy velmi důležité zaměřit se bezprostředně na jádro tohoto problému. Tedy přímo na jednotlivce a jeho myšlenkové pochody, na jeho motivy, životní potřeby a jejich uspokojování a s tím související kvalitu života.

Testem korupční odolnosti jsme konkrétně v tomto případě prověřili vzorek lidí pracujících na manažerských a ředitelských pozicích. Zajímalo nás, jak na tom jsou ti, kteří mají ve firmách rozhodovací pravomoci a ovlivňují chod celé společnosti, ale i její kulturu a atmosféru.

Nejvýraznější riziko související s korupcí, se kterým se ve firmách můžeme setkat, je klientelismus (65,3 %). Manažeři a ředitelé si na svých pozicích vybírají „oblíbené“ dodavatele služeb a mohou tak znevýhodňovat konkurenci i v případech, kdy tato nabízí lepší a výhodnější produkty. Nejvíce na tom však ztrácí právě společnost, pro kterou pracují. Tímto chováním se následně deformuje trh a principy konkurenčního boje. Peníze se tím rozmělňují jen mezi několik málo vybraných subjektů.


Co tyto jednotlivce spojuje, co je jejich společným jmenovatelem?

  • Jsou iniciativní, cílevědomí, odhodlaní a aktivní. Nenechají se ovlivnit okolím. Což znamená, že ty smýšlející bude obtížné ke korupci přimět, ale ty nepoctivé od korupce těžko odvrátíme, pokud se pro ni sami rozhodnou.
  • Dobře si poradí v nepříznivých situacích, a proto si v případě korupční situace dokážou zachovávat chladnou hlavu a následně se se situací dobře vyrovnat.

Informační zpronevěra (57,9 %) je druhé nejčastější riziko. Lidé ve vedoucích pozicích obchodují s informacemi nebo si informace odnášejí pro případnou další potřebu s sebou. Jejich chování není příliš etické a sjednané dohody dodržují jen občas.

Pro to, aby jejich firma fungovala podle jejich přání, jsou ochotní nabídnout úplatek (57,4 %). Za účelem vyššího zisku v budoucnosti obětují část prostředků, aby se mohli posunout výše. A asi nás nepřekvapí, že jejich jednání je motivováno především materiálními odměnami.

Za zmínku stojí zveřejnit porovnání TOP 5 nejrizikovějších faktorů manažerů této skupiny a TOP 5 rizikových faktorů manažerů liniové – operativní úrovně.


Vrcholoví manažeři

Linioví manažeři

Klientelismus 65,3 %

Klientelismus 62,7 %

Zpronevěra – informační 57,9 %

Zpronevěra – informační 57,3 %

Nabízení úplatků 57,4 %

Korupční jednání 56,1 %

Falšování a pozměňování dokumentů 56 %

Nabízení úplatků 56,1 %

Spekulace 55,6 %

Falšování a pozměňování dokumentů 55,7 %


Vrcholoví manažeři se častěji uchylují ke klientelismu. Zřejmě i proto, že mají oproti liniovým manažerům vyšší rozhodovací pravomoci, a tak jim toto spojenectví může přinést jednoznačnější výhody. Jiné je to u liniových manažerů, kteří když už jsou v tomto ohledu rizikoví, tak častěji rovnou sahají po korupčním jednání. Dopředu promýšlejí možné varianty, jak se obohatit a získat pro sebe něco navíc. Také se u nich častěji shledáváme se zpronevěrou know-how, které považují za možný nástroj k tomu, jak se dostat na vyšší pozice. Linioví manažeři jsou více ovlivnitelní okolím a možná i přizpůsobivější podmínkám tak, aby jim přinesly co nejvyšší prospěch.


WORKtest® zabývající se komplexní psychodiagnostikou, nabízí účinný nástroj měření korupční odolnosti, který jasně definuje korupční jednání a jeho souvislosti i příčiny. Metodika je natolik účinná, že měří a hodnotí široké spektrum lidských schopností, a to včetně rizikového kapitálu. Metodika byla vyvíjená od roku 2000  a koncipovaná na vyvíjející se trendy rizikového jednání, což korupce, klientelismus a úplatky bezesporu jsou. Měří a poměřuje celý souhrn specifických rysů jedince, které k tomuto jednání vedou. WORKtest®, jako psychodiagnostický nástroj, toto rizikové chování jednotlivce jasně definuje a měří jeho účinek v čase. Výsledkem měření je celkový profil osobnosti, který nám dá jasný pohled a obraz o tom, zda se jedná o jedince korupčně odolného a stabilního nebo člověka, který má všechny předpoklady k tomu, aby byl tohoto jednání schopen. 
Nemluvte o korupci, ale jednejte, než bude pozdě, než vám vaši zaměstnanci či společníci způsobí nenávratné ztráty.

Česká verze

English version

Русская версия