🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Michal Rückel, MBA

recruitment
kouč a assessment
WORKtest  je pro mě nástroj nové generace. Ukazuje mi cestu, jak pracovat s lidským potenciálem mých lidí v týmu a pomáhá odhalovat silné stránky či talenty lidí napříč ČR. WT mi navíc poskytuje komplexní pohled pro řízení lidí a eliminaci nežádoucího chování, pomáhá mi sledovat únavu lidí v čase dříve, než by to ohrozilo chod společnosti. Neocenitelnou zkušeností je, že  WT nám eliminuje fluktuaci a udržuje jí na zdravé úrovni.
 
WORKtest mi pomohl vybudovat nový tým lidí, který je díky těstům vysoce kompatibilní a zaměřený na  synergii výkonu týmu a plní mi očekávání firmy. WT se jako jediný systém zaměřil i na firemní hodnoty, díky čemu sleduji zda nově příchozí lidi do firmy jsou sladění s integritou firmy.
 
WORKtest mohu  jen doporučit – je to nadčasový, moderní systém, který plně reflektuje potřeby firmy v současné turbulentní  – expanzní době. Přináší mi objektivní data, které mohu sledovat v čase a na základě kterých se mohu bezpečně rozhodovat. Pomáhá mi i sledovat a vyhodnocovat případná rizika. Neocenitelnou pomocí je Benchnmarking, který jsem doposud nikde v jiných systémech nenašel a vyzkoušel jsem jich hodně.

Kontakt na vyžádání.

Česká verze

English version

Русская версия