🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Naše hádanka jako cesta k informovanosti

recruitment
assessment

Zahrajme si hru. Ačkoli je svět podnikání naplněn vzrušujícími i naplňujícími chvílemi, jsou chvíle, kdy by se jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel nejraději schoval před vnějším světem, zahrabal se stovky, ne-li tisíce metrů pod povrch země a předstíral, že neexistuje.

Představení by to bylo působivé, stejně však jako se pštros neschová před svým okolím strčením hlavy do písku (pštros toto ve skutečnosti nedělá, ale to nevadí), ani podnikatel se nevyhne svým problémům předstíráním, že neexistují. 

Co má ale takovou moc nad lidskou bytostí, že ji dokáže přivodit, byť chvilkovou, existenciální krizi? Nyní je pouze na vás, abyste to uhodli – na základě následujících indicií.

Tak co to je?

Jedná se o fenomén, jehož průběh lze rozdělit do čtyř fází. Mezi méně časté symptomy patří třeba tendence k návyku na psychoaktivní látky (tabák, alkohol atd.), snížení sebedůvěry nebo potíže s kardiovaskulárním systémem. Má přirozeně nejednu definici. „Důsledek nerovnováhy mezi ideály a skutečností“ – to zní trochu abstraktně, že? Tak třeba: „psychický stav, prožitek vyčerpání“? Tak či onak se s tímto fenoménem může potýkat vesměs kdokoli, je však dokázáno, že pravděpodobnější výskyt je vázán především na pomocné profese, dále pak na lékaře, učitele, psychology, pedagogy, manažery aj. Na závěr je na místě zmínit, že tento fenomén byl poprvé popsán v roce 1974 H. Freudenbergerem v článku „Staff burnout“.

Hoří

Víte, o jaký fenomén se jedná? Kdo ještě neví, asi by si měl objednat hodiny angličtiny, jelikož jde skutečně o syndrom vyhoření! Již koncem května tohoto roku kodifikovala Světová zdravotnická organizace (WHO) tento syndrom v Mezinárodní klasifikaci nemocí – již tedy můžeme na plnou pusu mluvit o chorobě, která vás sežehne, aniž byste si to uvědomovali. Problém je totiž velmi nízká informovanost lidí – většina postižených nemá ponětí, co se s nimi děje. 

Psát o tomto fenoménu rozhodně není patetické už jenom kvůli naději na zvýšení povědomí o něm. Pokud jste tedy ztratily chuť k životu, cítíte se prázdní, beze smyslu atd., jste nemocní. A jako u kterékoli jiné nemoci přichází na řadu pomoc a léčba.

Česká verze

English version

Русская версия