🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Zásady ochrany osobních údajů platné od 17.5.2018

recruitment
recruitment

(dále jen „Zásady“)

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), v platném znění a s principy rámcových směrnic Evropské unie pro ochranu dat, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.

Správcem a zároveň zpracovatelem těchto osobních údajů je společnost Assessment Technology s.r.o., IČ: 08491836, se sídlem Karmínova 1029, 251 68 Kamenice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167938 (dále jen jako „Správce“).

Jakékoli informace shromažďované o Vás budou využívány zejména:

  • k poskytování Vámi požadovaných produktů či služeb, k informování o nových produktech a službách a také k vylepšování našich zákaznických služeb
  • za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Shromažďování osobních údajů

a) Aktivně sdělené osobní údaje

V případě, že bude Správce potřebovat údaje, které mu umožní Vás identifikovat (osobní údaje) nebo kontaktovat za účelem poskytnutí produktu či služby, jež jste si vyžádali, o tyto údaje Vás požádáme. Tyto osobní údaje mohou obsahovat Vaše jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefon, adresu a další informace o společnosti.

b) Pasivně sdělené údaje

Dále může Správce shromažďovat určité informace o přístupu návštěvníků jeho webových stránek, např. adresu IP, pomocí které tito uživatelé přistupují na internet, datum a čas jejich přístupu na tyto webové stránky, stránky, které z těchto webových stránek otevírají, a verzi prohlížeče, ze kterého webové stránky navštívili. Tyto informace získáme prostřednictvím tzv. souborů cookies (více informací o souborech cookies naleznete níže). Takto získané informace budou používány k Vaší personifikaci a  k poskytování produktů a služeb, které jste si vyžádali nebo k nimž jste dali souhlas. Správce může použít osobní údaje k poskytování kvalitnějších zákaznických služeb a souvisejících produktů a  k inovaci webových stránek, jakož i ke zjednodušení používání těchto webových stránek, kterého lze dosáhnout tak, že se eliminuje nutnost opakovaně zadávat stejné informace a webové stránky se přizpůsobí konkrétním preferencím či zájmům jeho uživatele.

Přístup k osobním údajům

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich odstranění či opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. V takovémto případě je Správce povinen Vás na Vaši žádost písemně informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude Vaše osobní údaje zpracovávat a komu mohou být tyto osobní údaje zpřístupněny.

Přesný rozsah informace definuje § 12 odst. 2 ZOOÚ, na jehož základě tedy můžete žádat informace o:

  • účelu zpracování osobních údajů
  • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně, a to vlastními zaměstnanci správce osobních údajů, anebo zpracovatelem osobních údajů. Souhlas se zpracováním udělujete dobrovolně samotným poskytnutím takovýchto osobních údajů prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách či sdělením v e-mailové zprávě. Prostřednictvím těchto Zásad jste byl(a) poučen(a) o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právem souhlas ke zpracování kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správce a právy podle § 21 ZOOÚ, tedy, že můžete

  • požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení
  • požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil stav, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů zároveň souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení správce na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste dobrovolně poskytli. Souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou na adresu sídla správce. V případě porušení práv na ochranu osobních údajů je možno se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Veškerá data uložená u Správce jsou chráněna zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení mezi webovým prohlížečem návštěvníka webových stránek a serverem před odposloucháváním, podvrhy dat a umožňuje ověření identity uživatele, čímž minimalizuje riziko neoprávněného přístupu. Přístup k uloženým datům je umožněn pouze oprávněným osobám, které k tomu Správce zmocnil a přidělil jim k tomu přístupová práva – uživatelské jméno a heslo.

Správce není zavázán sledovat a/nebo opravovat jakákoliv data poskytnutá návštěvníky webových stránek a žádným způsobem neručí za takováto data vložená návštěvníky Webu. Správce si vyhrazuje právo čas od času sledovat tato data a opravit, doplnit či odstranit je bez udání důvodu.

Informace o souborech cookies

Cookie je malý soubor skládající se obvykle z písmen a číslic, který Správce prostřednictvím webových stránek posílá do souboru cookie prohlížeče na pevném disku počítače návštěvníka webových stránek. Na základě této skutečnosti dojde k rozpoznání zařízení návštěvníka webových stránek při opětovné návštěvě, a to jakmile dojde ke spojení mezi internetovým serverem provozovatele webových stránek a internetovým prohlížečem.

Jednou z primárních funkcí souborů cookies je úspora Vašeho času. Jestliže si např. přizpůsobíte webovou stránku nebo budete procházet webovými stránkami, soubor cookie při následujících návštěvách připomene webové stránce specifické informace o Vašich preferencích. Nabídne Vám takové prostředí, na které jste byli dle svých posledních návštěv zvyklí, a to tak, aby pro Vás byla webová stránka více osobní a dokázala lépe reagovat na Vaše individuální potřeby. Proto jakmile se na webový server vrátíte, mohou se dříve zadané informace načíst, abyste mohli snadněji používat ty funkce webových stránek, které jste si již přizpůsobili, např. automatické předvyplnění přihlašovacích údajů. To vše Vám podstatně zjednoduší proces zobrazování relevantního obsahu, usnadní navigaci na webových stránkách atd. Pokud odstraníte všechny soubory cookies, musíte předvolby pro naše webové stránky nastavit znovu. Přejdete-li na jiné zařízení nebo prohlížeč, rovněž nám budete muset své předvolby sdělit znovu.

Tyto údaje využíváme také pro marketingové účely a zpracování ve službách Google AdWords, Google Analytics, Seznam Sklik a Facebook. Tyto soubory cookies slouží ke shromažďování informací o tom, jakým způsobem návštěvníci naše stránky využívají.

Poskytnutí údajů třetím stranám

Správce nebude sdílet ani předávat žádné identifikovatelné informace o Vás třetím stranám bez Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje můžeme sdílet pouze v případech vyžadovaných zákonem.

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

Tyto Zásady můžeme v případě potřeby aktualizovat. Správce si vyhrazuje právo na změnu těchto Zásad. Pokud se tak stane, zrevidujeme také datum poslední aktualizace uváděné v těchto Zásadách.

Kontaktní informace

Pokud si myslíte, že společnost Správce tyto Zásady nedodržela, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu ed@worktest.cz.

V Praze dne 17. 5. 2018

Česká verze

English version

Русская версия