Zapomněl(-a) jste heslo?

Outplacement – Kdo půjde z kola ven?

V době krize se musí mnoho společností potýkat s nutností reorganizace a s tím souvisejícím propouštěním zaměstnanců. Jedná se o velice choulostivou záležitost, kterou je třeba pojmout velice zodpovědně a citlivě. Důležitou otázku, kterou si vedení společností klade je, jak se s tou situací vypořádat co nejlépe, a především, jaké zaměstnance propustit a jaké si ponechat, aby společnost fungovala stále stejně efektivně.

Jedním z klíčových faktorů je připustit si negativní dopad, který bude celý proces reorganizace doprovázet. Mnoho společností může přijít o klíčové zaměstnance, může být zhoršená reputace firmy na trhu práce, nespokojení odcházející zaměstnanci v zoufalých životních situacích a mnoho jiných negativních faktorů.

Je tedy důležité vytyčit si jasné cíle a sestavit náležité postupy realizace. Velké množství firem spoléhá na zajištění těchto procesů z vlastních zdrojů. Tento postup samozřejmě ušetří peníze, ale výrazně zatíží a přenese odpovědnost na personální oddělení.

Ideální volbou je nabídka outplacementu externích společností, které jsou odborníkem v této oblasti a mohou nabídnout komplexní služby včetně poradenství. Společnost Assessment s.r.o. nabízí široké spektrum služeb z oblasti lidských zdrojů a pracovní psychodiagnostiky, včetně outplacementu. V rámci této služby vám rádi podáme pomocnou ruku a díky mnohaletým zkušenostem nabídneme nejvhodnější řešení vaší situace.

V rámci outplacementu nabízíme

Detailní scanning výkonu zaměstnanců a jejich kompatibility s pozicí a společností.

 • Využíváme speciální metodiku psychometrického testování, které odhalí člověka v širokém spektru jeho schopností, dovedností a způsobů jednání.
 • Výsledky nelze jakýmkoliv způsobem zkreslit.
 • Výstupy jasně ukazují profil daného člověka v % a stávají se relevantním materiálem pro další hodnocení.

Závěrečnou zprávu s jasnými výstupy a doporučením

 • Definuje klíčové zaměstnance.
 • Určí, kdo je schopný, ale hodil by se na jinou pozici, kde by odváděl lepší výkon.
 • Doporučí, kdo je slabším článkem a do budoucna není pro společnost perspektivní.

Poskytujeme odborné poradenství v této oblasti s efektivním řešením vaší situace

 • Na základě vámi předložených informací zmapujeme situaci a navrhneme kompletní plán restrukturalizace.

Odcházejícím zaměstnancům nabízíme konzultace

 • V otázkách uplatnění na trhu práce, případně nejvhodnější zaměstnání korespondující s jejich schopnostmi a dovednostmi.
 • Kariérní poradenství nabízející možnosti rozvoje.
 • Řešení těžkých životních situací spojených se ztrátou zaměstnání za pomoci psychologa.

Dovedeme vaši společnost k efektivní změně a pomůžeme vám unést nucenou změnu.

Výsledkem bude efektivní restrukturalizace společnosti s ohledem na její potřeby, firma si zároveň zachová dobrou pověst na trhu i díky kvalitní péči o své zaměstnance.

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás:

 • telefonicky: 777 022 543 | e-mailem: ed@worktest.cz | pomocí kontaktního formuláře:
zpět