🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Psychogeometrie ve světě

Psychogeometrie – odkazy a stručné anotace různých variant studií
recruitment
kouč a assessment
2014. „Nový přístup k výuce typů osobnosti zákazníka ve školním kurzu osobního prodeje“.

Abstrakt: Znalost „stylů“ prodejců a zákazníků je již dlouho spojována s efektivním prodejním výkonem. Četní prodejci a školitelé proto vyvinuli způsoby klasifikace prodejců a zákazníků. Tyto přístupy však obvykle vyžadují značné kognitivní úsilí a dovednosti k zajištění odpovídající kategorizace zákazníků prodejce (nebo vyhlídek). Vzhledem k tomuto dilematu studenti v kurzech osobního prodeje pravděpodobně vyžadují relativně snadno použitelnou metodu ke zvýšení jejich schopnosti přesně klasifikovat jednotlivce (zákazníky v kontextu prodeje). 

Autoři nabízejí alternativu – psychogeometrii, která je potenciálně snazší a efektivnější pro využití, než existující schéma klasifikace osobního stylu.

Článek stručně popisuje klíčové myšlenky psychogeometrie vyvinuté hodnotící položky, pomocí kterých lze měřit tzv. psychogeometrické typy. Zvláštní hodnotu článku dává psychometrická analýza hodnotících položek  na vzorku 161 párů lidí, kteří se navzájem dobře znali.

Získané výsledky poukazují na velmi vysokou vnitřní konzistenci a konvergentní validitu čtyř tvarů (obdélník, kruh, cik-cak a trojúhelník) a vysokou validitu pro čtverec.

Bibliografický odkaz na zdroj: Comer, L. B., Dubinsky, A. J., Shao, C., Chia-Chi, C., & Schetzsle, S. (2014). A new approach for teaching customer personality types in the personal selling course. Journal of Higher Education Theory & Practice, 14(2), 11-27.

Celý text si můžete přečíst zde

Česká verze

English version

Русская версия