🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Quiet Quiting

recruitment
kouč a assessment

Obava, hrozba nebo riziko pro stabilitu firmy současné doby?

Současná doba přináší jiný rozměr rizikového chování jedinců, kteří reagují na nejrůznější trendy, požadavky a očekávání, jak ze stran společnosti, jako takové, tak i ze stran firem.

Každá firma se snaží na jedné straně vytvořit pro zaměstnance co možná nejkvalitnější pracovní podmínky, benefity a stabilně fungující firemní kulturu, ale rovněž má požadavky na kvalitu a výkon svých zaměstnanců.  Jenže zde se očekávání firmy a výkon zaměstnanců nemusí potkávat v jednom. Do firemní kultury začal pronikat „staronový trend“ v chování jedinců a tím je “tichá rezignace“.

Mohlo by se zdát, že o nic nejde, ale v podstatě se jedná skutečně o vážný a podceňovaný rizikový faktor chování, který nabourává, jak stabilitu firmy, firemní kulturu, tak i týmového ducha a zejména pak produktivitu práce.

Quiet Quitting neboli tichá rezignace se stala fenoméne a trendem chování současné doby.  Na Quiet Quittingu je podstatné to, že je to vědomé chování zaměstnance a v podstatě se jedná o cílené záškodnictví.

Proč je Quiet Quitting rizikové chování?

Jedná se o nenápadný a podceňovaný rizikový faktor, většího významu, než by se zdálo být. V případě Quiet Quittingu zaměstnanci firmám stanovují, či diktují podmínky a nehodlají se přizpůsobit firmě, pracovní pozici, či firemní kultuře.

Jak se rizikové chování v práci projevuje?

Jde o tzv. tichou rezignaci – odvykání od práce, kdy se pracovník „vědomě“ zaměřuje na minimální pracovní úsilí a angažovanost s předstíráním výkonu, aby si udržel pozici, na které je, ale nic navíc pro svého zaměstnavatele nehodlá dělat a nebude. Jeho rezignace je promyšlený postoj. Quiet Quitter bude firmě nabízet pouze nedostatečný až průměrný výkon.

Co může takový zaměstnanec firmě způsobit?

Kromě neplnění pracovních úkolů, je zejména tichý rozklad týmu, neb slabší jedinci mají tendenci přizpůsobit se chování jiných. V jednání se může projevovat jak prokrastinace, ponechávání věcem volný průběh nebo pasivita jedince, či spekulace, odmítání zodpovědnosti atd.

3 klíčové dopady Quiet Quittingu ve firemním prostředí odrážející se ve výkonu.

Quiet Quitting na pracovišti způsobuje nárůst rizikových ukazatelů a pokles výkonových.

Provedli jsme Benchmarking 500 zaměstnanců napříč firemním spektrem oborů a pracovních pozic a zjistili jsme, že Quiet Quitting má přímou souvislost s těmito nejčastějšími projevy chování:

 • zkreslováním výsledků
 • neochota akceptovat názory druhých
 • bagatelizování a zastírání nedostatků
 • klientelismem
 • únavou
 • prokrastinací
 • spekulací
 • odmítání autorit
 • nedotahování věcí do konce

Na základě benchmarku dat a normy populace ČR, pokud jedinci v testu vyjde hodnota nad 52 % jedinec se orientuje v roli Quiet Quittera. V takovém případě by měla firma zbystřit pozornost. Má v týmu a firemním prostředí škodnou.

WORKtest – komplexní diagnostika nové generacepracující na podvědomí, je na trhu práce implementována již více jak 20 let. Její nadčasový rámec nám umožňuje dlouhodobě vytvářet nové položky a tím reagovat na změny chování v populaci, které se dotýkají mimo jiné i pracovního výkonu.

Jak předejít Quiet Quittingu ve firemním prostředí?

 • Je důležité, aby firmy aktivně pracovaly na prevenci Quiet Quittingu a trvale zajišťovali pracovní prostředí plné energie a kreativity.
 • Eliminovali nežádoucí projevy tohoto „zhoubného“ chování na minimum, a to diagnostikováním svých zaměstnanců.
 • Existuje několik kroků, které firmy mohou podniknout k tomu, aby předešly Quiet Quittingu:

Zlepšení komunikace

Zajistěte, aby zaměstnanci měli možnost sdílet své myšlenky, obavy a potřeby se svými nadřízenými. Otevřená komunikace může pomoci identifikovat problémy a hledat řešení.

Poskytnutí motivace

Zajistěte, aby zaměstnanci měli možnost se rozvíjet a růst v rámci své práce. Motivujte je k tomu, aby překračovali hranice svých povinností a cítili se vážení za svůj přínos. Zaměstnanci, kteří se cítí součástí týmu a mají možnost ovlivnit své pracovní prostředí, jsou často více motivovaní.

Sledování a zpětná vazba

Pravidelně sledujte výkonnost zaměstnanců a poskytuje jim konstruktivní zpětnou vazbu. To může pomoci identifikovat příznaky Quiet Quittingu a aktivně na ně reagovat, tím že se zaměříte na Sacanning tohoto chování a poskytnutá data a informace použijete k prevenci tohoto fenoménu nežádoucího chování ve vaší firmě.

S WORKtestem můžete aktivně pracovat na udržení motivace a angažovanosti vašich zaměstnanců na vysoké úrovni.

Chcete zjistit, jak je na tom s Quiet Quittingem právě vaše firma? Kontaktujte nás, rádi vám připravíme Sacanning na míru.

Česká verze

English version

Русская версия