🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

SECURITAS ČR s.r.o., Chief Human Resources Officer

recruitment
kouč a assessment

Online psychodiagnostiku WORKtest využíváme více než dva roky, a to především při výběru kandidátů jako nedílnou součást výběrového řízení. 

Velmi nám vyhovuje flexibilita výstupů, tzn. kompetenční model si nastavíme podle požadavků na danou pozici, stejně tak počet kompetencí, které chceme měřit. 

WORKtest jsme využili i v rámci projektu „HR rozvoj a hodnocení zaměstnanců“ ke zhodnocení úrovně manažerských kompetencí (k identifikaci silných či slabých stránek) a výstupy byly jednoznačným podkladem k nastavení rozvojových plánů. 

Využíváme také Benchmarking – porovnání kandidátů či, v případě hodnocení úrovně manažerských kompetencí, porovnání týmu velmi usnadní práci s výsledky. 

Dále máme v plánu zařadit nástroj Firemní pozice a vytvořit vlastní šablony na klíčové pozice ve společnosti. 

WORKtest je dle mého názoru kvalitní, propracovaná a profesionální psychodiagnostika. Je to uživatelsky příjemný nástroj a v neposlední řadě, oproti jiným, cenově dostupný. 

 

Veronika Jáchimová

Chief Human Resources Officer

Česká verze

English version

Русская версия