Zapomněl(-a) jste heslo?

Syndrom vyhoření – test osobnosti

Jak spolu souvisí energetický potenciál člověka a syndrom vyhoření? Co se skrývá pod cizími výrazy burn out a energy management? Dají se takové věci otestovat? Vyplatí se nechat si vypracovat osobnostní profil v této oblasti? Přesně tyto otázky v článku zodpovíme.

Co je syndrom vyhoření?

Syndrom vyhoření (také syndrom vyhasnutí, burnout či burnout syndrom) by se dal ve zkratce popsat jako ztráta zápalu pro věc, která člověka dříve bavila a naplňovala. Problematika tohoto syndromu je však daleko složitější.

Syndrom vyhoření byl poprvé definován relativně nedávno (v roce 1974). Od té doby se s ním učí pracovat lidé po celém světě - zaměstnavatelé i zaměstnanci, psychologové, koučové, manažeři,… Na mnoha pracovištích se však stále pracuje pod velkým tlakem s ohledem pouze na výsledek. Zaměstnavatelé požadují po svých zaměstnancích stále větší výkony a lepší výsledky bez ohledu na dispozice každého jednotlivce, bez ohledu na délku pracovní doby či množství úkolů, které musejí zpracovat. V narůstajícím tlaku může u zaměstnance dojít k postupném úbytku energie, a to nejen ve fyziologické, ale také v psychologické rovině. Prvotní nadšení opadá a mění se v rutinu, která nepřináší žádné potěšení. Z rutiny se následně stává obtěžující a celkově vyčerpávající činnost. Toto stádium může přijít náhle a nečekaně a ovlivní nejen pracovní život, ale i ten osobní.

Vypuknutí syndromu vyhoření se však dá předcházet, pokud umíte pracovat se svým energetickým potenciálem.

Co je energetický potenciál?

Z každého člověka vyzařuje nějaká energie – vnitřní síla, kterou působí na ostatní a která je přímo závislá na tom, jak je daný člověk spokojený se svým životem. Odráží se v jeho sebevědomí i cílevědomosti a často o ní mluvíme jako o charismatu, s nímž rovněž souvisí. Energetický potenciál člověka pak můžeme popsat jako schopnost tuto vnitřní sílu generovat, hromadit a smysluplně využívat.

S energetickým potenciálem úzce souvisí energy management, který učí jednotlivce pracovat právě se svou vlastní energií. Tím mu pomůže se rozvíjet, využít naplno svůj potenciál, ale zároveň si nastolit rovnováhu ve svém životě.

Zjistit energetický potenciál

K čemu slouží test osobnosti se zaměřením na syndrom vyhoření?

Každý by měl znát své hranice. Každý by měl brát ohled na své schopnosti a dbát na své potřeby, aby nedošel až do stavu vyhoření. K poznání sebe sama obecně slouží psychotesty. K určení vlastních hranic může pomoci přímo zaměřený test osobnosti. V dnešní době už je zcela běžné dělat si psychotesty on-line z pohodlí domova – v klidu, beze stresu, v příjemném prostředí bez nežádoucích přihlížejících.

Chcete znát svou náchylnost k syndromu vyhoření a svůj energetický potenciál? Nechte si od nás vypracovat svůj osobnostní profil.

Na internetu naleznete jednoduché testy, které vám pouze odpoví na otázku, zda jste syndromem vyhoření ohroženi. Na takovou otázku si můžete snadno odpovědět sami, pokud si o této problematice něco málo přečtete. Náš test vám nabízí výrazně více. Výsledky vám ukáží mnohé věci v souvislostech - váš energetický potenciál a jeho vztah k výkonům, k prokrastinaci a právě i k syndromu vyhoření. Umožní vám rozpoznat své limity a míru škodlivého stresu, který na vás působí. Upozorní vás na riziko vypuknutí syndromu vyhoření a tím vám umožní včas vhodně zareagovat na životní situaci právě s ohledem na faktory, které s burnoutem přímo souvisí.

zpět