🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Syndrom vyhoření

recruitment
kouč a assessment

V dnešní době to pocítil mnohý z nás. Únava, vyčerpání stres… zhroucení.

Syndrom vyhoření je psychický stav, prožitek vyčerpání.

Příznaky syndromu vyhoření

Vyskytuje se zvláště u mnoha profesí, kde se pracuje s lidmi (nebo častém kontaktu s nimi) a závislosti na jejich hodnocení. Jedná se o skupinu příznaků, mezi které patří celá řada projevů: sklíčenost, popudlivost, pocit bezmoci, nechuť, nesoustředěnost, snížená ochota pracovat s lidmi, stažení se do sebe. 

Svou daň si syndrom vyhoření vybírá také v tělesné rovině – časté jsou potíže se spánkem, jídlem, člověk se snadno unaví, může mít vysoký krevní tlak. U každého jednotlivce se může projevovat svým specifickým způsobem.

Znakem lidí, kteří jsou více ohroženi vyhořením, je přílišné počáteční nadšení do práce, perfekcionismus, workoholismus, dlouhodobý stres, málo přátel, neschopnost odmítat další a další úkoly a špatná organizace času.

Jde o plynulý, postupný a dlouhodobý proces, kdy si člověk dlouho nemusí uvědomit, že směřuje k vyhoření, a pak už bývá komplikovanější s tím něco dělat.

Syndrom vyhoření má pozadí v osobnosti člověka, takže je vždycky dobré začít u sebe, zrevidovat si své přednosti a rezervy, plány, ambice, možnosti i žebříček hodnot. Rozvinutý syndrom patří do rukou psychologa. Pomoci může dlouhá dovolená a změna místa nebo profese.

 

Syndrom vyhoření zasahuje nejen člověka, který jím trpí, ale i jeho okolí

Klienti, spolupracovníci i blízcí lidé jsou vystaveni snížené výkonnosti, podrážděnosti, apatii, cynismu, ironizování a dalším projevům syndromu. Vyhořelý člověk má rovněž tendenci požívat větší (než pro něho standardní) množství návykových látek (cigarety, alkohol, léky) a je tak ohrožen vznikem závislosti. Narušují se mezilidské vztahy, narůstá problémů v partnerství a dotyčný trpí i fyzickými symptomy, jako jsou např. bolesti žaludku, potíže s trávením, bolesti hlavy a zad. Projevem emocionální nestability jsou pak občasné epizody pláče, depresí nebo neochota ráno vstát a jít do práce. Relativně častým jevem je také bavení se na účet klienta a nazírání jeho problémů tak, jakoby si je klient za něco zasloužil. Jde o ztrátu lidskosti v mezilidských vztazích.

Česká verze

English version

Русская версия