🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Time management aneb Energy management

recruitment
kouč a assessment

Poznej svůj energetický potenciál a řiď se podle své energie, ne času!

V TOP managementu často potkáte lidi, kteří obvykle pracují  10 až 12 hodin denně (i více) a přicházejí domů v pozdních večerních hodinách, když už jejich rodiny uléhají k spánku. Málo spí, špatně se stravují a na jejich volný čas jim zbývá mizivé procento času. Přejí si, aby měl den minimálně 48 hodin.

Bohužel tato zkušenost není neobvyklá. Mnoho z nás se snaží splnit požadavky kladené na naši pracovní pozici, a tak zůstávají déle v práci. Neschopnost splnit plán a dobře si rozvrhnout práci souvisí s již tolik probíraným tématem time managementu. I přes dobře zkonkretizovanou a strukturovanou práci v daných časových intervalech, nedokážeme roboticky postupovat krok za krokem a ušetřit tím svůj čas. Roste naše nespokojenost. Může se snižovat sebedůvěra a sebejistota, což nás ovlivňuje psychicky, emočně, fyzicky i mentálně.

Čím více se chceme „zakousnout“ do práce a vydržet pracovat i bez přestávek, tím jsme paradoxně:

  • méně produktivní a flexibilní,
  • zhoršuje se naše koncentrace,
  • zvyšuje se tendence k vyšší chybovosti,
  • klesá náš entuziasmus a nadšení pro danou věc.
 

Díky diagnostice WORKtest si už déle všímáme významné souvislosti mezi energií a schopnosti time managementu. Lidé, kteří oplývají vyšší energií, mívají lepší dovednost řídit svůj čas a rozvrhnout si své aktivity. Ne však naopak – vyšší míra schopnosti time managementu nemusí zapříčinit nárůst energie, spíše kompenzuje její nedostatek.

Diagnostika WORKtest potvrzuje tento fenomén, který se stále častěji diskutuje v zahraniční literatuře. Ústřední problém související s prácí vyžadující přesčasy, poukazuje na skutečnost, že čas je omezeným zdrojem. Jak si však můžete povšimnout, tato komodita je vnímána značně subjektivně. Jednou nám čas doslova „utíká“, jindy ne a ne dosáhnout konce pracovní směny. Odlišnost však souvisí s naším energetickým potenciálem, který dokáže čas zkracovat či jej prodloužit. Jak? Nadmíra a rovnováha mentální, fyzické i emočně psychické energie zajistí příliv kreativních nápadů, dodá sebedůvěru a zesílí koncentraci a urychlí řešení pracovních úkolů. Jsme více produktivní, flexibilnější, lépe se adaptuje na změny a vyrovnáváme se se stresem.

 

Závěrem…

Váš energy potenciál je klíčem k vysoké výkonnosti a ovlivňuje vaše:

  • nadšení a entuziasmus,
  • inovativní a kreativní myšlení,
  • míru stresu,
  • chybovost.
 

Ke zvyšování produktivity a výkonnosti zaměstnanců při současném snižování možnosti vyhoření, potřebují organizace zjistit energetický potenciál jedince a zaměřit se přímo na něj. Efektivně energizovat jedince znamená poodhalit jeho energetický potenciál a motivaci.

Česká verze

English version

Русская версия