🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

TRW autoelektronika, s.r.o., personální ředitelka

recruitment
kouč a assessment

Systém WORKtest využíváme od začátku roku 2010 primárně pro činnost náboru a výběru zaměstnanců od řadových až po klíčové, které provádíme vlastními assessment centry v kooperaci se společností WORKtest.

Diagnostika nám umožňuje lépe poznat kandidáty na dané pozice.  V návaznosti pak díky plánům vzdělávání rozvoje, které nám systém generuje pro každého jednotlivce i skupinu, využíváme WORKtest pro development centra a interaktivní vzdělávání. Plány nám přesně vyselektují, co vzdělávat, koho a v čem rozvíjet a koho jen koučovat. 

Systém WORKtest je vysoce kompaktní a sofistikovaný systém, který využíváme jednak pro psychodiagnostiku, kde hodnotíme potenciál budoucího, či stávajícího zaměstnance, a dále jako klíčový nástroj pro selekci kandidátů v assesment centrech. Na základě dobrých zkušeností systém chceme zavést do všech poboček TRW a využívat tak jednotnou metodiku, neboť systém poskytuje řadu významných funkcí (porovnávání, benchmarking, zastupitelnost pozic, development apod.) pro personální práci i personální politiku včetně výkonových a rizikových auditů. Na základě dat můžeme sestavovat vlastní normy populace a vytvářet optimální pracovní pozice i výkon. 

Nespornou výhodou jsou katalogy pracovních pozic, podle kterých systém přesně vyhodnocuje vhodnost uchazeče na pracovní pozici. Assessment centra, které nám zavedla společnost s WORKtestem, se stali maximálně efektivním nástrojem pro kvalitní výběr a podklad pro rozvoj zaměstnanců. Další nespornou výhodu je možnost pracovat s daty a kdykoliv se k výsledkům vracet, vyhodnocovat a porovnávat je i v čase, neboť po provedeném vzdělávání nám systém rovněž přesně ukáže, v čem se zaměstnanec posunul nahoru a kde zůstal stát. Máme velmi pozitivní zkušenost, kdy se nám kandidát jevil na pohovorech jinak, než na co upozorňovaly výsledky a po jeho přijetí se potvrdila právě diagnostikovaná verze pohledu na uchazeče. 

Ovládání systému je jednoduché a intuitivní. Výsledky jsou přesné a mnohostranně provázané. Výsledky nejsou zatížené verbálním hodnocením na několika stranách, ale věcnými komentáři s měřením v percentilech a doporučením. Velmi dobrou službou je čtení grafů, které jsou barevně odlišeny se souhrnným hodnocením vyjadřujícím kvalitu jedince. Výstupy v PDF jsou službou, která umožňuje prezentovat výsledky v  tištěné formě na poradách a jednáních bez nutnosti přístupu k internetu. Jako cenné vnímáme plány vzdělávání a rozvoje. 

Na základě WORKtestu jsme byli schopni vybrat ty nejlepší kandidáty a snížili jsme výrazně fluktuaci.

Česká verze

English version

Русская версия