🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Umění Argumentace v pracovním prostředí

recruitment
kouč a assessment

Udržení postoje bez ztráty tváře.

V moderním pracovním prostředí je schopnost efektivně argumentovat a udržet si přitom tvář klíčová. Argumenty, založené na faktech a logice, jsou nezbytné pro sdělení myšlenek a přesvědčování ostatních, zejména v manažerské, týmové a obchodní komunikaci.

Argumentace na Pracovišti:

Argumentovat může být náročné, obzvláště v pracovním prostředí, kde může docházet k nedorozuměním a konfliktům. Důležité je vyvarovat se domněnek, které mohou vést k výčitkám a oslabení síly argumentů.

Klíčové Kompetence:

Pro úspěšnou argumentaci podle analýzy psychodiagnostiky WORKtest jsou pro „mistra argumentace“ důležité následující kompetence:

 1. Charisma: Vyzařování a vliv na okolí jsou důležité pro přesvědčení ostatních.
 2. Přesvědčivost: Schopnost přesvědčit ostatní o vašich názorech.
 3. Agilita: Rychlá adaptace na měnící se situace.
 4. Komunikace: Věcná, konstruktivní a efektivní komunikace je nezbytná.
 5. Zvládání námitek a řešení problémů: Pragmatický přístup k námitkám a problémům.

Výsledky analýzy WORKtestu ukazují, že charisma je silnou stránkou manažerů a vedoucích pracovníků, zatímco zvládání námitek a vytváření účinných protiargumentů představují oblasti, kde je potřeba dalšího rozvoje.

 • V rámci studie s 2500 manažerskými pracovníky dosáhlo charisma hodnoty 65.67 %, ale schopnost řešit námitky a problémy byla nižší, pouze 59.06 %. To poukazuje na nutnost zaměřit se v rámci firem na posilování těchto kompetencí pro zlepšení argumentačních schopností týmů.
 • Dále je v argumentaci zásadní přesvědčivost a agilita, přičemž agilita má hodnotu 62.74 % a přesvědčivost 64.63 %. Věcná komunikace a konstruktivní argumentace, s hodnotou 61 %, naznačují, že existuje prostor pro zlepšení v oblasti efektivního zvládání argumentů.
 • Rizikem zvládání konstruktivní argumentace je nátlakové manipulace, které může vést ke konfliktům a ta je zastoupena až 56 %.

 

Tři Základní principy efektivní argumentace

 1. Soustřeďte se na jedno téma a podložte jej důkazy, vyhněte se domněnkám a spekulacím.
 2. Komunikujte věcně a strukturovaně, nejlépe ve 3-5 bodech.
 3. Buďte objektivní a autentičtí, vyvarujte se nátlakové manipulaci.

 

Doporučení pro praxi

 1. Vsaďte na charisma jako motor vaší argumentace.
 2. Využívejte přesvědčivost jako nejsilnější zbraň v argumentaci.
 3. Buďte objektivní a vyhýbejte se nepodloženým tvrzením.

 

Efektivní argumentace je klíčem k úspěšné komunikaci a udržení silné pozice v pracovním prostředí. Využijte těchto tipů a kompetencí k rozvoji vašich manažerských a komunikačních dovedností.

Naučte se umění efektivní argumentace v pracovním prostředí s WORKtestem – jak si udržet silnou pozici a neztratit svou tvář pomocí charisma, přesvědčivosti a objektivity.

Česká verze

English version

Русская версия