🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Výběrové řízení zaměstnanců

recruitment
kouč a assessment

Jak do firmy vybrat ty nejlepší mozky bez ztráty peněz a na první dobrou?

Výběrové řízení zaměstnanců je v každé firmě klíčový proces. Správně provedené výběrové řízení zpravidla zajistí, že do společnosti přijdou ty nejlepší talenty, tedy lidé, kteří pro ni budou skutečným přínosem.

Výběrové řízení pro pozice, jako jsou nákupčí, obchodní zástupci, pracovníci logistiky, účetní nebo administrátoři výroby, je stejně důležité jako výběr ředitele, náměstka, tajemníka, manažera, vedoucího výroby i jejich zástupců. Bez správného postupu ztratíte cenné zdroje i čas.

Kvalitně provedené výběrové řízení zaměstnanců není jednoduché, a proto je vhodné, abyste měli standardizovaný a praxí ověřený postup. Personalisté i personální agentury se specializují na získávání a výběr zaměstnanců a znají ty nejlepší metody a postupy. Oporou a významným pomocníkem jim je náš WORKtest.

Efektivní nábor zaměstnanců je důležitý pro každou firmu, ať už jde o hledání nového týmu nebo doplnění existujících oddělení. V náboru zaměstnanců hraje klíčovou roli personalistika. Zajistíte díky ní, že noví členové týmu budou odpovídat požadavkům a hodnotám společnosti.

Konkurence na trhu práce neustále roste, a proto je pro každou firmu zásadní nalézt a udržet si ty nejlepší talenty. Efektivní výběrové řízení zaměstnanců je klíčové nejen pro úspěch firmy, ale ušetří také značné finanční prostředky spojené s náborovými procesy a fluktuací zaměstnanců. Jak ale zajistit, aby váš výběr zaměstnanců a výběrový proces jako celek byl co nejefektivnější a přivedli jste díky němu do firmy opravdu ty nejlepší kandidáty?

Jak na výběrové řízení krok za krokem

 • Definujte písemně požadavky na konkrétní pozici a sestavte si profil ideálního kandidáta. Sepište jeho osobní i profesní kvality včetně váhy jednotlivých kritérií.
 • Podejte na vhodná místa inzerát, zohledněte v něm konkrétní pozici a formulujte požadavky co nejpřesněji.
 • Aktivně oslovujte komunity, v nichž by se mohl vhodný kandidát pohybovat – pro specializované pozice využívejte například facebookovou reklamu, inzerci v tisku, vytvoření postu ve skupinách na sociálních sítích apod.
 • Proveďte předvýběr – vyřaďte kandidáty, kteří neodpovídají vašim požadavkům, a zvěte na pohovor pouze zájemce s potřebným vzděláním, praxí a zkušenostmi. Při užším výběru a pohovoru využívejte psychodiagnostický nástroj WORKtest, který vám výrazně pomůže s rozhodováním a určením kvalit jednotlivých kandidátů.
 • Ověřte si pravdivost údajů, které o sobě kandidáti uvádějí –kontaktujte jejich předchozího zaměstnavatele a požádejte o referenci.
 • Rozhodujte se objektivně na základě faktů a měřitelných dat.
 • Vybraného kandidáta na nové pozici vhodně a efektivně zaučte. Buďte mu maximálně nápomocni v tom, aby se začlenil do chodu týmu i celé firmy.

 

Výběrové řízení zaměstnanců – metody a postupy s použitím psychodiagnostiky

Klíčové aspekty při hodnocení kandidátů přináší psychodiagnostika již při náboru zaměstnanců a významně se podílí i na dalších pracovních milnících na konkrétních pozicích. 

Díky tomu, že využijete správné nástroje a techniky, zlepšíte výrazně celý proces výběru zaměstnanců, a najmete tak kvalitní zaměstnance. Moderní nástroje a osvědčené postupy v HR umožňují výrazně zlepšit proces výběru. 

 

Metody výběru zaměstnanců s použitím psychodiagnostiky WORKtest

Integrovaný přístup zdůrazňuje tři hlavní oblasti hodnocení – výkon, vhodnost kandidáta na pozici a měření rizikového chování.

 • Měření výkonu – zaměřujeme se na to, jak angažovaně a efektivně bude kandidát pracovat
 • Měření vhodnosti na pozici – hodnotíme, zda kandidát splní očekávání a cíle firmy
 • Měření rizikového chování – identifikujeme potenciální rizika a spolehlivost kandidáta

 

Benchmark vhodnosti kandidátů – výběr zaměstnanců metody a postupy

Je nezbytné, abyste porozuměli tomu, jaká kritéria rozhodují o tom, zda jedinec odpovídá požadavkům pracovní pozice. Využíváme benchmarking v HR – Recruitment benchmark poskytuje jasné indikace o vhodnosti kandidátů:

 • Pod 50 % – kandidát je nevhodný, pravděpodobnost setrvání je nízká
 • 55 % – kandidát přijatelný pro krátkodobé projekty
 • 65 % – vhodný kandidát s potenciálem setrvání 1–2 roky, při vhodném rozvoji i více let
 • 75 % – spolehlivý kandidát, předpoklad setrvání ve firmě 2–3 roky a více, dobrá integrace do týmu
 • 85 % – klíčový a angažovaný kandidát, pravděpodobné setrvání ve firmě je 3–7 a více let
 • 95 % – výjimečně vhodný kandidát, výrazná shoda s cíli firmy a pravděpodobnost dlouhodobého setrvání. Tento kandidát je páteří firmy.

WORKtest významně usnadňuje výběr zaměstnanců. Metody a postupy jsou ověřené mnohaletou praxí ve firmách, kterým pomáhá již od roku 2004.

 

 

Jaké jsou výhody WORKtest diagnostiky oproti standardizovaným testům, když jej personalista použije při výběrovém řízení zaměstnanců:

 • Zvýšení objektivity výběru:

WORKtest poskytuje mnohem objektivnější měření vlastností a schopností kandidátů bez vlivu subjektivního posouzení. Pomáhá to eliminovat předsudky a zkreslení v rozhodovacím procesu.

WORKtest má vyšší předpovědní validitu než tradiční metody, jako jsou rozhovory nebo hodnocení na základě životopisu. Výsledky z WORKtest testu spolehlivě korelují s budoucím výkonem v zaměstnání, což zvyšuje pravděpodobnost úspěšného zařazení kandidátů na správné pozice.

 • Efektivita:

Použití psychodiagnostiky WORKtest je mnohem efektivnější než tradiční metody. Umožňuje rychlejší a současně důkladnější vyhodnocení velkého počtu kandidátů a zároveň velkého počtu konkrétních kvalit kandidáta.

 • Ověření specifických dovedností a kvalit:

WORKtest měří specifické dovednosti a schopnosti relevantní pro danou pracovní pozici. Běžně se některé z těchto schopností projeví až během pracovního zatížení, kdy už je na posuzování vhodnosti pozdě. Pokud mát být kandidát například odolný vůči stresu, nelze bez řádného testování určit, zda tato potřeba ve vypjatých situacích bude dostatečně odpovídat informacím, které o sobě kandidát tvrdil nebo s nimiž se setkal v dosavadním životě. Díky testování odhalíte slabá místa a lépe zhodnotíte kompetence a kvality kandidátů, aniž by muselo dojít ke konkrétním rizikovým nebo zátěžovým situacím v praxi.

 • Snížení rizika nesprávného výběru:

Testy WORKtest vám významně pomohou snížit riziko nesprávného výběru kandidátů. Poskytnou vám objektivní data a informace, které jsou relevantní pro konkrétní pracovní pozici a kulturu firmy.

 • Škálovatelnost:

Díky tomu, že použijete WORKtest testy, snadno zajistíte škálovatelnost celého výběrového procesu. Toto je užitečné zvláště při hromadném výběru kandidátů na více pozicích nebo v různých lokalitách. Při výměně osoby personalisty se takto zavedený systém snadněji předává než tipy dle intuice.

 

Doporučení pro efektivní získávání a výběr zaměstnanců

Role psychodiagnostiky je nezastupitelná a nelze ji nahradit sebelepším personalistou, který rozhoduje a vede výběrové řízení zaměstnanců. Dovolte mi ještě podrobnější vysvětlení, jak psychodiagnostické nástroje, jako je WORKtest, přispívají k objektivnímu hodnocení kandidátů. Zásadní je u nich to, že snižují subjektivitu v rozhodování. Díky WORKtestu získáte informace, které nejsou ničím ovlivněné. Ve chvíli, kdy máte objektivní informace, držíte v rukou i vysokou hodnotu, protože pro získání kvalitních indicií máte velmi omezený čas a možnosti. Kvůli nervozitě nebo momentální situaci může při pohovoru kvalitnější kandidát působit na první pohled hůř než sebevědomý mluvka. S psychodiagnostikou máte 94% jistotu, že vyberete správně.

 • WORKtest – Tento nástroj pomáhá objektivně zhodnotit kompetence a potenciál kandidátů a předchází subjektivnímu posuzování.
 • Rozvoj a školení – Zaměřujeme se na rozvojové potřeby zaměstnanců a plánování jejich kariérního růstu.
 • Kultura a hodnoty – Zajišťujeme, že kandidátův profil a hodnoty jsou v souladu s kulturou společnosti.

 

Dlouhodobé plánování lidských zdrojů již při výběru zaměstnanců

Role psychodiagnostiky je důležitá jak při výběru, tak i v dlouhodobém plánování lidských zdrojů. Již při výběru vhodného pracovníka můžeme díky diagnostice WORKtest přistoupit k identifikaci potenciálu jednotlivých kandidátů. Psychodiagnostické metody a nástroje umožňují posoudit schopnosti, dovednosti, osobnostní charakteristiky a potenciál jednotlivých zaměstnanců. To vám pomáhá identifikovat zaměstnance s vysokým potenciálem pro další růst a rozvoj.

Rozvojové plány kariérního růstu

Na základě výsledků psychodiagnostiky WORKtest lze vytvořit personalizované plány kariérního růstu a rozvoje osobnosti pro konkrétní zaměstnance. Dlouhodobé plány korelují a odpovídají individuálním potřebám a cílům konkrétních jedinců. Toto má potenciál zvýšit motivaci zaměstnanců a jejich loajalitu vůči organizaci. Asistent či asistentka s předpoklady na manažerskou pozici bude s vidinou kariérního růstu pracovat s vyšší angažovaností než bez této možnosti. Z pozice firmy vykryjete například volné pracovní místo (třeba na omezenou dobu, jako je zástup za mateřskou dovolenou) vysoce kvalitním kandidátem, který se díky práci na nižší pozici lépe seznámí s prostředím firmy a jejími zvyklostmi. 

Identifikace lídrů a nástupců: WORKtest vám pomůže identifikovat zaměstnance s potenciálem pro vedoucí role a klíčové pozice v organizaci. Umožní vám to připravit si strategické plány na obsazení těchto pozic v případě potřeby, a snížíte tak riziko nedostatku talentů v budoucnosti.

energy management individual

Příklady konkrétních výsledků z praxe: Firmy, jako je AAA auto, Jablotron, TRW, Fincentrum, Česká spořitelna a další velcí hráči psychodiagnostiku ve svých výběrových procesech běžně využívají. Podívejte se na to, jaký měly s tímto přístupem úspěch . WORKtest je však vhodný i pro malé a střední firmy, které nechtějí při výběru kandidátů udělat chybu. Nabízíme řešení ve formě kreditů, které je pro malé firmy cenově dostupnější. Tady je více informací. 

 

Jak chytře provést nábor zaměstnanců s ohledem na existující možná rizika

Při výběru vhodných zaměstnanců je na místě znát rizika, která s sebou výběrové řízení přináší.

Rizika při výběru zaměstnanců bez objektivních nástrojů

Při výběrovém řízení zaměstnanců, který se spoléhá pouze na dotazníky a intuici, se objevují značná rizika, která zpravidla vedou k nesprávným personálním rozhodnutím:

 • Subjektivita ve výběru zaměstnanců – bez objektivních nástrojů, jako je WORKtest, mohou personalisté a manažeři podvědomě upřednostňovat kandidáty, kteří jsou jim osobně sympatičtí, místo aby vybírali na základě skutečných kompetencí a jejich kvalit.
 • Nedostatečná validace dovedností – dotazníky poskytují pouze částečné informace o některých vlastnostech či povahových rysech kandidátů, ale často nedokážou adekvátně ověřit praktické dovednosti, a zejména risk faktory.
 • Nízká předpovědní validita – intuice a subjektivní posouzení nemají tak vysokou předpovědní validitu jako standardizované testy na podvědomé úrovni, které vylučují stylizaci.
 • Riziko nákladné fluktuace – špatné náborové rozhodnutí může vést k vysoké fluktuaci zaměstnanců, což znamená zvýšené náklady na onboardingu.
 • Právní rizika – při výběrových procesech závislých na osobním úsudku dochází k obviněním z diskriminace.

 

WORKtest

 

Konkrétní příklady – výběrové řízení zaměstnanců s WORKtestem

Přiblížíme vám detaily testování na konkrétních příkladech: 

výběrové řízení zaměstnancůmanažer obchodního oddělení:

Rozbor dovedností manažera obchodního oddělení – test vyhodnotí, jak dokáže vést tým, jak bude přistupovat k řešení konfliktních situací a zda zvládá komunikovat.

výběrové řízení zaměstnanců post finančního ředitele:

Díky testu zvládnete velmi přesně odhalit riziková chování. Potřebujete například zjistit, zda nemá kandidát na finančního ředitele při jednání tendence k impulzivitě a zda míra vnímání rizika nehraničí s hazardem, aby neohrozil ze své pozice chod celé firmy. Nízké vnímání rizika v této konkrétní pozici určitě není vhodnou kvalitou.

 

Závěry ohledně výběrového řízení zaměstnanců z pohledu objektivního nástroje WORKtest

Výběrové řízení zaměstnanců a správně nastavený proces je zásadní pro dosahování dlouhodobých cílů firmy. S pečlivou přípravou a využitím moderních nástrojů a datově řízeného přístupu zlepšíte kvalitu náboru a minimalizujete riziko nevhodného výběru. Objektivní hodnocení zaručuje, že vaše investice do náboru přinese očekávané výsledky. To je klíčové pro udržení konkurenceschopnosti vaší firmy na trhu.

Pokud s psychodiagnostickými nástroji nemáte zkušenost, kontaktujte nás. Rádi vám poskytneme doplňující informace. Test můžete vyzkoušet, a udělat si tak o jeho fungování konkrétnější představu. Pro jednotlivce nabízíme Peopletest. Poradíme vám zároveň, které aspekty je vhodné u konkrétních pozic měřit a jakým způsobem pro vás bude nejvýhodnější test využívat. Spočítám, zda se konkrétně vám vyplatí více varianta na kredity nebo pronájem.

Česká verze

English version

Русская версия