🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

WORKtest 360°

Účinná psychodiagnostická metoda hodnocení zaměstnanců

Worktest 360° (dále jen WT 360°) je efektivní metoda, která poskytuje komplexní informace o kompetencích hodnoceného zaměstnance.  Vylučuje  maximální míru stylizace, neboť WT 360° je postavená na výsledcích testů, nikoliv na dotazech z dotazníků a odpovědí hodnotitelů.  V tom se odlišujeme od dotazníkových forem 360°.  Na základě hodnocení relevantních dat, dochází k minimální míře zkreslení.  WT 360° zpětná vazba má pro zaměstnance i firmu  vysokou vypovídací hodnotu, jelikož hodnocení z výsledku testu je zaměstnanci i manažery vnímáno daleko objektivněji než z dotazníkového šetření. Výsledky WT 360° ukazuje nejen vnitřní firemní klima, ale odhaluje nesoulad v týmu či šikanu.

dna firmy
recruitment
kouč a assessment

WT 360° hodnotí konkrétní kompetence, které jsou klíčové pro výkon na dané pracovní pozici. Pomáhá odhalit silné stránky zaměstnance, na kterých se dá stavět, ale také oblasti, ve kterých je žádoucí zlepšení. Použití WT 360° má výrazný dopad na efektivitu práce, angažovanost, integritu, loajalitu, důvěryhodnost, firemní kulturu, motivaci a rozvoj zaměstnanců. Právem ji můžeme nazývat jednou ze zásadních objektivních metod hodnocení a rozvoje zaměstnanců i firem.  

worktest-360

Test absolvovala celá má firma. Výsledkem bylo spousta zajímavých výstupů, které korelovaly s chováním a motivací mých zaměstnanců. Výstupy WT 360° mi také posloužili k jejich dalšímu profesnímu posunu, ale také k vyhodnocení celkové kultury a DNA firmy. Test nám ukázal, že firma má potenciál zdravého růstu, což se potvrdilo a za dalších osm měsíců vyrostla o dalších osm lidí při stálém doručování kvalitních výsledků u klientů. Doporučuji! Tohle je rozhodně jiný koncept, který stojí za to aplikovat do firmy.

Martin Král
Managing Director & Partner Instinct Agency

V čem je WT 360° jiná než dotazníkové metody?

K čemu slouží WT 360°?

Co získá klient používáním WT 360°?

Jaký má význam WT 360° pro klienta?

MÁTE ZÁJEM VYZKOUŠET NÁŠ SOFTWARE PSYCHODIAGNOSTIKY?

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

Psychodiagnostika WORKtest je silnou zbraní firem

workshop basic

Česká verze

English version

Русская версия