🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

DNA firmy – případová studie

recruitment
kouč a assessment

Jak analýza DNA Firmy zachraňuje stabilitu týmu a oživuje firemní kulturu

V jednom z projektů se WORKtest zabýval kritickým stavem u jednoho ze svých klientů. Tento klient čelil problému odchodu zkušených a věkově starších zaměstnanců, což ohrožovalo stabilitu a udržitelný růst firmy. Cílem projektu bylo poskytnout ucelený přehled o firemních hodnotách, potenciálu zaměstnanců a celkovém potenciálu firmy, aby se předešlo další ztrátě klíčových zaměstnanců.

Stanovení měřených oblastí: Klíč k Úspěchu

V úvodní fázi projektu byly identifikovány klíčové oblasti pro měření, které zahrnovaly:

  • výkonový potenciál,
  • hodnotový potenciál,
  • energetický potenciál,
  • kolegialitu a etiku, a rizikový potenciál.

Stanovení jasných parametrů pro každou z těchto oblastí bylo nezbytné pro přesnou analýzu a porozumění dynamice v rámci firmy.

Proces měření a zjištění: odkrývání skrytých potenciálů

Celkové měření bylo provedeno na všech 499 zaměstnancích. Výsledky ukázaly, že firma je dynamická s dobrou schopností adaptace na měnící se tržní podmínky, což je klíčové pro udržení konkurenceschopnosti. Navzdory vysoké angažovanosti zaměstnanců, firma nedosahovala svého očekávaného potenciálu.

Zejména znepokojivé bylo zjištění o nízké úrovni kolegiality, především mezi mladšími zaměstnanci. Tento nedostatek kolegiality byl přičítán tendenci mladších zaměstnanců prosazovat vlastní postoje bez ochoty přizpůsobit se nebo respektovat zájmy a potřeby jejich starších kolegů.

Tvorba řešení a zavedení změn: Klíč k silné firemní kultuře

Na základě těchto zjištění firma revidovala své firemní hodnoty, přičemž klíčovým prvkem se stala kolegialita. Byla zavedena řada iniciativ zaměřených na podporu vzájemné spolupráce a respektu mezi zaměstnanci různého věku a zkušeností. Tato strategie zahrnovala rozvojové programy, mentoring, teambuildingové aktivity a pravidelné feedbackové sezení.

Výsledky a dopady studie DNA: Oživení firemní kultury a udržitelný Rozvoj

Po zavedení těchto změn došlo ke zlepšení v interní komunikaci a kolegialitě, což vedlo k výraznému snížení odchodu zkušených zaměstnanců. Firma také zaznamenala zvýšení celkového výkonu a lepší zapojení zaměstnanců do firemních procesů.

Tato case study ukazuje, jak komplexní diagnostický přístup WORKtestu v rámci analýzy DNA firmy dokáže identifikovat klíčové problémy ve firmě a navrhnout efektivní řešení, která vedou k udržitelnému rozvoji a konkurenceschopnosti firmy.

Na case study se můžete podívat zde. Články po inspiraci DNA firmy.


Citace od Kateřiny Harink, CEO:Analýza DNA je skvělá především v tom, že jasně měří naše firemní ukazatele a dává managementu do ruky skvělý nástroj, jak firmu posunout dál.“ 

#FiremníHodnoty #FiremníVize #ZaměstnaneckáDNA #KariérníRozvoj #EfektivníOnboarding #SilnáFiremníKultura #VědomýLeadership #InovaceVKultuře #KreativníProstředí #TransparentnostAVěrnost #SpokojenostZákazníků #UdržitelnýRůst #ÚspěchFirmy #OtevřenáKomunikace

Česká verze

English version

Русская версия