🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Klíčoví zaměstnanci v ohrožení. Syndrom vyhoření dokáže odstavit i ty nejlepší. Studenti a žáci nejsou výjimkou - čtěte níže.

Syndrom vyhoření neboli burn-out je onemocnění, které se šíří mezi zaměstnanci napříč obory. A bohužel se šíří čím dál víc živelně. Snižuje kvalitu života, vede k nadměrnému požívání návykových látek a k obrovským problémům na pracovišti i doma. Obecně se o vyhoření mluví nejčastěji v souvislosti s ženami a profesemi, kde se pracuje s lidmi. Ale není to zdaleka pravidlo.

Průzkumy dokazují, že nejrizikovější skupinou jsou bez ohledu na pohlaví a profesi lidé, kteří:
 • mají přílišné počáteční nadšení do práce,
 • nezvládají organizaci času,
 • jsou perfekcionisté, workoholici,
 • neumí odmítat přidělované úkoly,
 • jsou nad míru odpovědní.
My ve WORKtestu se dlouhodobě zaměřujeme na měření energetického potenciálu ve vztahu k výkonu a spokojenosti. Řešíme také oblast prevence. Umíme dát v dostatečném předstihu zaměstnavatelům informaci o aktuálním riziku vyhoření klíčových zaměstnanců. Dobře totiž víme, že ztratit klíčového člověka z týmu a následně jej nahradit bývá hodně drahé.

Jak na tom se syndromem vyhoření skutečně jsme?

Podle výsledků testů, které jsme před nedávnem provedli, víme, že riziko vyhoření se napříč obory a věkovými kategoriemi za poslední čtyři roky výrazně zvýšilo. Podívejte se na konkrétní výsledky do tabulky pod článkem. Nejohroženější věkovou skupinou jsou mladí lidé a studenti do 24 let. Ano, právě tato skupina, která by měla být nejodolnější, je na tom v porovnání s ostatními nejhůře. V praxi se tato situace projevuje narůstajícím množství konfliktů na pracovišti i doma. Takovým lidem zkrátka chybí energie a tím se snižuje míra well-beingu, tedy míra osobní spokojenosti. Bohužel právě ta má přímý vliv na vztahy, energetický potenciál a frustraci.

Jak vypozorovat, že je vyhoření na obzoru?

Najednou se častěji hádáte a podráždí vás věci, které vás před časem nerozhodily? Vnímáte projevy sklíčenosti a pocity bezmoci? Zapomínáte a nemůžete se soustředit? Opakovaně se vracíte k už vyřešeným věcem? Ano, to jsou typické signály vyhoření. Na fyzické schránce se pak projevuje především poruchami spánku, nechutenstvím, srdečními a zažívacími obtížemi a na psychické stránce se projevují nejčastěji ty pověstné „depky“, skleslost, apatie s pocitem, že se jednoduše nemůžete nahodit.“ 

Na mentální úrovni se začne vyskytovat prokrastinace či ponechávání věcem tzv. volný průběh: „Jo, jo, pak to udělám, vím o tom…“ Znáte, že? Vyhoření je signálem k načerpání energie.

Podívejme se na pár zajímavých dat v porovnání s rokem 2018 a 2022.

Důsledky se projevují do následujících výkonových kompetencí, kdy se úbytek energie nejvíce propisuje do Well-beingu, sebekontroly či angažovanosti.

Pomoci vám mohou:

 • Zdravé vztahy 
 • Správná organizace práce a času
 • Schopnost udržet si work-Life balance
 • Naučit se říkat „NE“ včas a bez výčitek
 • Dlouhá dovolená
 • Návštěva odborníka

Jak testujeme zaměstnance na syndrom vyhoření?

 • Test pracuje na podvědomé úrovni, a proto vylučuje stylizaci, data jsou tak objektivní a přesná
 • Test vám zabere v průměru 17-25 minut max.
 • Na výsledky se můžete podívat zde
 • Pro firmy poskytujeme benchmarking dat, kde uvidí výsledky celého týmu v globálu (silné a slabé stránky týmu) nebo v detailu jednotlivých hodnotících kritérií.

Česká verze

English version

Русская версия