Zapomněl(-a) jste heslo?

Mise, hodnoty a historie

Jsme poradenská společnost, která má dlouhodobě vyvíjené a mnohaletou praxí implementované know-how. Již dvacet let se primárně zabýváme a zaměřujeme na oblasti, které jsou spojeny s komplexností a psychodiagnostikou lidského chování, výkonu a postojů. Misí společnosti je:

Odhalovat jedinečnost člověka a pomáhat naplnit jeho potenciál

Naším trvalým cílem je poskytovat kvalitní služby dosažené maximálním stupněm vzdělání a poznání v nabízených oblastech. Naše práce se opírá o tři základní hodnoty:

  • Unikátnost - klíčovým faktorem naší práce je dlouhodobě udržovat náskok od main streamu, jsme profesionálními průkopníky v psychodiagnostické oblasti 
  • Komplexnost - pracujeme s lidskými zdroji komplexně, účinně je měříme, hodnotíme a rozvíjíme
  • Respekt - plně uznáváme každého jedince, bereme při hodnocení v potaz kontextové záležitosti a zcela respektujeme volbu každého při naplňování svého potenciálu

Historie společnosti a naše filosofie

Společnost Assessment, s.r.o. vznikla transformací z dřívějších firem, které na českém trhu působí od roku 2003 v oboru inženýringu lidských zdrojů (ILZ) spojujících pracovní psychodiagnostiku a komplexní služby HR v oblasti rozvoji firem i jednotlivců. Pod vedením Mgr. Evy Urbanové, byl od roku 2002 vyvíjen softwarový program WORKtest® pro potřeby HR a pracovní psychodiagnostiky. Samotný vývoj metody se datuje od roku 1994, zpočátku metodou tužka-papír. Po celou dobu vývoje byly prováděny nejrůznější empirické, benchmarkingové a validizační studie a od roku 2004 implementace softwaru do firemního prostředí. Vznikl tak první online psychodiagnostický software, systém a nástroj, primárně určený pro personální řízení lidských zdrojů, WORKtest®.

  • Za největší úspěch považujeme, že vývoj psychodiagnostického softwaru WORKtest® byl od počátku vyvíjen v souladu s potřeby společností. Odráží současné trendy chování lidí a nároky na pracovní výkon, bezpečnost a angažovanost  zaměstnanců.
  • Vývoj softwaru byl po celou dobu plně hrazen z vlastních prostředků, bez dotací EU.
  • Od počátku byl implementován do firemní praxe, a tím maximálně přizpůsoben potřebám jeho uživatelů.
  • Nabízíme řešení se zaměřením na intelektový a rizikový kapitál firem a kvalitu lidských zdrojů (lidí ve firmě) v maximální šíři.
  • Naše práce, přístupy a postupy jsou zákaznicky orientované a vstřícné. Nepostrádají odbornost a profesionalitu.
  • Zaměřujeme se na individuální potřeby a očekávání klienta, přinášíme řešení a výstupy, které se opírají o mnohaleté zkušenosti z oboru.
  • Měříme agilitu a DNA firem, hodnoty ve vztahu k etickým kodexům.
zpět