🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Jak škodlivý a pozitivní stres formují pracovní motivaci

recruitment
assessment

Studie odhaluje: Jak škodlivý a pozitivní stres ovlivňují motivaci zaměstnanců

Škodlivý a pozitivní stres mají zásadní vliv na pracovní výkon a motivaci zaměstnanců. To potvrzuje nedávná studie, která analyzovala chování a pocity více než 1300 respondentů napříč 21 různými obory a pracovními pozicemi. Hlavním cílem bylo prozkoumat vztahy mezi těmito typy stresu a vybranými motivačními faktory výkonu.

Výzkum zahrnoval analýzu dat pomocí psychometrického testu WORKtest a kvantitativní metody sběru dat. Závěry studie nabízejí cenné poznatky pro management a oddělení lidských zdrojů.

Výsledky a závěry studie:

Studie odhalila, že škodlivý stres (distres) má tendenci negativně ovlivňovat motivaci zaměstnanců, zatímco pozitivní stres (eustres) souvisí s vyšší motivací a pracovním nasazením. Specificky:

  • Škodlivý stres (Distres): Silně negativně ovlivňuje motivaci na výsledek a sebemotivaci zaměstnanců.

  • Pozitivní stres (Eustres): Pozitivně koreluje s motivací na výsledek, sebemotivací a pracovním nasazením.

Důležitým zjištěním je také rozdíl v reakci na stres mezi muži a ženami. Analýza naznačuje, že ženy mohou být více citlivé na oba typy stresu než muži, což má vliv na jejich pracovní výkon a motivaci.

Doporučení pro management a HR:

Pro management a oddělení lidských zdrojů jsou klíčová následující doporučení:

1. Rozvoj odolnosti vůči stresu: Investice do programů pro rozvoj odolnosti proti stresu může pomoci zaměstnancům lépe využívat pozitivní aspekty stresu a minimalizovat jeho negativní dopady.

2. Pravidelná komunikace: Implementace pravidelných individuálních konzultací mezi manažery a zaměstnanci pomůže identifikovat potenciální stresory a vytvářet strategie pro jejich řízení.

3. Vzdělávání zaměstnanců: Nabídka programů a workshopů zaměřených na rozvoj odolnosti a sebemotivace může pomoci zaměstnancům lépe zvládat stresové situace.

Závěr:

Studie ukázala, že stres má komplexní vliv na pracovní výkon a motivaci zaměstnanců. Správné řízení a podpora pozitivního stresu mohou hrát klíčovou roli ve zlepšení pracovního prostředí a podpory zaměstnanecké pohody. Implementace strategií pro zvládání stresu a podpora zdravého pracovního prostředí jsou klíčové pro udržení a zlepšení pracovního výkonu v organizaci.

Pro více podrobností a další nálezy se podívejte na plný text naší studie.

Česká verze

English version

Русская версия